Leder: Tvangsprivatisering er valgkampens største velfærdstrussel

Nulvækst har præget valgkampens velfærdsdebat, men hvis man ser konkurstallene og lytter til medarbejderne, kan højrefløjens privatiseringsiver blive en mindst lige så stor trussel. Det er dagsordenen, som centrum-venstre indtil videre har forsømt.
Privatisering og udlicitering har stort set været uberørt land valgkampen. Og det er endda på trods af, at TV2 med dokumentaren ’Velfærd til salg’ og Politiken med gårsdagens forsidehistorie ’Konkursbølge rammer ældreplejen’ har gjort deres.

Tvangsprivatisering for 1,5 milliarder kroner
Et fuldstædigt overset hovedbudskab, som Venstre går til valg på er, at de allerede fra i år er klar til at tvangspålægge kommuner og regioner udliciteringer for 1,5 milliarder kroner. Og hvis Venstre faktisk skulle blive sat i spidsen for en ny højrefløjsregering, så vil de samtidig genoplive deres tidligere mål om at sikre en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 procent frem mod 2015

Det er endnu mere central styring og endnu mere jerngreb på det kommunale selvstyre, hvor Venstre altså vil anvende staten som redskab til at gennemtvinge øget markedsstyring af borgernær velfærd ude i kommunerne. Med Venstres forslag tvinger man altså kommunerne til en bestemt løsning, hvor de ikke selv kan vælge, ikke selv kan tilpasse sig lokale behov og ikke kan få lov til at adskille sig fra nabokommunerne.

Venstre satser på en blind målstyring, hvor omfanget af private ydelser bliver sat over både kvalitet og pris. Denne politik skal samtidig straffe de kommuner, der ikke lever op til et centraliseret og rigidt måltal. Det er privatisering – ikke for borgernes – men for ideologiens skyld.

Lutter dårlige erfaringer
Når man kigger på konkrete erfaringer, så ser det slet ikke positivt ud. TV2 kunne således afsløre en række horrible forhold i det, der skulle være landets bedste ældrepleje. Og bedre bliver det ikke, når Politiken i går kunne vise, at 14 større plejehjem siden 2013 er gået konkurs, og tal fra Lønmodtagernes Garantifond peger på, at der alene i år er 732 medarbejdere, som har været ramt af konkurser.

Budskabet fra de berørte vækker ikke støre begejstring. May Britt Larsen, der er vaskeriassistent og 3F-tillidsrepræsentant på Syddansk Vaskeri, har følgende oplevelse: “Ordene udbud, udlicitering, kontrolbud og konkurrenceudsættelse er i vores hverdag oversat med: uro, kaos og frygt.” Og fra en af de berørte medarbejdere på de konkursramte plejehjem lyder det; “Arbejdspresset steg, og der blev mindre tid til opgaverne, så jeg begyndte at frygte, at jeg skulle igennem endnu en konkurs”. Det blev desværre tilfældet for Silvia Lindkvist, der indtil videre har oplevet to plejehjemskonkurser.

Når hverken medarbejdernes erfaringer eller forskningen peger på, at privatiseringen er vejen frem, så kunne det være, at vi skulle have pause-knappen trykket i bund.

Rød blok skal hæve stemmen mod den ideologiske privatiseringsiver
Jeg synes, at man skal forholde sig helt åben og fuldstændig udogmatisk til, hvem der leverer velfærden, så længe man samtidig husker at stille de kritiske spørgsmål. Det er bare den kritiske sans, som vi glemmer.

Lige nu poster vi millioner i udbudsrunder, overholdelse af EU’s udbudsdirektiv, indhentning af tilbud fra private aktører, udvælgelse af den rette udbyder, igangsættelse af opgaven, hvorefter man risikerer konkurser og efterfølgende oprydning fra det offentlige. En fuldstændig overset og afgørende pointe er således, at udbuddene i sig selv kan være ufatteligt dyre. Det er ikke gratis at sende opgaver i udbud.

Derfor har vi brug for, at centrum-venstre tager denne velfærdsudfordring mere alvorligt og får det løftet højere op på den politiske dagsorden. Den bekymrende tavshed skyldes givetvis, at dele af venstrefløjen i en længere årrække selv har været forført af privatiseringstankerne. Det var sosserne, der frasolgte de store nationalt ejede selskaber i 90’erne, fagbevægelsen der flirter med de såkaldte OPP-modeller (offentlige-private partnerskaber) og de mange kommunale politikere, som mere nødtvunget har måttet spare på velfærden.

Vi har brug for klare meldinger på dette område fra rød blok, der kunne bruge dette til at udstille blå bloks lyst til nye velfærdseksperimenter.

 

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook