Landsret afviser injuriesag mod politikere og coronahåndtering granskes

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
En ekspertgruppe skal granske coronakrisens håndtering. Det har et bredt politisk flertal i Folketinget vedtaget.

Politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) klarer frisag i en højprofileret injuriesag. Retten undlod at tage stilling til en del af sagen med henvisning til grundlovens immunitetsregler. Tidligere justitsminister angriber trioen for at gemme sig bag immunitetsreglerne: “Der er ikke tale om frifindelse, men ynkelighed”. Og så får en hårdt presset rejsebranche mere hjælp.

Velkommen til dagens Aktuelt.

 

Ekspertgruppe skal granske coronaforløb

Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har i dag besluttet at lade en uvildig ekspertgruppe stå for en udredning af håndteringen af covid-19. Gruppen skal både undersøge sundhedsvæsnets beredskab og de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark, da pandemien ramte Danmark i marts i år.

Det er samme undersøgelsesform, som blev brugt i forbindelse med udredningen af Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen er udpeget til formand for gruppen. Han skal bistå med at sammensætte et hold på fem eksperter med dyb viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab.

”Danmark har været gennem en ekstraordinær krise. På kort tid skulle Folketinget tage vidtrækkende beslutninger med store konsekvenser for folks liv og økonomi. Udredningen skal hjælpe med, at vi drager læring af et indgreb af historiske dimensioner, så vi kan stå bedre rustet, hvis Danmark igen bliver ramt af en pandemi”, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

Arbejdet med udredningen skal følges af en undergruppe under Udvalget for Forretningsordenen. Karsten Lauritzen (V) er formand for undergruppen.  

”Jeg er utroligt glad for, at stort flertal i Folketinget er endt med at bakke op om en ekspertudredning. Det tjener folkestyret til ære, at et flertal ønsker ikke blot at undersøge regeringen, men også egne politiske beslutninger i form af hastelovgivning. Der kunne næppe findes nogen mere kvalificeret samfundsforsker end Jørgen Grønnegård Christensen til at stå i spidsen for arbejdet. Der er grund til at glæde sig over, at han har indvilget i opgaven”, siger han.

Ekspertgruppen vil evaluere perioden fra begyndelsen af januar, hvor det begyndte at stå klart, at coronavirus ville sprede sig fra Kina, og frem til at Danmark begyndte den gradvise genåbning i maj måned.

Ifølge tidsplanen vil ekspertgruppen forelægge resultaterne af deres udredning i januar 2021.

 

Østre Landsret afviser injurie-sag mod tre toppolitikere

Politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) vinder injuriesag anlagt af Sherin Khankan, direktør for Exitcirklen og imam.

Det oplyser Naser Khaders advokat, Heidi Højmark Helveg, til DR Nyheder.

Det er Østre Landsret, der er kommet med afgørelsen.

“Vi er selvfølgelig tilfredse. Den her sag handler om ytringsfrihed i et demokratisk samfund, og særligt om politikernes ret og pligt til at arbejde ud fra deres overbevisninger,” siger Heidi Højmark Helveg.

Sagens omdrejningspunkt er en e-mail afsendt af Naser Khader på vegne af Khader selv, samt de to kollegaer Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF).

Trioen forsøgte at overbevise deres kolleger fra andre partier om, at Exitcirklen ikke skulle have 680.000 kroner fra satspuljen for at arbejde med æresrelaterede konflikter. Socialministeriet havde ellers anbefalet bevillingen.

I mailen hed det blandt andet, at Sherin Khankan 'har i 2011 forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab', hvilket Sherin Khankan nægter.

Østre Landsret afviser at denne del af sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Landsretten lægger desuden vægt på, at mailen alene er sendt til og modtaget af personer, der benytter e-maildomænet ”ft.dk", og at den ikke var ment til udbredelse i den brede befolkning.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for at sige flere ting om Sherin Khankan på Facebook blandt andet har han kaldt hende ' radikal islamist'.

Det har Østre Landsret frifundet ham for.

Landsretten har lagt vægt på, at Naser Khaders udtalelser var fremsat som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Landsretten skriver blandt andet, at det må tillægges betydning, "at Sherin Khankan, udover at være leder af Exitcirklen, også er samfundsdebattør og selv tog del i den nævnte offentlige debat om politikeres indblanding".

I et tweet angriber tidl. justitsminister Søren Pind de tre politikere for at gemme sig bag Grundlovens immunitetsregler.

“Det er latterligt at medier falder for spin om frifindelse. De tre medlemmer af Folketinget gemmer sig bag Grundlovens immunitetsregler og kan derfor frit angribe andre mennesker mens disse ikke kan forsvare sig. Bvadr. Der er ikke tale om frifindelse men ynkelighed.”

placeholder

 

Læs mere her.

 

Hårdt presset rejsebranche får mere hjælp

Med udsigt til stadig usikre rejsemuligheder på grund af corona-krisen og dens eftervirkninger, vil presset på den danske rejsebranchen ikke stoppe lige foreløbig.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier bad derfor en ekspertgruppe om at komme med anbefalinger til, hvordan pakkerejsebranchen kan komme bedst muligt igennem sommeren.

På den baggrund er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet kommet frem til en aftale, hvor der spændes et sikkerhedsnet ud for de danske rejsende og pakkerejsebranchen frem til den 31. august.

Det sker bl.a. ved at øge det lån, staten har givet branchen, fra 1,5 mia. kr. til 2,25 mia. kr.

”Pakkerejsebranchen er et af de erhverv, der blev først ramt af corona-krisen, og det er desværre også et af de erhverv, der nok vil mærke eftervirkningerne længst. For de fleste af os skal nok holde sommerferien i Danmark i år, og det presser branchen endnu mere. Derfor har vi valgt at forlænge vores hjælpende hånd sammen med en række andre tiltag, der alt sammen skal sørge for at sikre en bæredygtig rejsebranche fremadrettet, så vi også har et sted at booke vores ferie på den anden side af alt det her,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Læs mere her.

 

Ordfører-rokader hos Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har foretaget en ordfører-rokade.

Jens Joel forfremmes og er nu både Europa-ordfører og børne- og undervisningsordfører.

Jan Johansen bliver ny forsvarsordfører - i stedet for som hidtil kulturordfører.

Kasper Sand Kjær overtager kultur- og medieordførerskaberne og bliver formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Bjørn Brandenborg bliver ny uddannelses- og forskningsordfører.

Lars Aslan bliver ny ligestillingsordfører og ny indfødsretsordfører, men afgiver til gengæld Europa-ordførerskabet.

Birgitte Vind bliver ny kommunalordfører.

Bjarne Laustsen bliver ny formand for Beskæftigelsesudvalget

Socialdemokratiet opretter to helt nye ordførerskaber.

Tanja Larsson bliver som den første socialdemokrat LGBT+ordfører. Hun bliver desuden fri- og efterskole-ordfører, Færø-ordfører og færdselssikkerheds-ordfører.

Annette Lind bliver den første socialdemokratiske cypersikkerheds-ordfører.                                                                                    

 

Jobpatruljen i oprør: Arbejdsgivere misbruger unge fritidsjobbere 

12.000 virksomheder kan regne med igen i år at få besøg af fagbevægelsen Jobpatrulje, hvor hundredvis af fagligt aktive drager landet rundt for at oplyse fritidsjobbere om deres rettigheder på arbejdsmarkedet.

Selvom Coronakrisen har ramt Danmark skal mange unge stadig hoppe i arbejdstøjet og møde ind på arbejde i sommerferien. Derfor kører Jobpatruljen som normalt.

“Det er vigtigt, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet. Det kræver, at de kender deres rettigheder og at de arbejdsgivere, som er i tvivl om lovgivningen, bliver rådgivet, så de unge kan holde til mange år på arbejdsmarkedet. Vi kører derfor som normalt, men følger selvfølgelig alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle kan være trygge ved vores besøg,” siger Jon Henningsen, Landskoordinator for Jobpatruljen

Jobpatruljen talte sidste år med 3.260 unge og fandt problemer i 84,3 % af de unges ansættelsesforhold. Nogle af de typiske problemer, Jobpatruljen støder på, er manglende løn under oplæring, utilstrækkeligt antal pauser og mangel på viden om f.eks. sygdom og tunge løft.

Coronakrisen har påvirket de unges hverdag, og de er, som mange andre, blevet hjemsendt fra skolen til en digital hverdag. Det har nogle arbejdsgivere betragtet som frit lejde til at få de unge til at arbejde mere end de må.

Jobpatruljen har hele året en rådgivningslinje, hvor unge ringer ind og stiller spørgsmål. Særligt spørgsmålet om overarbejde pga. hjemmeundervisning har fyldt telefonlinjerne op.

“Vi har desværre oplevet, at mange arbejdsgivere ikke har forstået, at hjemmeundervisning ikke betyder mindre skolearbejde. Det betyder heller ikke, at reglerne for arbejdstid suspenderes og at perioden med hjemmeundervisning kan betragtes som ferieperiode. Derfor er der desværre alt for mange elever, der er blevet bedt om at arbejde meget mere end de tilladte 12 timer om ugen, som er tilfældet for undervisningspligtige unge,” siger Jon Henningsen, Landskoordinator for Jobpatruljen.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce