Leder: Ideer til styrkelse af politikerne savnes!

Mens vi elsker at diskutere oprettelse af nye ministerier, så diskuterer vi stort ikke hvordan, disse ministerier skal ledes. Både i valgkampen og på folkemøde savnes ideerne til at styrke politikernes rolle.
Det var Anders Fogh Rasmussen, der indførte dem. Og det var Helle Thorning-Schmidt, der nærved fordoblede antallet af dem.  De særlige rådgiver i ministerierne er en udskældt race, men tiden er kommet til at tage tyren ved hornene og indrømme, at vores politiske system har brug for flere og ikke færre renlivede politiske rådgivere.

Ingen i denne valgkamp vil diskutere, hvordan vi indretter de enkelte ministerier

Nuværende kabinetsrevolution er utilstrækkelig
Selvom Helle Thorning-Schmidt tilbage i 2006 lovede ’superministerier’, og selvom Alternativet går til valg på en ny politisk kultur, så synes ingen i denne valgkamp at ville diskutere, hvordan vi indretter de enkelte ministerier. Der er masser af både gode og dårlige ideer til nye ministerier, men ingen holdninger til hvordan de bør ledes.

Det nye skrig i ministerlogen har været oprettelse af politiske sekretariater, hvor man i både Forsvars-, Fødevare- og Justitsministeriet har sat flere af de almindelige embedsmænd til at arbejde direkte under ministrene. På christiansborgsk er denne udvikling blevet døbt ’den lille kabinetsrevolution’. Det ligner et både smart og nødvendigt trick, men det er samtidig uambitiøst og utilstrækkeligt.

Teknokratisering kræver politisk revitalisering
Mens flertallet af landets lobbyister, et imponerende antal ’almindelige borgere’ og en lille håndfuld politikere er ved at samle sig på folkemødet på Bornholm, så fylder debatten om juniorministre (som i Storbritannien), politiske statssekretærer (Som i Sverige) og de omtalte politiske kabinetter alt for lidt.

Der er behov for en ny og større kabinetsrevolution

Stigende centralisering, turbo på lovgivningsproduktionen, stærke departementschefer og dygtige styrelsesdirektører har sammen en generel teknokratisering af politikken styrket  embedsmændenes magt. Svaghedstegn fra politikerne spiller her en afgørende rolle, men det ændrer ikke på, at der er behov for en ny og større kabinetsrevolution, som skal bringe mere magt tilbage til politikerne i ministerier, på Christiansborg og de lokale repræsentanter ude i landet.

Det danske demokrati har brug for viceministre
Pilen peger derfor på, at en fremtidig regering, uanset om den er blå eller rød, bør nedsætte et udvalg, der kan kaste et mere radikalt blik på magtfordelingen mellem politikere og embedsmænd, hvorfor førstnævnte har brug for flere muskler at spille med.

Alle ministerier bør have mindst en viceminister efter svensk forbillede

I en kommende revitalisering af det politiske system skal der indføres politiske kabinetter over hele linjen, alle ministerier bør have mindst en viceminister efter svensk forbillede, og endelig bør man også genoplive den socialdemokratiske idé om en samordningsminister, der kan koordinere på tværs af ministerierne. Særligt viceministrene skal styrke politikernes position og øge kendskabet til den politiske tankegang i de store ministerier.

Alt sammen forslag, der skal udgøre den indre revolution, der kan sikre, at magten rykker væk fra embedsapparatet og tilbage til politikerne. Demokratiet og befolkningen fortjener en styrkelse af politikerne.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce