Annonce

Læringslysten hitter udendørs

Naturen er det fedeste klasseværelse. Naturen inspirerer til at undersøge, tænke kreativt og innovativt - både til selvstændigt arbejde og i fællesskab.
Alt er vendt på hovedet. Alt skal passe ind i en coronatid, men det skal det også gøre efterfølgende.

Lærerene har en opgave at løse inden for de i tiden helt usædvanlige rammer. Der er fornyet mulighed for at tænke anderledes, og tiden har aldrig før haft en bedre normering. Skoleposen er blevet rystet i en sådan grad, at intet er, som det plejer. Plejer er død. Eleverne leger. Skolen lever.

Plejer er død. Eleverne leger. Skolen lever

Først var udfordringer fjernundervisning og at få alle med. Nu er virkeligheden en anden. Der omstilles, og det hele gøres, så godt som det overhovedet er muligt.
Den ellers bremsende og triste coronakrise har helt grundlæggende alligevel haft store fordele med sig på skoleområdet. Det er sin kunst både at tilrettelægge og undervise i denne tid. Men der tænkes kreativt og på nogle områder helt nyt.

Naturen er det bedste klasseværelse 

Undervisningsministeriet skriver "Af den nye bekendtgørelse om nødundervisning med videre fremgår det for eksempel, at institutionen eller skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i." Og det er det, skolerne gør, og det gøres godt.

De mindre elever har været godt i gang i en måneds tid. Nu kommer de større elever endelig også i skole igen. Ingen tvivl om at de har savnet hinanden, lærerene og skolen. Fjernundervisningen har været virkeligheden, men for nogle alligevel fjern. Nu gælder det næste step i åbningen.

Man må gribe til det anderledes, det frie og det kreative, og pludselig er det mulighederne, man griber til

Man må gribe til det anderledes, det frie og det kreative, og pludselig er det mulighederne, man griber til.

Klasser er delt op. Skemaer er lagt væk. Der tænkes kreativt og varieret. Eleverne er langt mere ude. Naturen og bevægelse har fået en anderledes plads i skoledagen, og der læres sidelæns i denne tid. Naturen er det fedeste klasseværelse og giver hurtigt rammen af tryghed og genkendelighed. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om langt mere udeundervisning bliver indfriet til fulde.

Undervisningen bliver mærkbar 

Eleverne trives i at være ude og behøver ikke et klasseværelse for at lære matematik og tysk. Tværtimod. Udeskolen bliver det store læringslandskab af et klasseværelse, hvor der er plads til elevernes forskellighed og til fællesskabet. Naturen inspirerer til at undersøge, tænke kreativt og innovativt - både til selvstændigt arbejde og i fællesskab.

Eleverne trives med at være ude og behøver ikke et klasseværelse for at lære at matematik og tysk. Tværtimod

Fag, som f.eks. naturfag og billedkunst, får selv sagt en helt naturlig plads i undervisningen, når men er ude, hvor der er plads til både at undersøge og lege. Der sker noget med eleverne under åben himmel. Kroppen er forrest. Kroppen sanser, og kroppen lagrer sin læring på helt anden vis end f.eks. datidens deduktive undervisningsform, hvor man sad stille og lyttede og stillede ganske få spørgsmål. Der er plads til at være og til at lære. Der er plads til at opleve, undersøge, analysere og formidle. Undervisningen bliver mærkbar og vedkommende for eleven.

Kan vi bruge disse erfaringer fremadrettet? Ja. Endda med fordel.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Lærer og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense


Flere artikler om emnet