Lars Løkke: Vil ikke, vil ikke og svarer uden om

Statsministeren vil hverken svare på spørgsmål om sundhedsreformen, eller om hvad det har kostet skatteyderne at flyve ham rundt i verden i forsvarets repræsentative Challenger-fly i 2018
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil hverken svare på fire spørgsmål fra socialdemokrater om sundhedsreformen – eller på et spørgsmål fra SF’en Karsten Hønge om, hvad det koster skatteyderne, at forsvaret har fløjet statsministeren rundt i verden 27 gange i løbet af 2018.

Lars Løkke henviser Hønge til at spørge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om udgifterne til flyrejserne.

Baggrunden for Hønges spørgsmål er, at regeringen i al stilhed harindført en ny ordning, der betyder, at Forsvaret pr. 1. januar 2018 afholder udgifterne for flyvninger med statsministeren. Modsat hidtil, hvor Forsvaret har fremsendt en regning til Statsministeriet for hver eneste flyvning,Forsvaret har foretaget for statsministeren med Forsvarets fly.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Statsministeriet tolker den nye ordning sådan, at han og ministeriet fra 1. januar 2018 slipper for at oplyse vælgerne om de udgifter, der er forbundet med at flyve ham rundt i verden i Forsvarets repræsentative Challenger-fly – og i enkelte tilfælde Hercules-transportfly eller helikopter.

Det har Statsministeriet tidligere oplyst i et svar til Netavisen Pio.

Derfor er Statsministeriet pr. 1. januar 2018 holdt op med at oplyse udgiften til beflyvning af statsministeren med forsvarets fly i den såkaldte Åbenhedsordning, som ellers skulle give vælgerne indsigt i ikke mindst ministrenes fly- og øvrige transportudgifter.

I strid med Åbenhedsordningen

Lars Løkke Rasmussens tolkning af nyordningen – at han ikke længere skal oplyse offentligheden om flyudgifterne – er i direkte strid med intentionerne bag Åbenhedsordningen, der blev aftalt mellem Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de radikale og SF den30. juni 2009.

I den politiske aftale om Åbenhedsordningen står således anført:

”Den ny åbenhedsordning vil indebære, at alle regeringens ministre fremover af egen drift vil offentliggøre oplysninger om månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser og modtagne gaver.”

Professor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har tidligere over for Netavisen Pio undret sig over, at Statsministeriet tolker ændringen derhen, at man ikke længere skal oplyse om fly-udgifter ved flyvning med Forsvarets fly:

Ud fra en normal juridisk vurdering vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly

"Ud fra en normal juridisk vurdering vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly. Det følger rent logisk af den politiske aftale, der er ligger til grund for ordningen," sagde Bønsing til Netavisen Pio 14. december.

I et andet spørgsmål fra Karsten Hønge til statsministeren, svarer Lars Løkke, at Statsministeriet ikke længere offentliggør omkostningerne forbundet med brugen af forsvarets fly, fordi "Statsministeriet fra og med 2018 ikke afholder omkostninger ved brug af forsvarets fly, idet forsvaret afholder udgiften."

Lars Løkke vælger samtidig ikke at forholde sig til Hønges bemærkning i spørgsmålet om, hvordan det hænger sammen, at Statsministeriet i al stilhed ikke længere offentliggør udgifterne til forsvarets flyninger for statsministeren – uden at drøfte ændringen med de partier, der oprindeligt aftalte rammerne for Åbenhedsordningen.

”Tøsedreng”

Lars Løkke Rasmussen meddelte i et brevtil Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, mandag, at han ikke ville møde op i Folketingets spørgetid onsdag i denne uge for at besvare spørgsmål om sundhedsreformen fra fire socialdemokrater – Astrid Krag, Flemming Møller Mortensen, Lea Wermelin og Julie Skovsby - om sundhedsreformen.

Statsministeren henviste de fire socialdemokrater – med henvisning til Folketingets Forretningsordenen – til at stille spørgsmålene til ressortministeren på området, sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

I spørgsmålene ville Socialdemokratiet bede statsministeren forholde sig til nogle citater fra hans partifæller i baglandet – blandt andet Hernings borgmester, Lars Krarup (V), der i Herning Folkeblad har kaldt sundhedsudspillet for 'en meget voldsom centralisering'.

Jeg synes, han er en tøsedreng, når han ikke tør stille op og svare på kritiske spørgsmål om reformen

”Jeg synes, han er en tøsedreng, når han ikke tør stille op og svare på kritiske spørgsmål om reformen, når han tilbragte masser af tid med interviews i bløde sofaer den dag, regeringen præsenterede udspillet,” siger Astrid Krag til BT.

Astrid Krag og Socialdemokratiet har takket pænt nej tak til tilbuddet om i stedet at stille spørgsmålene til sundhedsministeren:

”Det er statsministeren, der har fremlagt reformen. Derfor vil jeg diskutere den med ham,” siger Astrid Krag til BT.

 

FAKTA I: Spørgsmålene Løkke ikke vil besvare

Her er de fire spørgsmål om sundhedsreformen, som statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke vil besvare.

Spørgsmålene er stillet af Astrid Krag, Flemming Møller Mortensen, Lea Wermelin og Julie Skovsby:

  • Spørgsmål 413: ”Er statsministeren enig med sin partifælle Søren Gade, når han udtaler, at »det, jeg frygter, er, at magten lige så stille glider væk herfra og til nogle bestyrelser, der sidder et andet sted. Det folkevalgte har det smukke i sig, at det skal på valg hver fjerde år. Hvis du ikke synes, det er godt nok, kan du vælge nogle andre til at varetage dine interesser?”
  • Spørgsmål 415: ”Er statsministeren enig med sin partifælle borgmester Lars Krarup, når denne om regeringens sundhedsreform siger til Herning Folkeblad den 16. januar 2019: ”Jeg har godt nok svært ved at se, at det skal være løsningen på problemerne for fremtidens patienter. Det bliver en meget stor centralisering, og jeg håber ikke, at det bliver til noget.””
  • Spørgsmål 416: Er statsministeren enig med sin partifælle Bo Libergreen, der om regeringens bebudede sundhedsform siger i Fyns Amts Avis den 16. januar 2019: »Vi ved godt, at Dansk Folkeparti længe har haft ønsket, og jeg synes, det er skuffende, at Venstre giver efter og laver knæfald, som ønsker centralisme og samle magten i København?"
  • Spørgsmål 417: Er statsministeren enig med sin partifælle borgmester Jesper Frost Rasmussen, når denne om regeringens sundhedsreform siger til TV 2 den 11. januar 2019: "Når man sidder på Christiansborg og skal drive politik her få måneder før et valg, så er det nok også klogt lige at lytte lidt til det bagland, der er bekymret?

 

Fakta II:
Løkke fløj 27 gange med forsvarets fly i 2018

  • I 2017 kostede 23 flyvninger med statsministeren med følge i Forsvarets fly skatteyderne næsten 2,4 millioner kroner. Det fremgår af oplysninger i Åbenhedsordningen.
  • I år har Lars Løkke foretaget 27 flyvninger– inklusive flyvningen til Marrakesh i Marokko i det nordlige Afrika og en flyvning til EU-topmøde i Bruxelles. Begge foretaget indenfor den seneste uge.
  • Udgifterne til befragtning af Lars Løkke Rasmussen i Forsvarets repræsentative Challenger-fly i 2018 vil skønsmæssigt stå skatteyderne i 2,5 millioner kroner.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce