Lars Løkkes én million grønne biler stadig forsvundet

Statsministerens ”én million” grønne biler i 2030 forsvandt i regeringens klima- og luftudspil, og nævnes heller ikke i kommissoriet for grøn omstilling af personbiler
I åbningstalen 2. oktober sidste år understregede statsminister Lars Løkke, at regeringen har to mål på personbil-området: At det skal være slut med salg af nye diesel- og benzinbiler fra 2030, og at der fra 2035 kun må sælges grønne biler. Og så føjede han til, at de to målsætninger "vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark.”

Men blot en uge senere, da regeringen præsenterede sit klima- og luftudspil, var Lars Løkkes en million grønne biler i år 2030 – som konkret mål - pist forsvundet.

Regeringen nedsatte denne uge en kommission, der skal komme med forslag til grøn omstilling af personbiler. Kommissionen skal ikke mindst komme med forslag til at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan tilvejebringes på anden vis.”

Socialdemokratiet: ”Påfaldende”

Det nævnes direkte i kommissoriet, at staten kommer til at mangle et gigantisk beløb efterhånden som flere og flere biler bliver grønne:

”Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 mia. kr. i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter,” hedder det således i kommissoriet.

Socialdemokratiet synes grundlæggende, at kommissionen er en fornuftig ide, men partiets skatteordfører, Jesper Petersen, hæfter sig ved, at Lars Løkkes ”én million grønne biler i år 2030” igen er forsvundet:

Det er påfaldende, at Lars Løkkes en million grønne biler i 2030 igen er pist forsvundet

”Det er påfaldende, at Lars Løkkes en million grønne biler i 2030 igen er pist forsvundet. Det viser med al tydelighed, at regeringen ikke for alvor ønsker at forpligte sig til en grøn omstilling. Man har brugt hele valgperioden til at sætte afgifterne på benzin- og dieselbiler ned, og så kommer man her to minutter i lukketid og nedsætter en kommission. Dén burde have været nedsat for længst. Her- og nu-initiativer, der kunne fremme antallet af grønne firmabiler og grønne kommunale biler, vil man derimod ikke være med,” siger Jesper Petersen til Netavisen Pio.

Kommissoriet uden en million grønne biler

Lars Løkkes en million grønne biler i 2030 er i kommissoriet forvandlet til:

”Regeringen har derfor fastsat en ambition om en grøn omstilling af personbilerne i Danmark samtidig med, at der tilvejebringes alternative indtægtskilder, så de fiskale hensyn sikres. For så vidt angår den grønne omstilling af personbilerne, er det regeringens ambition, at alle nyregistrerede personbiler senest fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler.”

Jesper Petersen frygter, at kommissionen bliver brugt som en syltekrukke:

”Den forsvundne million grønne biler gør jo, at vi kan være nervøse ved, at regeringen vil bruge kommissionen som en syltekrukke. Nu skal kommissionen køre to år, men den grønne omstilling kan altså ikke vente. Vi må i gang med det samme – sideløbende med at kommissionen arbejder,” mener Jesper Petersen.

vi kan være nervøse ved, at regeringen vil bruge kommissionen som en syltekrukke

Socialdemokratiet synes grundlæggende at kommissionen er en fornuftig måde at gribe tingene an på, men partiet har dog nogle forbehold:  

”Vi har tillid til kommissionens formand Anders Eldrup, men vi forbeholder os retten til at ændre på kommissionens sammensætning og justere på kommissoriet efter valget,” understreger Socialdemokratiets skatteordfører.

Tre ministre – ikke et ord om en million grønne biler

Ved præsentationen af personerne, der skal sidde i kommissionen, og kommissionens arbejde – kommissoriet – i tirsdags, var hele tre ministre på banen. Alle tre var påpasselige med ikke at nævne den nu forsvundne en million grønne biler med et ord:

”Regeringen har som mål, at mange flere danskere sidder bag rattet i grønnere biler i nær fremtid. Derfor ser jeg frem til, at kommissionen giver sig i kast med at løse opgaven, så vi kan realisere den målsætning, samtidig med at finansieringen også er på plads, så pengene passer,” lød det fra finansminister Kristian Jensen (V).

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) skulle heller ikke nyde noget af at genopfriske målet fra Lars Løkkes åbningstale:

”Målet om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 er et af de vigtigste elementer i regeringens plan for en grøn omstilling af transportsektoren. Et så ambitiøst mål kræver en stærk kommission, som kan komme med forslag til, hvordan vi får danskerne til at vælge de grønne biler til, samtidig med at vi fastholder grundlaget for vores velfærdssamfund. Vi skal blandt andet sikre, at udrulningen af elbiler i stor skala sker i et klogt samspil med el-nettet. Her er vi i gode hænder med den nedsatte kommission,” lød det fra Lilleholt.

Også transport-, bolig- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) holdt tand for tunge og huskede ikke at nævne det nu forsvundne grønne bil-mål:

”Den grønne omstilling betyder, at færre bilister tanker benzin og diesel, mens flere tanker bilen op med vedvarende energi. Kommissionen skal sikre, at den grønne omstilling ikke bliver for dyr for bilisterne og for samfundet. Jeg ser derfor frem til, at kommissionen når frem til en model, der sikrer fortsat høj mobilitet til gavn for væksten, beskæftigelsen og sammenhængskraften i det danske samfund.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce