LO-formand: 'Man skal kunne se, at vi er et fællesskab'

Det vigtige er at være enige om fundamentet, vi står på, forklarer Lizette Risgaard, der her gør status over første halvdel af sin formandsperiode.
Lizette Risgaard markerede fra start, at en ny tid var begyndt i LO: Organisationen havde fået sin første kvindelige formand nogensinde, hun satte sit eget hold og bragte åbenhed, nærvær over for medlemmerne og politisk fællesskab i centrum.

Lizette Risgaard er kvinde ud af en arbejderfamilie, der har arbejdet sig op fra en uddannelse som kontorassistent, til tillidsrepræsentant, til næstformand i LO-Storkøbenhavn og dernæst næstformand for LO, inden hun i 2015 indtog sin nuværende post, hvor hun er i spidsen for cirka én million lønmodtagere i Danmark.

Travle, men gode år
Lizette Risgaard er nu to år inde i sin formandsperiode og Netavisen Pio har i den anledning inviteret hende i vores Podcaststudie, hvor hun gør status på de sidste to års bedrifter og ser frem imod de kommende års udfordringer.

”Det har været to rigtig travle, men også fantastisk gode år,” siger hun om første del af sin formandsperiode. ”Jeg har sagt ja til at være synlig, nærværende og at være en, som medlemmerne kan spejle sig i og føle, at fagbevægelsen går i den rigtige retning. Det betyder ikke, at man ikke også kan være uenig med organisationen. Overordnet handler vores arbejde om at fremme lønmodtagernes dagsorden, det er det, jeg lægger mig i selen for hver dag,” siger hun og understreger, at det ikke er noget, hun gør alene:

”En stærk fagbevægelse er funderet i fællesskabet derude blandt både medlemmerne, tillidsvalgte af alle slags, for ellers kan hverken lederne i forbundshusene eller jeg for den sags skyld, som paraplyleder af vores stærke hovedorganisation, jo fungere.”

Man skal kunne se, at LO er et fællesskab
En ting, som Lizette Risgaard tit roses for, er at have tegnet et klarere billede af organisationen udadtil – det gælder både i forhold til fremtoning i medierne, men også i forhold til at have skabt et mere klart billede af, hvad organisationen mener og vil.

”Jeg tror, at noget af det, der er vigtigt for medlemmerne, og som jeg har hørt både som næstformand og som formand for HK, det er det her med, at det stærke fællesskab, som vi står på, det skal være tydeligt. Man skal kunne se, at vi er et fællesskab, og at vi ikke nødvendigvis står og råber af hinanden i hvert vores hjørne. Naturligvis er der uenigheder ligesom alle andre steder, både i organisationer, i virksomheder eller bare i det daglige familieliv, hvor man skal indgå kompromisser. Men det, der er vigtigt, det er at være enig om fundamentet vi står på og at være tydelig i vores holdninger og værdier. Man kan være enig og uenig, men der skal ikke være tvivl om, hvad det er fagbevægelsen arbejder for. Vi skal ”walk the talk,” selvom vi ved, at det af og til kan slå fejl.”

I forhold til medierne har Lizette Riisgaard valgt at være tydelig og tilgængelig overfor pressen – selv når de ringer med de kritiske spørgsmål.

”Det er klart et valg, og et valg, som jeg mente, der var brug for i hovedorganisationen, da jeg stillede op. Det kræver noget at sige, at journalisterne kan ringe på hvilket som helst tidspunkt. Det er jo ikke altid med en positiv dagsorden, men der siger jeg, at vi skal kunne forklare det, vi gør, for ellers er der jo et eller andet galt.”

De største bedrifter
Når Lizette Risgaard ser tilbage på sine to år på formandsposten fremhæver hun tre trepartsforhandlinger og en overenskomstforhandling som de vigtigste bedrifter. Et vigtigt element heri var aftalen om uddannelsesforløb for flygtninge, der faldt på plads under trepartsforhandlingerne i foråret 2016. Her landede regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om de såkaldte IGU-forløb, som er et toårigt ansættelsesforløb målrettet flygtninge med elevløn, hvoraf 20 uger skal bruges på opkvalificering og uddannelse.

”Her kunne vi se, at der igen var kræfter, der gerne ville underminere vores overenskomstsystem under dække af, at nu kommer der nogen, så dem må vi give lov til at komme ind og arbejde til 50 kroner i timen. Nej - det synes jeg ikke. Det vi gjorde var at lave en aftale, som sikrer, at man ikke sidder om ti år og siger, at de her mennesker ikke kan sproget, ikke kan bidrage til samfundet, ikke har integreret sig. Nu sørger vi for, at disse mennesker kan blive integreret på en god måde på arbejdspladserne, uden at ødelægge vores overenskomstmodel.”

Fremtiden for fagbevægelsen
En af de største udfordringer for fagbevægelsen er at sikre, at den stadig eksisterer 50 år frem. Lizette Risgaard forklarer, at den daglige kamp for at sikre fremtiden ligger hos tillidsrepræsentanterne og fagforeningerne, men at LO kan bidrage med oplysning og sørge for, for eksempel, at der ligger en strategi for, hvordan fagforeningerne skal komme ud på skolerne og møde de unge og forklare, hvorfor det overhovedet er en god ide at være med i det faglige fællesskab:

”Dette er ikke noget, vi kan gøre alene, det er et langt sejt træk. Der var en tid før os, hvor medlemmerne bare kom af sig selv, det gør de altså ikke længere. Vi skal udbrede kendskabet til vores værd, og vise hvorfor det er en god ide at være en del af vores fællesskab. Det er sådan vores arbejdsmarked ser ud i dag, der er jo ikke nogen, der siger, at der skal være overenskomst, eller at der skal være en aftale om, hvordan dine arbejdsforhold er, derfor er det vigtigt, at vi hele tiden følger op,” forklarer LO-formanden.

Vi skal fusionere, hvis det kan gøre os stærkere
Derudover er et af de centrale spørgsmål for fremtidens LO den mulige fusionering med FTF. Lizette Risgaard forklarer, at hun håber fusionen vil lykkes, fordi hun mener, at man vil kunne fremstå stærkere og blive sværere at komme udenom, hvis man går fra at repræsentere 1 million medlemmer til 1,5 millioner. De to hovedorganisationer arbejder nu på at skabe et udkast, som kan præsenteres inden årets udgang.

”Det går ikke stille og roligt. Det går op og ned - ligesom alle der har forsøgt at lægge afdelinger sammen ved. Nogen gange er vi helt på toppen og synes det er verdens bedste ide, andre gange er der lige en sten på vejen, eller endda et møllehjul, og så er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kommer videre derfra. Men jeg er meget positiv i forhold til, at vi nok skal nå det, som vi har lovet kongresserne. Vi har besluttet, at vi skal gøre det her, hvis det kan gøre os til en stærkere organisation fremover,” siger Lizette Risgaard.

Du kan høre hele interviewet med Lizette Risgaard i vores podcast her.


placeholder

Annonce