Lejer hos kapitalfond: ”De bruger alle kneb”

En række københavnske lejere fik ikke tilsendt huslejeopkrævninger og dem der ikke betalte alligevel, fik deres lejemål opsagt. Bare et af mange kneb, for at få lejerne ud, lyder kritikken
”De bruger alle kneb i forsøget på at opsige lejerne.”

Det er følelsen hos en af lejerne hos den amerikanske kapitalfond, Blackstone, billedkunstner Kaspar Bonnén.

Han bor, sammen med 47 andre lejere, i den kendte københavnske ejendom, Holckenhus, ved Dantes Plads i København.

Blackstone opkøbte sidste år ejendommen. Blackstone er en af verdens største ejendomsinvestorer, og kører kloden over benhårdt efter princippet buy it, fix it, sell it - for på den måde, at opnå størst muligt afkast for investorerne. Blackstone har i rekordtempo opkøbt mindst 160 ejendomme i Københavnsområdet.

Blackstone har formentlig været særlig interesseret i netop Holckenhus, fordi ejendommen består af herskabslejligheder på hver omkring 200 kvadratmeter, en række erhvervslejemål – blandt andet den kendte restaurant Rio Bravo - og atelierer i tagetagen. Det vurderer Lejernes LO over for Netavisen Pio.

På grund af de danske huslejeregler, så kan man ikke bare hæve huslejen, men i forbindelse med fraflytninger kan man renovere dem, og efterfølgende hæve huslejen.

”Blackstone går helt tydeligt efter at modernisere lejelejligheder efter boligreguleringslovens paragraf 5.2. Særligt når det gælder store lejligheder, er der rigtig meget at score på den konto for Blackstone og andre investorer,” forklarer direktøren for Lejernes LO i Hovedstaden, Claus Højte, til Netavisen Pio.

Med paragraf 5.2 henviser han til en bestemmelse i boligreguleringsloven, der fastsætter nærmere bestemmelser for, hvordan man må hæve huslejen i forbindelse med moderniseringer.

Vil nedlægge kulturhistoriske atelierer

”I det konkrete tilfælde går Blackstone yderligere efter at nedlægge en række kulturhistoriske atelierer i tagetagen og forvandle dem til dyre herskabslejligheder. Det har vi på beboernes vegne protesteret imod,” oplyser Claus Højte.

Lejer Kaspar Bonnén tilråder, at lejere omgående melder sig ind i Lejernes LO, hvis ens ejendom bliver opkøbt af Blackstone:

”Vi mærkede meget hurtigt Blackstone og deres administrationsselskab 360norths metoder. Man undlod for eksempel helt bevidst at opkræve husleje. Man undlod simpelt hen som ny ejer at rundsende opkrævning af husleje. De lejere, der så ikke af egen drift fandt ud af at indsende den hidtidige opkrævede husleje, blev så opsagt. De bruger alle kneb i forsøget på at opsige lejere. Heldigvis får vi god hjælp fra Lejernes LO i Hovedstaden. Faktisk vil jeg sige, at bliver ens ejendom opkøbt af Blackstone, så bør lejerne som det første bliver medlemmer af Lejernes LO,” siger Kaspar Bonnén.

Han bedømmer, at Blackstone og deres danske partner 360north helt bevidst holder lejerne mest muligt i uvidenhed om hvad, der skal ske med ejendommen:

”Så håber man tilsyneladende, at nogen af lejerne alene af den grund flytter – og så er der endnu en lejlighed at modernisere,” vurderer Kaspar Bonnén.

Sætter lejen op i to hug

Ifølge Lejernes LO ser man allerede nu et fast mønster hos Blackstone. Nemlig at kapitalfonden går efter at udnytte reglerne for en 5.2.-renovering til det yderste:

Blackstone sætter typisk huslejen op i to hug

”Blackstone sætter typisk huslejen op i to hug. Første gang sætter man huslejen op til det maksimale inden for genhusningsgrænsen. Nemlig 200 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Her moderniserer man typisk en ejendom ved at isætte nye vinduer, opsætte elevatorer, rense facader og den slags ting. Det er f.eks. det, der foregår i Holckenhus netop nu. For en stor lejlighed på 200 kvadratmeter vil en sådan huslejeforhøjelse udgøre 40.000 kroner om året,” forklarer Claus Højte.

”I andet hug gælder det så om at få lejerne overtalt til at flytte, så Blackstone kan renovere køkken og badeværelse. Jeg vurderer, at Blackstone går efter at renovere for omkring 500.000 kroner pr. herskabslejlighed i Holckenhus. Efter reglerne vil Blackstone herefter kunne hæve huslejen til omkring 1.600 kroner pr. kvadratmeter pr år. Det giver en husleje pr. år på 320.000 kroner (26.666 kroner pr. måned, red.). Hvor det nuværende huslejeniveau typisk ligger på 550 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Den samlede huslejeforhøjelse med første og andet hug udgør ikke mindre end 210.000 kroner. Det betyder, at Blackstones investering er hentet hjem på under tre år,” forklarer Højte.

Presser beboerne til at flytte

Men udnytter Blackstone ikke bare de eksisterende regler?

”Blackstone er ikke ene om at udnytte denne her trafik. Pensionsselskaberne gør det også. Men pensionskasserne behandler normalt lejerne ordentligt. Blackstone – med hjælp fra 360north - kører derimod meget aggressivt frem. De gør alt for at overtale nuværende lejere til at flytte. De ringer til dem – og de beder om møder med de enkelte lejere. Og de tilbyder også lejerne pæne beløb for at flytte. Mange - ikke mindst ældre - bliver utrygge og ængstelige og ender måske med at bukke under for presset, selv om de egentlig helst bare ville blive boende. Det er en helt urimelig adfærd Blackstone og 360north maser på med.”

Hvad mener Lejernes LO, der bør ske?

”Vi så allerhelst, at man afskaffede 5.2.-bestemmelsen. I begyndelsen så vi nogle fornuftige moderniseringer. Nu er 5.2.-renoveringerne blevet en ren og skær pengemaskine. Vi ser tilfælde, hvor en påstået gennemrenoveret lejlighed stadig ikke er forsynet med termoruder. Alligevel kører huslejeforhøjerne igennem. Vi ser meget ofte, at det i virkeligheden er helt okay badeværelser og køkkener, der udskiftes. Ene og alene for at udnytte 5.2.-reglerne. ”

Hvad vil der ske, hvis 5.2.-reglen får lov at forsætte uændret?

”Så vil det være helt slut med såkaldt billige lejeboliger – hvor huslejen for en enlig udgør maksimalt 25 procent af den disponible indkomst – inden for ti år. Man må også spørge: Hvad gavner det københavnerne og Danmark, at pengene fosser ud af Danmark - via Luxembourg - til USA, hvor Blackstone er hjemhørende,” lyder det fra Claus Højte fra Lejernes LO i Hovedstaden.

Boligminister i samråd

Enhedslisten har torsdag kaldt boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd i Folketingets boligudvalg.

Blandt andet ønsker partiet ministerens holdning til Blackstones opkøb og fremgangsmetoder:

”Samrådet handler i første omgang om at høre, om ministeren deler den bekymring, som vi har, og i så fald hvad ministeren vil gøre ved den udvikling,” siger partiets erhvervsordfører, Pelle Dragsted, til TV2 Lorry.

Enhedslisten er enig med Lejernes LO i at 5.2.-bestemmelsen bør afskaffes.

Communicationmanager hos 360north, Jean Ahlefeldt-Laurvig, oplyser i en mail til Netavisen Pio følgende:

"Af hensyn til vores lejere er vores generelle holdning, at vi ikke kommenterer på enkelt sager. Jeg kan dog, til din orientering, oplyse dig om vores helt faste procedure når en lejer ikke betaler sin husleje til tiden:

  1. Brev 1: Venlig erindring om manglende betaling af leje (Bemærk: Denne skrivelse er ikke lovpligtig, men giver til gengæld lejeren ekstra tid til at reagere og betale huslejen inden påkravsskrivelsen udsendes.)  
  2. Brev 2: Hvis huslejen stadig ikke er betalt inden 5 dage fra 1. første udsendt brev, sendes en påkravsskrivelse inklusiv specifikation på den manglende betaling.  

Hvis lejer ikke reagerer på påkravsskrivelsen og betaler den manglende husleje inden 14 dage, kan lejeaftalen ifølge lejelovens §93 stk.1 opfattes som værende misligholdt og derved ophæves.

  1. Brev 3: Hvis lejer som nævnt ovenfor, ikke reagerer på påkravsskrivelsen modtager lejer som resultat en ophævelse af lejeaftalen jf.§93 stk.1"

360north om Holckenhus-renovering

På sin hjemmeside skriver Blackstones danske partner, 360north følgende om renoveringen af netop Holckenhus:

Holckenhus er så centralt placeret i København, som det er muligt. Bygningen har kig til Tivoli og Glyptoteket på den ene side og til Nationalmuseet på den anden. Holckenhus blev tegnet af arkitekten Philip Schmidt og stod færdigt i 1893. Med respekt for historien og bygningens stil istandsætter vi lejlighederne, som alle fremover vil være på mellem 160 og 250 m2.

Mod sydøst ligger Dantes Plads med potentialet til at blive en ægte storbyoase. Her er ambitionen at udnytte pladsens kvaliteter til at skabe en afslappet atmosfære med udendørs servering fra nye caféer og restauranter alle med base i Holckenhus. Gårdmiljøet i Holckenhus er også tiltænkt en opgradering til gavn for både beboere og erhvervsdrivende.

Opdateret torsdag den 10. januar kl. 16.00 med reaktion fra Blackstones partner i Danmark. Og oplysninger om renoveringen af Holckenhus, som de nævnes på 360north' hjemmeside.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce