Lavere topskat bliver lukket fest for københavnere

Bliver topskatten lettet ved de kommende skatteforhandlingerne, vil det gavne de rigeste 9 procent, der primært bor i hovedstaden
Der bliver råd til at lade champagne-propperne springe på en mandag og smage lidt ekstra god kaviar for de allerrigeste i whiskybæltet, hvis Lars Løkke Rasmussen og vennerne i VLAK-regeringen får held til at lempe topskatten ved de kommende skatteforhandlinger.

Topskattelettelser er nemlig ikke alene en lukket fest for folk, der har en god indkomst – det er hovedsageligt til gavn for de rigeste 9 procent, der primært bor i kommunerne i hovedstadsområdet.

Det fremgår af en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at det i 2022 kun vil være de 9 procent rigeste, der betaler topskat. De er især bosat i kommunerne i hovedstadsområdet samt Skanderborg og Fredericia, mens andelen af topskatte-betalere er lavest på Langeland, i Thisted og på Ærø.

Lettelse vil i topskat vil gå til de rigeste knap 10 procent

”Det er særligt kommunerne omkring hovedstaden, hvor der er relativt mange, der betaler topskat.  Blandt de 25 procent af kommunerne, hvor andelen af topskattebetalere er højest, er der kun to kommuner, der ligger uden for hovedstadsområdet, konstaterer senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Emilie Lichtenberg, i rapporten og tilføjer:

”Hvis de kommende skatteforhandlinger fører til, at man letter topskatten yderligere, vil hovedparten således gå til de rigeste knap 10 procent, der primært er bosat i hovedstadsområdet.”

Topskatteydere halveret på 15 år
I alle landets kommuner vil antallet af topskattebetalere falde markant frem til 2022, hvor skattereformen fra 2012 slår fuldt igennem. Her skønner Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at kun 9 ud af 98 kommuner vil have en andel af skatteydere, der betaler topskat, på over 15 procent. I 2008 var det 83 ud af de 98 kommuner.

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være omkring 437.000 danskere, der betaler topskat. Det er mere end en halvering i forhold til 2008.

Kort: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE

S lempede skat for mellemindkomster
Der er skattereformen fra 2012, der blev gennemført af Helle Thorning-regeringen, der lettede topskatten. Her blev grænsen for, hvornår man skulle betale topskat, hævet 459.200 kroner til 482.500 kroner i 2022. Ændringen dengang betød, at en række mellemindkomst-grupper slap for at betale topskat – blandt andet sygeplejersker og folkeskolelærere.

Topskatten nu er reserveret til dem, som også har muligheden for at betale

”I 2012 var der alt for mange almindelige lønmodtagere, som var ramlet ind i topskatten. Det gik ikke. Derfor gik vi ind og hævede grænsen sådan, at topskatten nu er reserveret til dem, som også har muligheden for at betale. Hvis man begynder at reducere topskatten nu, så har det en eneste effekt: At omfordele til fordel for samfundets mest velstillede,” har gruppeformand for Socialdemokraterne, Henrik Sass Larsen, tidligere forklaret til Netavisen Pio.

Forhandlingerne om en ny skattereform ventes at gå i gang til efteråret. Socialdemokraterne har på forhånd afvist at lempe topskatten yderligere, og de samme meldinger har lydt fra Dansk Folkeparti.


Kommentarer fra Facebook