Lang vej til tillid i det offentlige

Ingen kunne give svaret på, hvem der har ansvaret for, at Produktivitetskommissionens forslag bliver ført ud i livet, da LO, FTF og OAO inviterede politikere og arbejdsgivere på seminar.
Der skal ikke herske tvivl om, at alle i regeringen er tilhængere af en offentlig sektor, hvor vi er mere fokuserede på resultater og kvalitet end på processen.
MF Jesper Petersen (S)

”Hvorfor tager politikerne ikke bare initiativ og afskaffer bureaukratiet? Er det for dyrt?” spørger ordstyreren, Jens Jonathan Steen fra Cevea, finansordfører Jesper Petersen (S) hen over mængden:

"Det ærlige svar er vel, at det er nemmere sagt end gjort. Der skal ikke herske tvivl om, at alle i regeringen er tilhængere af en offentlig sektor, hvor vi er mere fokuserede på resultater og kvalitet end på processen. Jeg skal selv være den sidste til at stå i vejen for, at der bliver brugt flere timer på at levere pleje eller pasning i stedet for overflødigt papirarbejde. Men det er selvklart ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Jeg vil opfordre fagbevægelsen til at komme på banen med konkrete eksempler på, hvordan vi kan bruge de ansattes tid bedre."

Det er der nok andre, der tager sig af
10 dage. Ja, det er faktisk ikke mere end 10 dage siden, at Peter Birch Sørensen præsenterede Produktivitetskommissionens resultater for effektivisering i den offentlige sektor. Det var en stor historie.

Medierne var i de efterfølgende 24 timer fyldt med kommissionens spændende forslag: resultater frem for proces, mere selvbestemmelse og mindre kontrol, og belønning til medarbejderne, når de løser deres opgaver til UG. Men så forsvandt fokus ligesom igen og afløst af en ”Nå ja, men det er der nok nogen andre, der sørger for at tage sig af”-stemning.

I går den 19. september holdt LO, FTF og OAO et seminar i håb om at finde svar på, hvordan organisationer, arbejdsgivere og politikere fortsat arbejder videre med at sikre mere produktivitet i den offentlige sektor.

Skal spørge blindtarmspatienter om selvmordstanker
”Al innovation starter i det daglige arbejde,” siger professor og forsker Helge Hvid. Han har forsket i, hvad meningen med arbejdet har af betydning for arbejdsmiljøet. Og resultaterne taler for sig selv. For medarbejderne i den offentlige sektor har meningen med arbejdet været faldende i de seneste år. Tilhørerne nikker tilkendegivende. De hører dagligt historier fra deres medlemmer i den virkelige verden:

”Jeg lyver ikke, når jeg siger, at mine medlemmer skal spørge alle deres patienter, når de har været indlagt i 24 timer, om de er suicidale. Også selvom det er mennesker, der blot har fået fjernet blindtarmen. Sygeplejerskerne skal spørge deres patienter, om de kan finde på at begå selvmord. Det kan da ikke være rigtigt!” fortæller en repræsentant fra Dansk Sygeplejeråd.

60.000.000 timer på dokumentation
Det er også 10 dage siden, at FTF offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at de offentligt ansatte FTF’ere samlet set bruger 60 millioner timer om året på at dokumentere deres arbejde. Tilliden til, at de offentligt ansatte løser deres opgave, er der ikke, mener de.

Og selvom man har talt om afbureaukratisering og tillidsreformer i de sidste 15 år, er det aldrig blevet til noget, for der er ikke enighed om, hvem der skal vise vejen. Tilbage på seminariet slutter Helge Hvid af:
”I forhold til de andre nordiske lande er arbejdspladsbaseret innovation ikke politisk prioriteret i Danmark. Men de faglige organisationer er også nødt til at kigge indad. I skal udvikle i stedet for at holde fast i det, I kender. I må være den synlige alternative vej.”

Men det er svært:”Tillid tager tid, og det, vi forsøger her, er at bygge på 15 års mistillid. Hvis fagforeningerne skal rykke sig, så skal vi også have genopbygget vores tillid til arbejdsgiverne. Vi kan ikke uden videre smide de rettigheder, vi har kæmpet os til gennem mere end 100 år,” supplerer Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF og OAO.

Det står jo i regeringsgrundlaget, at vi vil i retning af mere tillid og ændret styring i den offentlige sektor.
MF Jesper Petersen (S)

Der vil altid være kontrol af en eller anden grad
Spørgsmålet er så, om politikerne vil tage initiativet efter tre timers seminar. Jesper Petersen siger: "Regeringen vil tage rapporten, seminaret, forskningen og fagbevægelsens synspunkter med i det videre arbejde. Det står jo i regeringsgrundlaget, at vi vil i retning af mere tillid og ændret styring i den offentlige sektor. Og vi tror på, vi kan modernisere for, hvad der svarer til 12 mia. kr. frem til 2020. Men dels tager det tid at ændre den form for processtyring, vi har set vokse de sidste mange år, og samtidig vil der jo altid være kontrol og dokumentation af en eller anden grad."

Han advarer dog om, at det også handler om at politikerne skal vise mod, når enkeltsager påkalder sig mediernes bevågenhed og borgerne råber på handling. "Så kræver det, at vi som politikere tør, for der vil jo altid dukke en eller anden sag op, hvor det nemme politiske svar vil være at genindføre en blanket på jobcentret eller et obligatorisk spørgsmål til alle patienter."


Kommentarer fra Facebook