Lærere og studerende uddeler pæn feed-back til reform

Reform af læreruddannelsen giver de nyuddannede et bedre udgangspunkt for at lykkes som lærer, siger lærerformand.
Foto: DLF
Formand Gordon Ørskov, Danmarks Lærerforening
Et bredt flertal henover midten i Folketinget er blevet enige om rammerne for en reform af læreruddannelsen.

Flere skoletimer, længere praktiktid og mere vejledning og feedback, lyder nogle af de forandringer, som skal sikre dygtige lærere og forhåbentligt få flere unge til at vælge en læreruddannelse.

Aftalen får ros fra både de nuværende og de kommende lærere.

”De nye studerende får flere timer på studiet, specialpædagogik og dansk som andetsprog genindføres som undervisningsfag, og praktikforløbet bliver en større og mere integreret del af uddannelsen. Samtidig tager aftalen hul på arbejdet med at sikre bedre overgange mellem studiet og arbejdet på skolerne," udtaler lærerforeningsformand Gordon Ørskov Madsen til fagforeningens medlemsblad, og fortsætter:

"Det er vigtige elementer, som giver de nyuddannede et bedre udgangspunkt for at lykkes som lærer", siger han og fremhæver, at der med aftalen skal etableres uddannelsesskoler rundt om i landet, som skal sikre en bedre integration mellem læreruddannelserne og praktikskolerne."

Lærerforeningsformanden advarer dog mod at tro, at reformen af læreruddannelsen alene kan løse problemerne med lærermangel.

At en ny uddannelse forhåbentlig gør lærerfaget mere attraktivt, er dog langt fra nok til at forhindre lærermangel i fremtidens folkeskole, understreger lærerformanden.

"Skal vi nå i mål med at sikre uddannede lærere i folkeskolen også i fremtiden, skal vi sikre, at ikke kun uddannelsen, men også det efterfølgende lærerarbejde, er attraktivt. Det vil både give folkeskolen et bedre ry, både hos de lærerstuderende, hos de erfarne lærere og hos nogle af de mange uddannede lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen," siger han.

Studerende ser frem til mere praktik

Hos de lærerstuderende ser forperson Caroline Holdflod Nørgaard aftalens del om øget praktik, som det største fremskridt:

”Vi får mere og bedre praktik, som ovenikøbet bliver finansieret. Det har altid stået øverst på vores ønskeliste. Så dér tager vi et kæmpe kvantespring imod sætning til de tre seneste læreruddannelser, der ikke har været finansieret”, siger hun til folkeskolen.dk.

Hun peger på, at selvom aftalen indeholder mange gode ting, så savner hun mere fokus på at sikre et ordentligt fagligt niveau på alle praktikskoler. Og at de lærere på skolerne som har praktikanter er uddannet i det.

 

Fakta om styrket læreruddannelse

Aftalen sikrer, at de lærerstuderende vil få to til fire timers undervisning mere om ugen for at styrke fagligheden.

De studerende vil få mere feedback og vejledning. Blandt andet i form af årlige studiefaglige samtaler.

Praktikperioden bliver forlænget med en tredjedel, så de studerende har praktik på alle de fire år uddannelsen varer.

Det forventes, at den nye læreruddannelse er klar til de nye lærerstuderende, der begynder i august 2023.

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce