Annonce

Lærerforening: Inklusion i folkeskolen skaber mere vold mod lærere

Mangel på ressourcer til inklusion gør at flere lærere udsættes for vold, mener Lærerforeningen. Skolelederne skal træde i karakter, lyder det fra LA-minister
Flere børn med diagnoser skal rummes i de almindelige skoleklasser. Det har været mantraet for folkeskolen i en årrække. Særligt siden inklusionsloven blev vedtaget i 2012 har færre børn med autisme og ADHD gået i en specialklasse.

I samme periode har flere lærere oplevet at være udsat for vold fra eleverne.

Den markante stigning i vold mod folkeskolelærere synes at følge med den stigende inklusion af børn med særlige behov, og derfor var undervisningsminister Merete Riisager (LA) tirsdag kaldt i samråd for at kommentere på sammenhængen.

Skolelederne skal træde i karakter, forældrene skal stilles til ansvar, og det skal være tydeligt for lærere og pædagoger, hvor de kan hente hjælp

Ministerens løsninger på den stigende vold peger i andre retninger, end mod mindre inklusion og flere ressourcer til de udfordrede børn:

”Skolelederne skal træde i karakter, forældrene skal stilles til ansvar, og det skal være tydeligt for lærere og pædagoger, hvor de kan hente hjælp. Det er, for mig at se, de tre vigtigste ting for at komme problemerne til livs,” lyder det fra Merete Riisager.

Rammer hver fjerde lærer

Slag, spark, skub og spyt rammer i dag cirka hver fjerde lærer i folkeskolen. Og antallet af lærere, der udsættes for vold på arbejdet, er stigende. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra maj 2018.

Nu er det ved at være en almindelighed, at man bliver spyttet eller slået på

Ude i klasselokalerne kan den stigning tydeligt mærkes, forklarer Jeanette Sjøberg, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening:

”Lærere, der har undervist i 20 og 30 år, de har aldrig oplevet vold fra elever. Det var virkelig en sjældenhed før i tiden. Nu er det ved at være en almindelighed, at man bliver spyttet eller slået på,” siger hun til Netavisen Pio.                     

Inklusionen - og særligt manglende ressourcer til at rumme de nye elever, der tidligere gik i specialskole - er forklaringen på, hvorfor vold er blevet en del af hverdagen for nogle lærere, mener Jeanette Sjøberg:  

”Samtidig med at man har skulle inkludere mere og mere, så er der kommet flere og flere sager om vold og trusler. Så det ligner en klar sammenhæng. Vi har mærket en større stigning siden integrationsloven i 2012.”

Stigning siden inklusionsloven

Som den røde opadgående kurve viser er andelen af lærere i folkeskolen, der har oplevet vold, steget fra 14,5 til 22,4 procent fra den øgede inklusion blev indført i 2012 og frem til 2016.

Andelen, der har oplevet vold månedligt - eller endnu oftere - er steget fra 2,9 til 5,6 procent. Ligeledes ser man en stigning i andelen, der har oplevet trusler om vold.
 

Stigning i vold mod lærer siden inklusion blev indført i 2012
 

https://lh5.googleusercontent.com/flyZei7_XXftDyHA-RsrY-CWM0Ph_KlANJy7LY02vCiXhMTxv1E8qKM0E9TfMS2gHBFf57_rOKybQdZrE_o0KWqKWE_wyIz-lucY4XZMOk8UTtAtl0CsqF_avNilWC4BVanwjgf2

Kilde: Rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra maj 2018
 

De nedslående tal får Danmarks Lærerforening til at pege på, at inklusionen er gået over gevind:

”Vi synes, at inklusion er et smukt ideal, og vi vil gerne arbejde med, at alle børn oplever at være en del af et fællesskab. Men det er gået over gevind. Det er for mange elever, som man har fået sendt over fra specialskolerne,” siger Jeanette Sjøberg.

Vil ikke afvise en sammenhæng

Undervisningsministeren vil kun gå så vidt, som til at sige, at hun ikke vil afvise en sammenhæng mellem øget vold og inklusion:

”Inklusion kædes i stor stil sammen med volden i skolen. Jeg vil ikke afvise, at det kan være en del af en sammenhæng, og at inklusion kan være en del af forklaringen,” lyder det fra Merete Riisager.

Hun peger desuden på, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø også peger på andre “komplekse sammenhænge”, såsom ændringer i opdragelse, kultur og elevsammensætning.

Hele ni ud af ti lærere peger på inklusion som hovedårsagen til, at lærere oftere oplever vold i dag end tidliger

Ni ud af ti lærere peger på inklusionen

Lærerne er dog selv af den klare opfattelse, at inklusion bærer skylden for den stigende vold i folkeskolen. Det viser en undersøgelse, som fagbladet Folkeskolen har foretaget.

Hele ni ud af ti lærere peger på inklusion som hovedårsagen til, at lærere oftere oplever vold i dag end tidligere.

Undersøgelsen også viser, at når der er mange inkluderede elever i en klasse, så oplever læreren mere vold.

Blandt de lærere, som har fire eller flere inklusionsbørn i deres klasse, har 38 procent oplevet vold inden for det seneste år. Mens de lærere, der underviser klasser helt uden inkluderede børn, kun halvt så ofte oplever vold.

Den opgørelse blev af Merete Riisager under samrådet betegnet som “stof til eftertanke”.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet