LO indkalder til fusions-kongres

LO’s hovedbestyrelse har fredag formiddag formelt besluttet at indkalde til ekstraordinær kongres om en sammenlægning med FTF.
Spørgsmålet om en sammenlægning af hovedorganisationerne LO og FTF går nu ind i sin afgørende fase. Fredag formiddag besluttede LO’s hovedbestyrelse at indkalde til en ekstraordinær kongres den 13. april for at tage endelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt LO’s 18 medlemsforbund i fremtiden bør være en del af en ny, stor hovedorganisation.

”Forbundene og hovedbestyrelsen i LO har haft en god debat om grundlaget for en ny hovedorganisation. Jeg synes, vi er nået frem til et stærkt grundlag for at beslutte, om vi skal etablere en ny hovedorganisation for lønmodtagerne i Danmark”, udtaler LO-formand Lizette Risgaard.

3F vedtog nej til fusion
En lignende beslutning er fredag formiddag blevet truffet i FTF’s hovedbestyrelse, og dermed er alt nu lagt til rette for, at der om to måneder kan træffes endelig beslutning om at sammenlægge de to hovedorganisationer til én stor fælles hovedorganisation med halvanden million medlemmer.

”Det er en historisk mulighed for fagbevægelsen. Lønmodtagerne i Danmark kan få en meget stærk stemme – med en solidarisk vision og en handlekraftig organisation”, lyder det fra FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Der er dog stadig usikkerhed om, hvordan forløbet vil ende. Hovedbestyrelsen i 3F, der med knap 300.000 medlemmer er det største af LO-forbundene, besluttede nemlig i går enstemmigt at sige nej til fusionsplanerne. Dermed går 3F imod HK, Dansk Metal og FOA, hvis hovedbestyrelser har anbefalet et ’ja’ til fusionen. 3F har dog valgt at støtte dagens beslutning om at indkalde til en ekstraordinær kongres, men vil altså stemme nej på kongressen.

Kræver to tredjedeles flertal
På den kommende LO-kongres kræves der flertal på to tredjedele af de delegerede, hvis det skal besluttes at sammenlægge LO med FTF. Ud over 3F har også Malerforbundet, Blik & Rør og Serviceforbundet meldt ud, at der er imod en sammenlægning. Der er 400 delegerede på LO-kongressen, så det kræver 134 delegerede at blokere en fusion. De delegerede fordeles mellem forbundene på baggrund af deres medlemstal. LO har endnu ikke meldt ud, hvor mange delegerede de enkelte forbund vil have på den kommende kongres, men det anses for at være tvivlsomt, om de fire forbund tilsammen kan mønstre de 134 delegerede.

Processen hen imod en sammenlægning blev for alvor sat i gang i 2015, da LO på sin kongres vedtog at videreudvikle samarbejdet med FTF og sikre en ”afklaring af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation”. Med beslutningen blev der nedsat en politisk styregruppe med repræsentanter fra både LO og FTF, som siden da har diskuteret spørgsmål som fagpolitisk grundlag, politiske indsatsområder samt organisationsstruktur, vedtægter og økonomi for en ny hovedorganisation.

LO og FTF besluttede også at forstærke samarbejdet på det uddannelsespolitiske område.


placeholder

Annonce