Landbrugspakke: Regeringen på tilbagetog

Regeringen åbner nu op for at ændre et omstridt punkt i landbrugspakken. Det sker angiveligt, fordi landbrugspakken er i strid med EU-reglerne. En ren tilståelsessag, mener S.
Der blev i dag skrevet endnu et kapitel i den efterhånden lange sag om den landbrugspakke, de blå partier vedtog sidste år. Efter lang tids tovtrækkeri er regeringen nemlig nu omsider parat til at ændre et centralt element i den meget omdiskuterede landbrugspakke, der tilbage i februar måned udløste en reguler regeringskrise og førte til Eva Kjer Hansens afgang som minister. Det skriver Berlingske i dag.

Regeringen har indtil nu fastholdt, at en stor del af de kommende års kvælstofreduktioner skulle komme gennem frivillige ordninger for landmændene. Men efter kritik fra EU-Kommissionen, er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu parat til at rette ind:

I en tale til et delegeretmøde i landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer sagde ministeren ifølge Berlingske, at det er ”fuldstændigt afgørende, at I nu viser, at I kan levere de efterafgrøder, som er nødvendige for, at forudsætningerne i pakken hænger sammen. Og effekten skal leveres. Hvad vi ikke når af frivillighedens vej, vil blive indhentet via obligatoriske krav”.

Øger kvælstofudledningen i den danske natur
Landbrugspakken betyder, at landmændene i de kommende år vil få mulighed for at udlede mere kvælstof end hidtil, hvilket kan få konsekvenser for naturen og grundvandet. Som en delvis kompensation for den øgede kvælstofudledning blev der indført en række såkaldte ”kompenserende tiltag”. Blandt andet plantning af efter efterafgrøder, der kan optage kvælstof op, så det udvaskes i grundvandet.

Regeringen har indtil nu ment, at brugen af efterafgrøder skulle være frivillig for landmændene. Men allerede tilbage i maj sendte EU-Kommissionen en såkaldt ”pilotskrivelse” til regeringen, hvor Kommissionen udtrykte bekymring for, at flere aspekter i landbrugspakken kunne være i strid med en række af EU’s miljødirektiver. Blandt andet var Kommissionen bekymret for, at en stor del af regeringens forholdsregler mod den stigende kvælstofudledning bygger på frivillige ordninger.

Også danske forskere har sat spørgsmålstegn ved effekten af de frivillige ordninger: ”Frivillige indsatser har landbruget prøvet før, og det har vist sig, at de ikke bliver gennemført. Der er ikke evidens for, at det vil virke så hurtigt, og det er medvirkende til, at denne pakke giver mere forurening i havet”, sagde professor Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet i februar til Berlingske.

En ”ren tilståelsessag” for regeringen
Socialdemokraternes Simon Kollerup kalder det en ”ren tilståelsessag”, at regeringen nu ændrer kurs på området. Han har selv gentagne gange kritiseret, at så meget af effekten lægges på frivillige tiltag:

”Esben Lunde Larsens store nyhed til landmændenes kongres i Herning er tydeligvis, at landbrugspakken ikke er lovmedholdelig. Den skød forbi målet”, siger han til Berlingske.

Der har ved flere tidligere lejligheder været rejst kritik af, at landbrugspakken er i strid med EU-reglerne. I sommers kom det frem, at regeringen gennem interne dokumenter gentagne gange under forløbet med landbrugspakken af sine embedsfolk blevet advaret om, at pakke kan være i strid med EU-lovgivningen.

Regeringen fik tilbage i juni måned en kraftig kritik, en såkaldt ”næse”, af et bredt flertal i Folketinget for at have tilbageholdt et notat for Folketinget, hvor regeringens jurister advarede om, at EU-Kommissionen formentlig gøre indsigelser på landbrugspakke. Regeringen havde tidligere hævdet, at der ikke var mistanke om, at landbrugspakken var i strid med EU-reglerne.

 


placeholder

Annonce