Leder til syg sosu’er: Kan du ikke ta' en panodil og komme på arbejde?

Sosu’er er flere gange blevet opfordret af sine ledere til at tage en hovedpinepille og møde på arbejde, selvom hun er syg
For rigtig mange medarbejdere er det ubehageligt at skulle ringe og melde sig syg. For det er ikke altid en forstående leder, som tager mod sygemeldingen.

Hvert femte medlem af fagforbundet FOA oplever således et pres fra lederen for at komme på arbejde, når de melder sig syge. Det viser en undersøgelse foretaget blandt FOA’s medlemmer.

49-årige Sussie Tranekær, der arbejder som social- og sundhedsassistent på Midlertidige Døgnpladser i Rødovre, har flere gange oplevet, at hendes ledere har forsøgt at presse hende til at møde på arbejde - selv om hun var syg.

”De kan finde på at sige: 'Ej, du er nummer to sygemelding i dag. Kan du tage en Panodil og komme på arbejde? Og hvis det bliver værre, kan du gå hjem',” siger hun til Fagbladet FOA.

Leder spørger ind til sygdom
Sussie Tranekær mener, at hun er god til at sige fra over for lederne, og hun lader sig ikke presse af, hvor mange sygemeldinger lederen har modtaget, når hun selv ligger derhjemme og har det skidt.

Lederne har det med at spørge ind til, hvornår hun regner med at være tilbage, og af og til får de også spurgt ind til hendes sygdom.

På en eller anden måde får lederne tit vristet ud af en, hvad man fejler

”På en eller anden måde får lederne tit vristet ud af en, hvad man fejler, selvom de ikke må spørge ind til sygdommen,” siger hun.

Sussie vurderer, at lederne af og til forsøger at presse hende og kollegerne til at komme syge på arbejde, fordi der også ofte er sygdom i medarbejderstaben, og fordi sygefraværet er steget.

Hun og kollegerne får dårlig samvittighed over for lederne, men også over for kollegerne og borgerne, når der er sygdom.

”Lederne ved jo godt, at vi allerede har dårlig samvittighed, når vi ringer og sygemelder os,” siger hun.

Mange sygedage hos ansatte
Else-Marie Laursen er afdelingsleder på Midlertidige Døgnpladser, hvor Sussie Tranekær arbejder. Hun er en af de ledere, som tager imod sygemeldinger.

Laursen afviser, at hun personligt presser medarbejderne til at komme syge på arbejde, men hun kan godt forstå, hvorfor nogle ledere forsøger at få den syge til at møde på arbejdet.

”Mange medarbejdere har de der to-tre månedlige sygedage, og når man ikke selv har alle de sygedage, så kan det godt være svært at sætte sig ind i situationen,” siger hun til Fagbladet FOA.

Else-Marie Laursen har ikke lyst til at stille spørgsmålstegn ved sygefraværet, og hun synes, at det er en kedelig tendens, at så mange føler sig presset af lederen.

”Det bliver hurtigt lederne på den ene side og medarbejderne på den anden. Det giver en usikkerhed og mistillid til hinanden,” siger hun og tilføjer:

”Men lederne er også forpligtet til at spørge, om medarbejderens fravær har noget at gøre med arbejdsmiljø eller andet, der skal følges op på.”

Ledere presset ovenfra
Det er ikke kun medarbejderne, der udsættes for et pres. Også lederne er presset fra flere sider, for det er sjældent, at der står vikarer på spring, når de første sygemeldinger tikker ind.

Ifølge Else-Marie Laursen har Midlertidige Døgnpladser allerede overskredet det beløb, der i år er afsat til vikartimer.

Vi er presset af økonomien, af det politiske niveau og af borgerne

”Vi er presset af økonomien, af det politiske niveau og af borgerne, der alle forventer, at vi leverer et vist serviceniveau. Presset ovenfra betyder, at vi kommer til at presse medarbejderne til at komme syge på arbejde,” mener hun.

Sygdom forklædt som mistrivsel
Else-Marie Laursen synes, at det er en uskik, at ledere opfordrer medarbejderne til at tage medicin og komme på arbejde. Men det er positivt, når ledere tager en dialog med den syge og spørger ind til sygemeldingen.

”Måske handler sygemeldingen i virkeligheden om, at den ansatte er bange for at møde en bestemt borger, eller ikke har lyst til at lave en bestemt opgave. For så kan vi jo planlægge os ud af det,” siger hun.

Hun har mistanke om, at sygemeldingerne nogle gange handler om mistrivsel og ikke om egentlig sygdom.

”I hele sidste uge var det tungt på arbejdspladsen, hvor vi nærmest først fik frokost klokken 14.30, og så tror jeg, at man giver lidt op og synes, at det er uoverskueligt at skulle på arbejde.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce