LO-forslag skal bekæmpe nedslidning på arbejdsmarkedet

LO har præsenteret fire forslag, som skal forbedre vilkårene for de lønmodtagere, der risikerer at komme i klemme, når danskerne skal blive flere år på arbejdsmarkedet.
Mange danskere har i dag store smerter, når de går på arbejde. Det gælder især folk i faglært og ufaglært arbejde. Alligevel kan de se frem til, at skulle blive markant flere år på arbejdsmarkedet som konsekvens af de seneste års politiske reformer.

Senest har regeringen som bekendt foreslået at hæve pensionsalderen yderligere, til 67½ år med virkning fra 2025. Det får nu LO til at kræve politisk handling for de danskere, som ikke kan holde til at blive så mange ekstra år på arbejdsmarkedet:

”Vi er simpelthen nødt til at få råbt politikerne op, så de får øjnene op for, hvad et arbejdsliv uden for Christiansborg rent faktisk kan gøre ved en menneskekrop”, lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard.

Hver femte tager smertestillende medicin
Opråbet fra LO-formanden sker på baggrund af en stor undersøgelse blandt LO’s medlemmer, som viser, at over halvdelen af LO’s medlemmer har smerter på jobbet. Og hver femte LO-medlem må tage smertestillende medicin mindst en gang om ugen, for at kunne passe arbejdet.

”Jeg er simpelthen rystet over de her tal. De viser klart og tydeligt, at der er en hverdag for almindelige mennesker derude, som politikerne har vendt det blinde øje til. Mens pensionsalderen er blevet skruet i vejret, har de helt glemt den arbejdsmiljøindsats, som er en helt afgørende forudsætning for ikke at slide folk ned”, siger Lizette Risgaard.

Med Velfærdsforliget fra 2006 blev det besluttet af lade pensionsalderen følge udviklingen i den gennemsnitlige middellevetid, selvom middellevetiden er markant lavere for kortuddannede end for personer med lange uddannelser. Og med tilbagetrækningsreformen fra 2011, mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som udfaser efterlønnen. Kommer regeringen igennem med sit seneste udspil, vil pensionsalderen i 2040 være over 70 år.

Samtidig med at levealderen stiger drastisk de kommende år, er der langt op til store i Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet skal netop sikre et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og nedskæringerne kan dermed yderligere forstærke risikoen for tidlig nedslidning på arbejdsmarkedet:

”Der er brug for at investere massivt i vores arbejdsmiljø, og vi skal have stoppet nedskæringerne på Arbejdstilsynet. Indtil vi er blevet bedre til at forebygge nedslidning, er det fuldstændig vanvittigt at snakke om at hæve pensionsalderen”, mener LO-formanden.

Fire konkrete forslag til forbedringer
I et forsøg på at rette op på nogle af de nuværende skævheder, har LO i forbindelse med konferencen ”Flere gode år på arbejdsmarkedet” lanceret fire forslag, som skal styrke indsatsen mod nedslidning og give flere mulighed for dem, der risikerer at blive ramt af nedslidning:

Et stærkere Arbejdstilsyn: De seneste år har Arbejdstilsynet i høj grad levet på midlertidige bevillinger, hvilket har gjort det vanskeligt at langtidsplanlægge tilsynets aktiviteter. LO ønsker mindst 60 millioner kroner ekstra til Arbejdstilsynet allerede fra 2017.

Støtte til sporskifte: LO ønsker at give bedre muligheder for videreuddannelse til folk i job, hvor der er stor risiko for nedslidning. Det skal ske på baggrund af en evaluering af støtteordningen under fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Efteruddannelse til seniorer: LO vil have mere fokus på efteruddannelse af seniorer. Kan eksempelvis ske ved at oprette særlige seniorhold, der kan tiltrække og motivere seniorer til efteruddannelse.

Ret til seniorførtidspension til nedslidte seniorer: For dem, der er nedslidte og har så lav arbejdsevne, at de ikke kan forsørge sig selv, ønsker LO at lette adgangen til seniorførtidspension.


placeholder

Annonce