Liberal Alliances udlændingepolitik: Mellem blåt og sort

Liberal Alliances udlændingepolitik er et miskmask mellem liberalisme og nationalkonservatisme. Og det er helt naturligt, hvis man skal tro en af partiets profiler.
Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet.

”Nok er nok”, lød budskabet fra Gitte Seeberg, da Ny Alliance blev stiftet tilbage i 2007. Dengang ønskede partiet at skabe et nybrud i dansk politik og svække Dansk Folkepartis massive indflydelse på VK-regeringens politik.

Det var særligt Dansk Folkepartis indflydelse på udlændingepolitikken, der optog Seeberg. Seeberg gled som bekendt ret hurtigt ud af partiet, der også skiftede navn til Liberal Alliance og fik Anders Samuelsen som partiformand.

Men som årene er gået, er det ikke kun navnet og partiformanden, der har ændret sig. Liberal Alliance har også i stigende grad bevæget sig i retning af Dansk Folkepartis linje, når det gælder udlændinge- og asylpolitikken.

”Åbne grænser, lukkede kasser”
Liberal Alliance bekendte sig de første år til princippet om ”åbne grænser, lukkede kasser”. Det vil sige, at det for så vidt skulle stå alle frit for at komme til Danmark. Indvandrerne skal imidlertid ikke forvente at få del i velfærden, før de har været i Danmark og betalt skat i en årrække. I stedet må de selv forsørge sig og tegne eksempelvis en sundhedsforsikring, så de er dækket i tilfælde af sygdom.

Nu skulle udlændinge på midlertidig opholdstilladelse kunne udvises ved ”enhver straffelovsovertrædelse”. I princippet skal udlændinge på midlertidig opholdstilladelse altså kunne udvises for et cykeltyveri.

Denne tilgang spiller da også stadig en rolle i partiet politik, når det kommer til indvandring. I partiets udlændingeudspil, Velkommen til udlændinge, der kan bidrage, fremgår det, at indvandrere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark, hvis de i forvejen har en kontrakt på et arbejde med en dansk arbejdsgiver.

Herefter ”skal man som indvandrer betale for sig selv i de første år uden adgang til sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp”. Mister man sit arbejde, så man ikke længere betaler skat, er det ud af vagten. Efter fem års arbejde har man så optjent ret til permanent opholdstilladelse, og kan modtage sociale ydelser.

Det samme princip gælder, når det kommer til familiesammenføring. Her vender Liberal Alliance sig mod blandt andet 24-års reglen, fordi ”man skal kunne gifte sig med den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet”.

Liberal Alliance var også en del af aftalen med regeringen om, at afskaffe det pointsystem, som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indførte tilbage i 2010.

Overhaler VKO højre om
Men de senere år er parolen om ”åbne grænser, lukkede kasser” blevet suppleret med budskaber, der ellers tidligere blev anset for at høre hjemme på den nationalkonservative højrefløj. Denne udvikling kan tidsmæssigt spores tilbage til Liberal Alliances sommergruppemøde i 2012.

Kriminalitet under asylbehandling bør betyde, at man mister retten til at søge asyl, og man sendes hjem uden yderligere proces.

Efter mødet proklamerede partiets ordfører Simon Emil Ammitzbøll, der tidligere som Radikal havde talt imod udlændingestramninger, en stribe af stramninger, som partiet krævede gennemført.

Nu skulle udlændinge på midlertidig opholdstilladelse kunne udvises ved ”enhver straffelovsovertrædelse”. I princippet skal udlændinge på midlertidig opholdstilladelse altså kunne udvises for et cykeltyveri, som Weekendavisens Arne Hardis påpegede. Og udlændinge med permanent opholdstilladelse skulle udvides ved personfarlig kriminalitet. Hvis det var strid med konventioner, måtte man arbejde for at lave konventionerne om, lød beskeden fra Ammitzbøll.

Samtidig er Liberal Alliance blevet mere betydelige mere restriktiv i forhold til, hvem der kan tildeles asyl i Danmark. Også dette er et klart nybrud i forhold til partiets yngre dage. I føromtalte udlændingeoplæg skriver Liberal Alliance skriver eksempelvis, at

Asylbegrebet bør redefineres, så det udelukkende er personligt forfulgte, der kan få asyl i Danmark – for eksempel forfattere og systemkritikere”, at "kriminalitet under asylbehandling bør betyde, at man mister retten til at søge asyl, og man sendes hjem uden yderligere proces” og at ”personer, der ikke er født som danskere, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis de dømmes for terrorforbrydelser - også selv om de derved bliver statsløse”.

Partiet er med på, at det kan udfordre gældende konventioner, men skriver, at ”det kan blive nødvendigt for Danmark at forlade konventionerne, hvis der ikke kan skabes opbakning til at ændre dem”.

Også når det gælder muligheden for at få statsborgerskab vil Liberal Alliance stramme reglerne, så det nu bliver et krav, at man skal have betalt skat i Danmark i en årrække, før det bliver muligt at ansøge. Statsborgerskab kobles altså direkte til kontante indbetalinger på statens bankbog.

LA-profil: Jeg er konservativ
Spørgsmålet er så, om Liberal Alliances strammertilgang skal ses som et opportunistisk forsøg på at kapre stemmer fra den andre borgerlige partier, eller der er tale om et fænomen, som kan forklares ud fra de ideologiske strømninger, som partiet bygger på.

Det er naturligvis vanskeligt at sætte et partis ideologi på formel. Men et af partiets mere ideologisk drevne medlemmer er Ole Birk Olesen. Han betegner sig selv som konservativ: ”Jeg elsker konservative mennesker. Jeg er det selv. Jeg lever i overensstemmelse med nedarvede værdier fra henfarne slægter, og jeg ser skævt til dem, som ikke gør”.

Ifølge Birk Olesen er der mange lighedstanker mellem den klassiske liberalisme og den klassiske konservatisme. For i hvert fald nogle kredse i Liberal Alliance er der altså ikke noget til hinder for, at en klassisk liberalistisk politik kan smeltes sammen med nationalkonservativt tankegods om ”nedarvede værdier fra henfarne slægter”.


placeholder

Annonce