Længere liv og mindre sygdom hvis du er født i akademiker-villa i Gentofte

Fagforbundet 3F ønsker “et fuldtonet opgør” med uligheden i sundhed, men roser S-regeringen for at tage et opgør med uligheden i kræftbehandlingen
Foto: 3F
Tina Christensen, konstitueret formand, 3F
Fagforbundet 3F ønsker “et fuldtonet opgør” med uligheden i sundhed. Opgøret med med uligheden i kræftbehandlingen, som indgår i S-regeringens nye sundhedsreform, som blev fremlagt tirsdag eftermiddag, er ifølge 3F et første, men også “meget vigtigt skridt”.

Det er ikke uddannelsesbaggrund eller postnummer, der skal afgøre, hvilken behandling man får

“Men der er brug for en bred indsats imod ulighed i sundhed på alle områder. Vi forventer, at forhandlingerne vil føre til et fuldtonet opgør med uligheden. Det er ikke uddannelsesbaggrund eller postnummer, der skal afgøre, hvilken behandling man får,” understreger forbundet i en pressemeddelelse.

“Det er positivt, at der i regeringens oplæg til sundhedsreform sættes kraftigt ind i indsatsen overfor børn og unge. Det er positivt og helt nødvendigt, hvis vi på den lange bane skal forbedre sundheden og gøre op med den store ulighed i sundhed,” siger konstitueret formand for 3F, Tina Christensen.

En styrket indsats mod rygning og alkohol blandt børn og unge samt en styrket indsats for sund vægt og bedre trivsel er vigtige redskaber.

Alle skal have en lige chance

Vi ser desværre stadig, at det er arbejdernes børn, som begynder at ryge

“Vi ser desværre stadig, at det er arbejdernes børn, som begynder at ryge. Vi er simpelthen nødt til at sørge for, at alle får en lige chance for et langt og sundt liv,” siger Tina Christensen.

Ligeledes hilser 3F det velkomment, at man vil gøre bekæmpelsen af ulighed i behandlingen af kræft til et fokusområde:

“Det er vigtigt, at der er fokus på hele kræftbehandlingen, såvel opsporing som behandling, men også i rehabilitering og fastholdelse på arbejdsmarkedet er der nødvendige fokusområder, som skal indtænkes.”

KOL, hjertesygdomme og gigt

3F understreger, at ulighed i sundhed slår igennem på alle de alvorlige sygdomme i Danmark. Derfor er det nok blot at fokusere på børn og unge og kræft:

“Eksempelvis er der mere end dobbelt så stor risiko for at få KOL, hjertesygdomme og gigt, hvis ikke man har en lang uddannelse,” understreger forbundet.

“Jeg savner, at kommunerne i langt højere grad forpligtes til målrettet og struktureret at sætte ind med en tidlig opsporing. Hvis vi skal have mere lighed i sundhed, er det helt nødvendigt, at vi får styrket opsporingen f.eks. ved brug af målrettede sundhedstjek blandt de, som har hårde, fysiske jobs,” mener Tina Christensen.

Født i arbejderhjem - lig med tidligere død

3F’s konstituerede formand understreger, at en borgers livslængde - stadig - i høj grad bestemmes af hvilken klasse, man fødes ind i:  

“Jeg kan helt grundlæggende ikke forstå, at vi som samfund kan acceptere, at man skal være mere syg eller dø tidligere, hvis man er født i et arbejderhjem i Kolding end i en akademikervilla i Gentofte. Det savner jeg et opgør med,” siger Tina Christensen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Alene dit postnummer har betydning for, hvor gode muligheder du har for lægehjælp og dermed adgang til sundhed. Og desværre hat dit postnummer også betydning for om du overhovedet bliver taget nok lægesagligt alvorlig og for den behandling du har brug for. Der er klart mere "sympati" for nogen borgere i sundhedssystemet end andre.

For en del år tilbage var der en journalist i Frankrig, som udførte et eksperiment. Først klædte han sig som en lidt fattig udseende borger. Lod sig falde om på fortovet og afventede en reaktion fra sine medmennesker. Der lå han så. Og han blev liggende. Efter en halvtime var der ingen, som var kommet ham til undsætning. Som det næste iklædte han sig et wallstreet kostume med attachetaske og det hele. Igen lod han sig falde om på det samme fortov. Der gik ikke 5 minutter før hjælpen kom strømmende fra alle sider.

Så husk at være nyklippet med pænt tøj før du falder om og har brug for hjælp. Og have det rigtige postnummer.

Ellers lever du farligt og risikere at dø langt før dem med de rigtige data.

PS. Folkepensionsalderen bør tildeles efter ens sociale omstændigheder og ikke alder. Det er meningen man skal have mulighed for 13,5 år på folkepension. Det er der rigtig mange med et hårdt liv, som slet ikke kommer i nærheden af.

Gode betragtninger og informationer, dog var der kun folkepension til mænd i gennemsnit 18 måneder da den blev indført, 8 år til kvinder. Ikke at vi skal tilbage til den tid, forskellen er i dag omkring fire år, så hvis der skal tages hensyn som du foreslår, skal kvinder arbejde 4 år længere.

Når man selv har arbejdet siden det 15 år så ved man smerteligt godt, at
et sundt arbejdsliv, mentalt og fysisk er afgørende for helbredet.
Kampen for arbejdsmiljøet må være nummer et for fagbevægelsen.
Det er ikke til at forstå at vi stadig har problemerne med nedslidning
i vore dage.

Det er ikke bare postnr. eller klasse men også køn der bestemmer din levealder. Beta-mænd falder inde under alle 3 kategorier. Deres manglende status medfører både et dårligere helbred og barnløshed. Alså en tilværelse uden et familieliv. MenToo for beta-mænd nu.

Det er heller ikke til og forstå der forsat er ulighed..I vores samfund,, Alle bør&skal have samme/lige rettigheder mht.til sundhed, bolig og pension..😲..alle bør have en værdig tilværelse..det gør meget "lettere"for mange end ulige forhold..

Det er heller ikke til og forstå der forsat er ulighed..I vores samfund,, Alle bør&skal have samme/lige rettigheder mht.til sundhed, bolig og pension..😲..alle bør have en værdig tilværelse..det gør meget "lettere"for mange end ulige forhold..

Det er heller ikke til og forstå der forsat er ulighed..I vores samfund,, Alle bør&skal have samme/lige rettigheder mht.til sundhed, bolig og pension..😲..alle bør have en værdig tilværelse..det gør meget "lettere"for mange end ulige forhold..

Det er heller ikke til og forstå der forsat er ulighed..I vores samfund,, Alle bør&skal have samme/lige rettigheder mht.til sundhed, bolig og pension..😲..alle bør have en værdig tilværelse..det gør meget "lettere"for mange end ulige forhold..

Og så er der sygesikringsgruppe 1 og 2. Langt de fleste er i sygesikringsgruppe 1, som er gratis. Men du er tilknyttet én praktiserende læge og du skal have en henvisning fra den praktiserende læge til f.eks. en speciallæge. Du kan også vælge sygesikringsgruppe 2. Det er så ikke helt gratis. Men du kan gå til den læge du vil. Du er ikke nødvendigvis knyttet til en bestemt praktiserende læge. Kan du ikke få en ordentlig behandling hos en læge går du bare til den næste. Ligesom du selv kan opsøge en speciallæge. Dette giver den adgang til en langt mere fleksibel og større sikkerhed i behandlingen, da du kan få flere lægers diagnose på dine sundhedsmæssige udfordringer. Og ikke bare en læges råd. Men du skal altså selv betale en del af regningen, som nemt kan blive flere tusinde kroner. Så der er klar forskelsbehandling i selv det offentlige sundhedssystem.

Hvis din læge ikke har sympati for dig, så er du virkelig på spanden og overladt til dig selv. Og at skifte læge er ikke så let nu om dage, hvor der grundet lægemangel er lukket for patienttilgang hos de fleste praktiserende læger. De problemer har du ikke i samme omfang, hvis du har råd til at være i sygesikringsgruppe 2.

Annonce