Annonce

LO efter alarmerende tal: Drop nedskæringer på Arbejdstilsynet

Stik mod politikkernes målsætninger, så stiger antallet af danskere, der oplever fysiske eller psykiskes overbelastninger på deres arbejdsplads. Drop nedskæringerne på Arbejdstilsynet, lyder det fra LO.
Det går den helt forkerte vej med arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne må tage deres ansvar alvorligt, og politikkerne må droppe nedskæringer på Arbejdstilsynet og i stedet investere i et bedre arbejdsmiljø.

Sådan lyder udmeldingen i dag fra LO-formand Lizette Risgaard. Udmeldingen kommer efter, at nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, godt 11 procent af de beskæftigede danskere i 2016 havde væsentlige psykiske overbelastninger, mens knap 17 procent havde væsentlige muskel-skeletbelastninger, altså fysiske overbelastninger.

De nye tal betyder, at siden 2012 er antallet af danskere, som overbelastes fysisk på arbejdspladsen, steget med 15 procent, mens der er blevet 17 procent flere, som overbelastes psykisk.

Går stik imod vedtagne målsætninger
Dermed går udviklingen den stik modsatte vej i forhold til de mål, som et bredt flertal i Folketinget opstillede tilbage 2011 med de tre 2020-mål for arbejdsmiljøindsatsen. Her var der enighed om, at antallet af fysiske som psykisk overbelastede skulle sænkes med 20 procent frem mod 2020. Desuden skulle antallet af alvorlige arbejdsulykker reduceres med 25 procent. Og den udvikling skal der gøres noget ved, mener LO-formanden:

”Det går den helt forkerte vej. Arbejdsmiljøet skal blive bedre; ikke dårligere og mere nedslidende. LO har længe peget på, at der er brug for at styrke arbejdsmiljøindsatsen, og at de sidste mange års nedskæringer har skubbet indsatsen ud af kurs. Vi er derfor glade for, at beskæftigelsesministeren nu også anerkender, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl.”, lyder det fra Lizette Risgaard.

arbejdsmiljø

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har som reaktion på tallene udsendt en pressemeddelelse, hvor han lover at nedsætte et ekspertudvalg: ”Som beskæftigelsesminister er jeg bekymret over udviklingen. Med de tal, vi ser i dag, kan jeg konstatere, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl. At indsatsen simpelthen ikke virker efter hensigten. Derfor vil regeringen – med inddragelse af forligskredsen – nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke indsatsen på området.”

Drop nedskæringer på arbejdstilsynet
Hos LO peger man på, at der fra politisk hold er behov for at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Her er man især bekymret over nedskæringerne på Arbejdstilsynet, der har stået på i flere år. Fra 2018 er der igen udsigt til nedskæringer, og det bekymrer LO-formanden:

”Jeg håber, at det betyder, at de planlagte besparelser i Arbejdstilsynet tages af bordet og at der i stedet investeres massivt i indsatsen for et godt arbejdsmiljø. Det handler om medarbejdernes helbred og tryghed.”

Alene med den seneste finanslov for 2017 fik Arbejdstilsynet skåret 40 millioner kroner af sit budget. Og der er udsigt til yderligere nedskæringer i 2018, hvis ikke der tilføres ekstra midler i forbinde med efterårets finanslovsforhandlinger.


Flere artikler om emnet