LO og DA enige om elevløn til flygtninge

For at få flere flygtninge i arbejde, foreslår arbejdsmarkedets parter en midlertidig med elevløn. Dermed forsøger de at undgå decideret løndumping.
I forbindelse med trepartsforhandlingerne er LO og DA blevet enige om en ny ordning, som skal gøre det nemmere for flygtninge at komme ind på det danske arbejdsmarked. Forslaget kalder de integrationsgrunduddannelse, forkortet IGU.

Forslaget bygger på de eksisterende overenskomster og tager lønniveauet tager udgangspunkt i satserne for den overenskomstaftalte toårige erhvervsgrunduddannelse (EGU), hvilket betyder at lønnen er forskellig fra branche til branche, men ligger på omkring 110 kroner for folk over 25 og lidt lavere for dem under.

For at gøre ordningen ekstra interessant for virksomhederne foreslår de også, at der indføres en bonusordning for virksomhederne som vælger at ansætte en flygtning. Ordningen skal i første omgang være midlertidig i tre år.

Læs forslaget fra LO og DA her.

 

”Med dette indspil åbner vi op for, at flygtninge og familiesammenførte uden mange kvalifikationer kan få adgang til arbejde og uddannelse. Og samtidig har vi endegyldigt aflivet forestillingerne om en konkurrenceforvridende og perspektivløs indslusningsløn,” siger LO-formand Lizette Risgaard om forslaget og fortsætter.

”Vi er jo ikke i mål med integrationsdrøftelserne, men vi ser frem til det fortsatte forløb. Når vi har afsluttet dette tema, fortsætter trepartsforhandlingerne. Vi skal skaffe flere praktikpladser og mere og bedre uddannelse til lønmodtagerne, og det starter vi med den 15. april. Det er helt afgørende for at sikre balancen og for også i fremtiden at sikre Danmark en veluddannet arbejdskraft.”

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) kalder forslaget for "et vigtigt skridt mod at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet ". Hos Socialdemokraterne var der i sidste uge også opbakning til elevløn.

"Det er interessant, hvis vi stille og roligt kan bygge deres kompetencer op og give dem noget uddannelse, så de måske kan bide sig tættere fast på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) til DR.

Fagbevægelsen vil undgå løndumping 
Udfordringen fra fagbevægelsen side har været, hvordan man på den ene side gerne vil hjælpe med at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet, mens man på den anden side ikke vil åbne op for at virksomhederne kan erstatte danske lønmodtagere på overenskomstmæssig løn, med flygtninge der er klar til at arbejde for en tredjedel af almindelig dansk løn.

Hos 3F, der har været meget kritiske overfor tiltag, der ville føre til løndumping er man tilfredse med aftalen som LO og DA har lavet.

”Praktiklønnen bliver aftalt i overenskomsten, og vi har fået uddannelse med. Det betyder, at sigtet er ordinært arbejde og uddannelse. Der er kontrol, medarbejderne skal inddrages, og ordningen udløber efter tre år. Dermed kan det ikke blive udnyttet af de brodne kar blandt uorganiserede arbejdsgivere,” siger 3F's forbundsformand Per Christensen til Fagbladet 3F.

Hos et andet forbund, FOA, er formanden Dennis Kristensen til gengæld knap så begejstret. Forbundet frygter blandt andet, at pengene der skal bruges til at ansætte flygtningene vil blive taget fra den samme kasse som i forvejen betaler der offentligt ansatte.

”En afgørende anke er også, at denne her ordning efter alt at dømme skal finansieres inden for de offentlige budgetter. Når kommunerne bruger penge til de nye flygtninge, så er der ingen garanti for at det er nye penge. I stedet skal de tages fra andre velfærdsområder. Det bliver godt nok op ad bakke, når man skal forklare, hvilke velfærdsområder, der herefter skal skæres ned,” siger Dennis Kristensen.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook