LO: Ledere kan ikke håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø

Halvdelen af danske ledere mangler uddannelse i hvordan man håndterer stress og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og kendetegnes ved tillid, respekt, dialog, involvering, inddragelse og interesse og forståelse for hinandens - og forskellige - perspektiver.

Ledelsen på en arbejdsplads har en afgørende betydning for det psykiske arbejdsmiljø, det ved vi, det er dokumenteret.

Det er således afgørende for det psykiske arbejdsmiljø, hvordan ledelsesopgaven forstås og håndteres. Ledelsen kan således være en del af problemet, men den er altid en del af løsningen. Derfor er det problematisk at så mange ledere føler sig dårligt rustet til at tackle problemer der har med det psykiske arbejdsmiljø at gøre, men det er samtidig rigtig positivt, at lederne selv efterspørger mere viden og flere kompetencer til at håndtere de psykiske problemer på arbejdspladserne.

I LO arbejder vi dagligt for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning ude på arbejdspladserne. LO har fået lavet et stort projekt om psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet. Analyserne herfra viser, at ledelsens handlinger, prioriteringer og evne til at kommunikere har en afgørende betydning for det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på den enkelte arbejdsplads. God ledelse kan være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø hvor de ansatte trivsel og udvikler sig.

På de velfungerende virksomheder gribes ledelsesopgaven ofte strategisk an, og ledelsen antager en dialogbaseret og samarbejdende tilgang til de ansatte. Lederne ser her en stor værdi i at inddrage medarbejderne for at opnå forbedringer og større engagement. Lederne er bevidste om at der er en klar sammenhæng mellem ledelse og det psykiske arbejdsmiljø. Lederne ser ikke kun det psykiske arbejdsmiljø som et arbejdsmiljøanliggende, men som en problemstilling der er tæt knyttet til driften, personaleledelsen og virksomhedens økonomi. Det psykiske arbejdsmiljøs tilstand kan aflæses direkte på bundlinjen.

Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og kendetegnes ved tillid, respekt, dialog, involvering, inddragelse og interesse og forståelse for hinandens - og forskellige - perspektiver.

Den 18. juni sætter LO fokus på samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø på en heldagskonference i IDA-konferencecenter: ”Samarbejde – koden til et godt psykisk arbejdsmiljø”. Her vil politikere på arbejdsmiljø – og overenskomstområdet drøfte hvordan vi kan styrke partssamarbejdet om forebyggelse og fastholdelse i forhold til psykisk arbejdsmiljø, herunder hvad god ledelse er samt hvordan uddannelse og efteruddannelse kan bruges i udviklingen af en mere dialogbaseret og samarbejdende ledelsesstil.

Lizette Risgaard er næstformand for LO


placeholder

Annonce