Lars Løkkes centraliseringseksperiment skal stoppe nu!

Det haster med at få gjort noget ved vores sundhedsvæsen. Noget, der hjælper ude på hospitalsgangen og som ikke bare er en bureaukratisk skrivebordsøvelse.
I forrige uge præsenterede den borgerlige regering og Dansk Folkeparti deres aftale om sundhedsområdet. Aftalen er dårligt nyt for sundhedsvæsenet, for vores grundvand og for dem, der har allermest brug for hjælp.

Regeringen har været i gang med sine forhandlinger om sundhedsområdet i månedsvis – ja, oprindeligt skulle sundhedsudspillet vist være kommet en gang forrige år. I januar kom første version af planen, som hurtigt blev skudt ned af såvel eksperter som Venstres egne politikere. I forrige uge kom regeringen så med en ny version af aftalen. Men på trods af den lange betænkningstid er der ikke noget nyt under solen.

Stil skarpt på luftkasteller 

Lars Løkke påstår ganske vist, at meget er forandret. At der er lyttet til kritikken. Men det kan ingen andre genkende. De store organisationer på området – FOA, Dansk Sygeplejeråd, Ældresagen og mange flere vender tommelfingeren nedad. Og selv Venstres bagland er stadig lige kritiske.

Regeringen påstår også, at der nu er endnu flere penge med i aftalen. Svimlende 8,5 milliarder kroner i den såkaldte ”Nærhedsfond”. Problemet med de 8,5 milliarder i Lars Løkkes plan er, at de ikke findes. Som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har afdækket er der ikke nogen ekstra penge med i Løkkes plan. Kun papirpenge og penge, som flyttes rundt i systemet. Det er da også derfor, der ikke er nogen sundhedsøkonomer, der kan finde logikken i regnestykkerne.

Man er nødt til at kigge Lars Løkke efter i kortene

Løkke er en mester i at kaste rundt med tal, som er så svimlende store, at man mister orienteringen. Det er det, han forsøger med de 8,5 milliarder, som utvivlsomt vil blive nævnt igen og igen i valgkampen. For det lyder jo på overfladen godt med 8,5 milliarder til vores pressede sundhedsvæsen.

Men det er præcis derfor, man er nødt til at kigge Lars Løkke efter i kortene. Og så viser det sig hurtigt, at Lars Løkkes plan bygger på luftkasteller og at de opgaver, regionerne løser i dag, vil lide stor skade, hvis planerne bliver indført.

Vores drikkevand bliver taberen

Selv om det er sundhedsvæsenet, der fylder mest i regionernes budgetter, løser regionerne også mange andre opgaver. De står for eksempel for en stor del af indsatsen på miljøområdet, for eksempel oprensning efter forurening af vores grundvand.

Dén indsats vil Lars Løkke nu centralisere, ligesom den borgerlige regering centraliserede SKAT

Dén indsats vil Lars Løkke nu centralisere, ligesom den borgerlige regering centraliserede SKAT. Men desværre er finansieringen ikke på plads, og resultatet vil være at der ikke er penge til at gøre noget ved de 36.000 grunde, der allerede er forurenet eller de 100.000 steder, hvor der er hældt pesticider ud. Forurening, som truer vores drikkevand – men som der fremover vil være færre penge til at gøre noget ved, hvis man spørger Venstre-politikeren Stephanie Lohse og uafhængige eksperter.

Hvad skal der ske med dem, der har allermest brug for hjælp?

Regionerne står også for det, der hedder det specialiserede område. Hjælpen til dem, der har det allersværest. Fordi de er hjerneskadede, døvblinde, udviklingshæmmede eller har svær autisme. Området kræver så specialiserede kompetencer, at det ikke kan ligge i kommunerne. Det er simpelthen ikke realistisk, at kommunerne kan løfte det, må selv regeringen erkende.

Regeringen indrømmer, at den ikke aner, hvad den skal stille op med de allersvageste

Men hvor skal det så ligge, hvis regionerne bliver nedlagt? Tjah…det er der faktisk ikke nogen, der ved. Selv regeringen og DF må erkende, at de ikke har et svar og har simpelthen aftalt, at de kigger på det engang i fremtiden. Eller som det hedder på embedsmandssprog: ”Der er derfor enighed om at igangsætte en undersøgelse”.

Regeringen indrømmer, at den ikke aner, hvad den skal stille op med de allersvageste, hvis dens aftale med DF bliver til virkelighed. Det er ikke godt nok.

Sundhedsvæsenet er for vigtigt til skrivebordsøvelser

Sandsynligheden for, at Lars Løkkes reform bliver indføjet, er heldigvis ikke ret stor. Den kan ikke nå at blive vedtaget før folketingsvalget, og selv om intet er afgjort ser det lige nu ikke ud til, at der vil være flertal for centraliseringen efter valget.

Men det er stadig et enormt problem for sundhedsvæsenet, at regeringen har brugt så mange måneder på at diskutere centraliseringsreform. For der er masser af problemer at løse i sundhedsvæsenet. Det er helt åbenlyst, at der er alt for travlt, hvilket går ud over både medarbejdere og patienter. Der skal også kigges på samspillet mellem hospitalerne og de kommunale sundhedstilbud, som – fordi man ikke er indlagt ret længe – skal være hinandens forlængelse, men ikke er det i tilstrækkelig grad i praksis.

Skrivebordsplaner og luftkasteller i stedet for de praktiske løsninger

Og så er vi selvfølgelig nødt til at lægge en god plan for, hvad vi gør i forhold til den kraftige stigning i plejekrævende ældre, som vi vil se de kommende år.

Så der er nok at tage fat på, og Lars Løkke kunne have valgt at fokusere på at løse de problemer i sundhedsvæsenet som faktisk findes inden for de nuværende strukturer. Men i stedet valgte han at bruge kræfterne på sit ideologiske korstog om at nedlægge regionerne. Skrivebordsplaner og luftkasteller i stedet for de praktiske løsninger. Centralisering i stedet for at finde løsninger, der batter ude på hospitalsgangen. For sådan er det med Løkke og borgerlige regeringer.

Vi har ikke brug for endnu et borgerligt centraliserings-eksperiment

Vi har været der før, når borgerlige regeringer lægger centraliseringsplaner. SKAT blev centraliseret, så det var landsdækkende i stedet for lokale skatteforvaltninger. Resultatet ser vi nu, og det er gruopvækkende.

Kommunerne blev lagt sammen i Løkkes forrige centraliseringsrunde, og resultatet er mange flere akademikere og DJØF’ere og færre lærere, pædagoger og SOSU’er ude i kommunerne. Bureaukratisering, med andre ord.

Sundhedsvæsenet er alt, alt for vigtigt til at vi kan udsætte det for endnu et borgerligt centraliserings-eksperiment

Sundhedsvæsenet er alt, alt for vigtigt til at vi kan udsætte det for endnu et borgerligt centraliserings-eksperiment. Vi kan på forhånd se, at det vil ende helt galt, og det gælder om at bremse Løkkes centraliserings-mani allerede ved fødslen.

For det haster med at få gjort noget ved vores sundhedsvæsen. Noget, der hjælper ude på hospitalsgangen og som ikke bare er en bureaukratisk skrivebordsøvelse.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.
Henrik Andersen er cand.scient.pol. Han har i en årrække arbejdet i krydsfeltet mellem politik, analyser og rådgivning og har siden 2016 været tilknyttet Netavisen Pio som klummeskribent og anmelder. Han er desuden kredsformand for Socialdemokratiet i Gladsaxe.

Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis ikke folk ER syge, bliver de det over Centraliseringen og Digitaliseringen.Og over det store virvar i sundhedssektoren.Der er ingen menneskelighed tilbage.Den enkelte patient er bare et cpr nummer."Tak for din tålmodighed ....du er nummer 12 i køen"

Annonce