Annonce

Landbruget er tilfreds - alligevel støjer Støjberg videre: De polske landmænd jubler

Grøn treparts-aftale: Politisk kommentator, vurderer, at SVM-regeringen dygtigt har sat især Danmarksdemokraterne skakmat
Foto: Danmarksdemokraterne
Inger Støjberg (DD), formand og stifter
Selv om landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer er tilfredse med den CO2-afgift, der indgår i den grønne trepartsaftale, som mandag aften blev indgået mellem SVM-regeringen, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal og Dansk Industri, så fastholder Danmarksdemokraterne - med Inger Støjberg i spidsen -, at aftalen vil afvikle dansk landbrug og følgeerhvervene.

Inger Støjberg betegner aftalen som "dybt problematisk" og et "kæmpe slag i ansigtet" på de danske landdistrikter og dansk landbrug:

Jeg synes næsten, jeg kunne høre et jubelbrøl fra de polske landmænd her til aften

“Jeg synes næsten, jeg kunne høre et jubelbrøl fra de polske landmænd her til aften. For det bliver jo dem, som kommer til at producere vores fødevarer,” siger Støjberg.

Over for TV 2 føjer hun til, at hun ikke begriber, at hendes gamle parti Venstre står bag aftalen:

“Det er efter min mening en kæmpefejl. Det er mig ubegribeligt, at lige præcis Venstre går med til det her. Et parti, der altid har stået på landbrugets og landdistrikternes side. Og det her kommer til at ramme rigtigt hårdt i landdistrikterne.”

Fødevareminister Jacob Jensen (V) afviser kritikken.

Han understreger mandag aften, at Venstre med aftalen sikrer, at landbruget også på den lange bane bliver udviklet - og ikke afviklet. Og at indtægterne fra CO2-afgiften vil blive geninvesteret:

Vi er med til at tage et kæmpe ansvar sammen med dansk landbrug og Danmarks Naturfredningsforening

“Vi er med til at tage et kæmpe ansvar sammen med dansk landbrug og Danmarks Naturfredningsforening med den her aftale.” 

Han erkender, at landbruget på den korte bane vil komme til at miste arbejdspladser, men at det allerede vil gå i nul fra 2037.

Støjberg kommer ikke til at dræne sumpen i denne omgang

Politisk kommentator, chefredaktør på Netavisen Pio, Niels Jespersen, vurderer, at SVM-regeringen dygtigt har isoleret sig fra kritik fra både højre og venstre:

“SF og De Radikale kan ikke sige nej, når Danmarks Naturfredningsforening er med, og Landbrug & Fødevarer tager en del af luften ud af Støjbergs kritik.”

Niels Jespersen mener ikke, at Støjberg og Danmarksdemokraterne får held til at starte et bondeoprør i denne omgang:

Chancerne for et egentligt bondeoprør med gule veste og traktorer i gaden fortaber sig

“Der skal nok være et talstærkt publikum til hendes budskab, men Støjberg kommer ikke til at dræne sumpen i denne omgang. Chancerne for et egentligt bondeoprør med gule veste og traktorer i gaden fortaber sig.”

Niels Jespersen henviser her til, at Inger Støjberg - i forbindelse med en stor demonstration bestående af ikke mindst vrede landmænd, der protesterede mod regeringens håndtering af mink-krisen i november 2020 i Aarhus - brugte udtrykket ‘at dræne sumpen’.

Udtrykket ‘at dræne sumpen’ minder til forveksling om et udtryk som USA's præsident, Donald Trump anvender. Trump har adskillige gange brugt vendingen 'drain the swamp' – 'at dræne sumpen'. Dermed mener Trump, at han vil rydde ud i establishmentet i Washington D. C.

Niels Jespersen vurderer, at Danmarksdemokraterne i sidste ende kommer til at acceptere den grønne trepartsaftale:

den største ændring af det danske landskab siden industrialiseringen

“Landbrugsaftalen har potentialet til at blive den største ændring af det danske landskab siden industrialiseringen. Størrelsesmæssigt er vi mindst på niveau med oprustningen og velfærdsforliget. Det vil sige, at landbrugsaftalen også bliver adgangsbillet til magten. Hvis Danmarksdemokraterne en dag vil i regering - og det vil de, så kommer de til at acceptere aftalen.”

Landbrug & Fødevarer: Epokegørende

Formanden for brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, betegner mandagens grønne trepartsaftale som ‘epokegørende':

"Det er en aftale, som er epokegørende for Danmarks klimaindsats og for vores fælles natur. Og det er en aftale, som sætter rammerne for dansk landbrug og Danmarks fødevareproduktion i mange år frem. Netop derfor har det været vigtigt for os at være med ved bordet hele vejen,” siger formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Formanden lægger ikke skjul på, at forhandlingerne har været meget komplicerede:  

"Der er tale om store og svære kompromiser. Det var en forudsætning for at være med i treparten i første omgang, og det har vi været indstillet på. Men vi har også fået reel indflydelse og sat markante aftryk, der bliver afgørende for Danmarks fremtidige fødevareproduktion og de kommende generationer af landmænd,” siger Søren Søndergaard.

Aftalen øger klarheden, når det kommer til væsentlige dele af landmændenes rammevilkår, understreger formanden for Landbrug & Fødevarer: 

"Landmænd og virksomheder i fødevareerhvervet har ventet og ventet. Først på en ekspertgruppe og senest på treparten. I mange måneder har vores medlemmer sovet med det ene øje på klem. Velvidende at vores rammevilkår stod over for store forandringer. Undervejs har vi set en polariseret debat – og det på trods af danskernes generelle opbakning og tillid til vores erhverv. Nu er ventetiden ovre, og vi får nu markant større sikkerhed, når det kommer til vores rammevilkår."

Hovedpunkterne i den grønne trepartsaftale

Her er hovedpunkterne i den grønne trepartsaftale:

  • Reduktioner af drivhusgasudledninger for 1,8 millioner ton CO2 i 2030. Og potentiale for op mod 2,6 millioner tons.

  • Der indføres en afgift på 300 kroner per ton CO2 i 2030. Den stiger til 750 kroner per ton CO2 i 2035. Der er dog et bundfradrag på 60 procent. Det betyder, at CO2-afgiften reelt vil udgøre 120 kroner per ton i 2030. Og 300 kroner per ton i 2035.

  • Indtægten fra CO2-afgiften vil i 2030-31 blive tilbageført til landbruget i form af en omstillingspulje. Den skal understøtte erhvervets grønne omstilling. Håndtering af CO2-indtægten genbesøges i 2032.

  • Etablering af Danmarks Grønne Arealfond med 40 milliarder kroner. Novo Nordisk Fonden har tirsdag lovet at bidrage med 10 milliarder kroner til arealfonden.

  • Rejsning af 250.000 hektar skov. Svarer til et areal på størrelse med Lolland-Falster og Bornholm.

  • Opkøb af yderligere 140.000 hektar kulstofholdige lavbundsjorde/randarealer.

  • Et nyt mål om mindst 20 procent beskyttet natur. Rejsning af 80.000 ha privat urørt skov, 20.000 ha statsskov samt udtagning af lavbundsjorde vil øge omfanget af beskyttet natur betydeligt.

  • Tilskudsordning på samlet godt 10 milliarder kroner frem mod 2045 til lagring af biokul produceret ved pyrolyse.

  • Arealomlægning bliver den nye dynamo i kampen for at reducere kvælstofudledningen og nå målene i EU's vandrammedirektiv.

  • Slagterier lettes for 45 millioner kroner årligt i afgifter med virkning fra 2029 samt pulje til opkvalificering på i alt 100 millioner kroner over perioden 2027-30.

Kilde: Økonomiministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

At Venstre og landbruget er tilfredse med aftalen, gør mig MEGET bekymret.
Det betyder helt sikkert at det bliver en meget dyr fornøjelse for danskerne.
Jeg er sikker på at minkskandalen bliver en bagatel ved siden af denne aftale.

Da den såkaldte minkskandale var en decideret bagatel, har du ikke lænet dig for langt ud med din sidste sætning.

Helt enig
Venstre ved du hvor du, har i lommen på landbrug fødevarer.
Jeg vil også se resultater for jeg tror det.

Hun er jo heller ikke endt som den store fortaler for natur og biodiversitet osv.

Stop nu. Det er en flot aftale. Et gedigent politisk håndværk. Der går ingen skår af nogen ved at anderkende det. At få så forskellige interesser samlet i et kompromis. Hvor alle er ret glade, det er en bedrift man bør og må anerkende.
At radikale og SF vil have mere vidste man godt. Havde de skullet sidde med var aftalen aldrig kommet i hus. Nu tror de de kan komme ind pg få den genåbnet. Glem det. Hvis de ikke kan se potentialet i det her. Må de stå udenfor, og så dumme er de ikke. Regeringen må i så fald bruge sit flertal.
Hvis SF pgR endags bil i regering må de æde aftalen, på samme vis som DD og LA må æde kvindelig værnepligt. Sådan er politik. Denne SVM regering formår at få ting i gennem som på sigt gavner Danmark. Og som ville være usandsynligt at få gennemført med en blå blok eller rød blok. Sådan er det bare.

Hvis SF og R en dag vil i regering...- sku der stå.

Det er en en første klasses
aftale 👍🌹🇩🇰. De er blevet bedt om at tage hensyn til naturen i årevis,
Det er noget svineri det de har lavet!

Lad Støjberg støje, hun aner jo ikke hvordan hun selv vil løse de problemer. Tomme tønder buldrer som bekendt mest

Hvad skulle de polske bønder juble over. De er blevet beskyttet af en polsk landbrugskommisær, hvor småt er godt. Kvaliteten er begrænset til ringe - produktiviteten i forædlingdelen er lav. En Agro-food sektor der lever på eu-støtte og lave lønninger.

I 2023 eksporterede danske svineproducenter ca. 14 millioner smågrise til opfedning og slagtning i henholdsvis Tyskland og Polen, det var lidt flere end der blev opfedet og slagtet i Danmark. Med de tal er det da muligt at de polske svinebønder jubler over Danmarks klimatiltag som nok vil medføre flere smågrise til opfedning. Eksporten af danske smågrise har da også medført at Danish Crown har nedlagt deres slagterier i Sæby og Ringsted hvilket har medført at 2000 slagteriarbejdere er blevet arbejdsløse.

Bønderne går kun op i at DE ikke bliver arbejdsløse. Solidaritet med slagteriarbejderne og miljøet ligger begravet under møddingen, og overskygges af profitten.

Når nu Danmark bbegynder at lægge CO2 afgift på landbrugsvarer, der importeres fra lande, der endnu ikke selv har løftet opgaven, så bliver der ikke ulige konkurrenceforhold.

Hvis Danmark pålægger importerede landbrugsvarer en CO2-afgift vil det blive betragtet som en ulovlig handelshindring over for de øvrige EU-lande, da det strider mod den "frihandel" der er aftalt inden for EU.

Det er jeg sikker på du har ret i.

Det vigtigste er at SFere nu med god samvittighed kan flyve på sommerferie og udbrede det lykkelige grønne budskab: Danmark er verdensførende på det grønne område! Første land i verden med co2 afgifter på landbruget! 31 nye Roldskove skal plantes!

Og det gladeste budskab: Oksekødet stiger kun 1kr for hvert kilo.

Charterrejsen er således sikret helt til 2035!

Det eneste den grønne trepart ikke tager højde for er udbud og efterspørgsel på landbrugsvarer!

Fødevaremangel vil langsomt blive et verdensomspændende problem!

Thi Danmark har sat sig i spidsen for at verden/Europa skal følge trop!

For som Lars Løkke udtrykte det: Vi laver en omvendt Dalgas! Hvad indad tabes, skal udad vindes!

Og hvis udenrigsministeren får blot 5-10 europæiske lande med på den grønne vogn, ja, så bliver fødevaremanglen mærkbar!

Og oksekødet kommer hurtigt op i dobbelt pris!

Især når man betænker energiprisernes himmelflugt!

Mellemhandlere udnytter mangelsituationen til at score kassen!

Og bankerne er lynhurtigt med på ideen!

Problemet er ikke landbruget! Som Mogensen fra KRAKA igen og igen ellers påpeger!

Nej, problemet er alle dem der vil score kassen på den nye fødevaremangel som skovrejsning og nye enge og moser naturligvis skaber!

På grund af Dalgas har danskerne siden 1864 været velforsynede med fødevarer!

Nu laver Lars Løkke en omvendt Dalgas!

Og det har selvfølgelig konsekvenser!

Fødevarer skal fremover importeres!

Og hvem mon scorer kassen?

Energipriserne er fortsat hysterisk høje!

Nu følger fødevarepriser!

SFere bør allerede nu spare op til de næste mange års charterrejser!

Stephanie Lose høstede allerede sit første mesterværk!

Det grønne koster kassen

Det er dog den mest vanvittige og tåbelige udtalelse !
Det eneste vi risikerer er sund mad i forretningerne, som ikke indeholder gift?

Hvem sagde Inger Støjberg ikke har humor.
Støjberg siger at den kommende CO2 afgift vil lukke landbrug, koste arbejdspladser i landbruget og lukke følge industri som slagterier. Ja pokker mig nævner hun slagterier.
Der lukker hvert år landbrug og opkøbes i store enheder, men jorden dyrkes stadig.
1/3 af ansatte i landbruget østeuropæere.
Landbruget lukker selv deres slagterier og sender slagtninger ud af landet.
Så hvad er det for arbejdspladser der lukkes?
Sender de østeuropæerne hjem igen og lukker polske slagterier....
Landbruget har allerede skudt sig selv i foden.

Tommy hun er kun ballade mager, tag bare syd for grænsen. Mælk kommer fra Østrig og i mogle fra Danmark. Nu
lukker de Ringsted en måned før. Sæby sidste år, danske grise køres syd for at få slagtet bedre priser og hvem
ejer Danske slagterier, landmændene. Ole Simonsen

Kriminelle IS skal ud af folketinget...
Vi skal ikke have kriminelle siddende i det danske folketing...

Grynte ville grisene , hvis de kendte galtens lod .