Leder: Det er udfordringerne for den nye S-formand

En ny socialdemokratisk ledelse kan ikke skabe mirakler på et splitsekund, men der er fem grundlæggende udfordringer, som en ny kurs for partiet må levere svar på.
Mens kommentariatet i vanlig stil har kastet sig over den de indre magtkampe, alverdens løjerlige processpørgsmål og sammensætningen af Socialdemokraternes nye folketingsgruppe, så bliver det altafgørende for en ny S-formand, hvorvidt denne formår at sætte en ny politisk kurs.

Der er brug for ikke bare for en ny partiformand, men også en ny politisk kurs hos Socialdemokraterne. Mens socialdemokratiet som en del af regeringen satte fokus på nødvendighedens politik og forestillingen om det politiske maskinrum, så er der nu brug for en mere langsigtet tænkning.

Vi har ikke brug for en socialistisk genopblomstring, hvor man kaster om sig med pengene eller åbner totalt for landets grænser

Skridt for skridt er der meget at ændre i både stil og indhold. Socialdemokratiet kan ikke nøjes med at have en teknisk fyrbøder, der smider kul på skibet nede i maskinrummet uden nogen idé om hvilke retning skibet skal sejle i. Under ledelse af en S-formand skal broen bemandes og en klar kurs udstikkes af kaptajn og styrmand.

Den socialdemokratiske kurs handler om at samle et polariseret Danmark, sikre de fremtidige generationer bedre livsmuligheder og frem for alt rykke den politiske diskussion tættere på danskernes hverdag – uanset om de har stemt på Dansk Folkeparti eller Alternativet.

Vi har ikke brug for en socialistisk genopblomstring, hvor man kaster om sig med pengene eller åbner totalt for landets grænser. Der er lagt spor, som kan forfølges de kommende år, men vi har brug for at reformerne ikke længere bliver et mål i sig selv, men bliver et middel til ændre samfundet til det bedre for os alle.

Man kan miste sin politiske troværdighed på et splitsekund, men det tager ufatteligt lang tid at bygge den op. Derfor skal man heller ikke forvente eller kræve mirakler af en ny S-ledelse. Socialdemokraterne har ikke haft et klart defineret politisk projekt de sidste 15 år, og derfor må vi også være tålmodige i forhold til hvor lang tid det vil tage at formulere det denne gang.

Den slags kræver tid og plads, men nedenstående repræsenterer fem bud på hvilke udfordringer, som en kommende S-ledelse skal prøve at finde nye og klare svar på:

- Tryghed på arbejdsmarkedet
Mange danskere føler, at deres stilling på arbejdsmarkedet er usikker og utryg. De frygter, at arbejdspladserne rykker til Asien, at østeuropæerne presser lønningerne ned, at tilbagetrækningsalderen forhøjes selvom nedslidningen stiger, at arbejdsvilkårene gradvist forringes, at dagpengene gøres endnu mere usikre og at de ledige fortsat omtales som snyltere. Det er følelsen af at fortidens tryghed eroderer.

Vi skal være på danskernes og ikke regnemodellernes side. Sådan er det ikke altid blevet oplevet de sidste fire år

- Et sammenhængende Danmark fra Blåvand til Gedser
Folketingsvalget har vist en skræmmende polarisering af Danmark, hvor mange dele af Danmark ikke føler, at vores land hænger sammen. Det kræver decentralisering af offentlige arbejdspladser og institutioner, sikring af det kommunale selvstyre, skabelse af vækst, der gavner hele landet, udbedring af infrastrukturen, en samlet plan for yderområder og mange flere løsninger, som vi slet ikke har udviklet endnu.

- Et systemkritisk parti
En vigtig bevægelse fra Socialdemokraternes side bliver at overbevise danskernes om, at vi er på deres og ikke systemernes side. Derfor skal der gøres op med nødvendighedens politik, embedsapparatets magtbase, overfokuseringen på 2025-planer og Finansministeriets regnemodeller. Den økonomiske ansvarlighed må aldrig smides overbord, men hele forudsætningen for igen at kunne føre reel socialdemokratisk politik i Danmark er, at Finansministeriets økonomiske modeller bliver udfordret. Vi skal være på danskernes og ikke regnemodellernes side. Sådan er det ikke altid blevet oplevet de sidste fire år.

Sammen med borgerne og velfærdsmedarbejderne bør Socialdemokraterne stille sig i spidsen for en ny udvikling af den offentlige sektor med på fokus på den afbureaukratisering

- Ny-patriotisme
På den mere internationale og mere værdipolitiske bane, så bør Socialdemokraterne sætte en stærkere kurs. S skal ikke give efter omkring tilstrømningen, men den langsigtede integrationsindsats skal styrkes, det kritiske perspektiv over for indsatsen i Mellemøsten bør opprioriteres, og vi skal udvikle nye redskaber til at håndtere religiøs radikalisering. I forhold til verden omkring os så skal EU-linjen være langt mere kritisk, arbejdskraftens frie bevægelighed skal udfordres, og udformningen af et socialdemokratisk Europa skal styrkes. Vi skal vise, at S er åbne over for omverdenen, men også stolte af det Danmark, som vi kommer fra.

- Det relationelle velfærdssamfund
Så længe Socialdemokraterne ikke er tilhængere af nulvækst, konkurrencestat og New Public Management, så skal vi have formuleret en ny vision for fremtidens velfærdssamfund. Der har været rigeligt med brok over den nuværende, men det har været begrænset med alternative visioner. Sammen med borgerne og velfærdsmedarbejderne bør Socialdemokraterne stille sig i spidsen for en ny udvikling af den offentlige sektor med på fokus på den afbureaukratisering (det som alle snakker om, men ingen nogensinde har leveret), menneskelige relationer og tillid til den enkeltes faglighed.

’Rome wasn’t built in a day’, og det bliver fremtidens socialdemokrati heller ikke. Der er mange sår, der skal heles, og mange nye politikker, der skal formuleres. Det er den opgave, som den socialdemokratiske ledelse de næste fire år skal kaste sig over for at sætte en ny kurs til folketingsvalget 2019.

Det kommer til at kræve tid, rum og realisme at formulere fremtidens socialdemokrati.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce