LO og DA i fælles front: Styrk erhvervs­uddannelserne

Arbejdsmarkedets parter opfordrer regeringen til at sikre erhvervsskolernes kvalitet. Det kræver flere penge.

Lønmodtagerne og arbejdsgivernes organisationer vil med et fælles udspil råbe regeringen op.  Formålet er at sikre, at landets erhvervsskoler har de fornødne midler og den fornødne kvalitet. Der er behov for bedre økonomi, høj kvalitet og styrket image, så flere vil vælge at tage en erhvervsuddannelse, lyder den fælles opfordring fra LO og DA.

For hvis regeringen vil nå sin egen målsætning om at styrke kvaliteten af erhvervsskolerne og få flere unge til at uddanne sig som tømrere, industriteknikere, kontorassistenter og sosu’ere, så kræver en betydelig forbedring af erhvervsskolernes økonomi. Omprioriteringsbidraget skal væk og skal skolerne i stedet tilføres minimum to milliarder kroner over de næste fire år. 

Vi risikerer at mangle titusindvis af faglærte i de kommende år.

”Jeg håber, at det gør indtryk på regeringen, når både lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab opfordrer til at investere massivt i erhvervsskolerne. Vi risikerer at mangle titusindvis af faglærte i de kommende år. Så kan det ikke nytte noget, at regeringen fastholder nedskæringerne på landets erhvervsskoler og på den måde dræner muligheden for, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt uddannelsesvalg for landets unge og voksne. Tiden er til at være ambitiøse og investere massivt i erhvervsskolerne,” siger LO’s formand, Lizette Risgaard i en pressemeddelelse.

Hun bakkes op af DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad.

”Det er helt afgørende for danske virksomheders vækst og konkurrenceevne – og dermed i sidste ende for vores fælles velfærd – at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Danmark har brug for erhvervsuddannelser af høj kvalitet, der er et attraktivt uddannelsesvalg for langt flere unge og voksne. Derfor appellerer vi nu til, at regeringen og Christiansborg handler, investerer og gennemfører nye initiativer på vores erhvervsuddannelser. Det er der brug for,” siger han.

Danmark har brug for erhvervsuddannelser af høj kvalitet

Konkret opfordrer LO og DA i det fælles udspil regeringen til, at erhvervsuddannelserne får et samlet løft i deres bevilling på en halv milliard kroner årligt de kommende fire år.

Som led heri skal omprioriteringsbidraget afskaffes nu. Det vil give erhvervsskolerne et bedre fundament til at sikre mere kvalitet i undervisningen og forhåbentligt øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Bedre image til erhvervsuddannelse
Flere penge gør det ikke alene. LO og DA ønsker, at erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt alternativ til de øvrige ungdomsuddannelser. Derfor skal både de unge og deres forældre have øjnene op for, at der er gode beskæftigelsesmuligheder, spændende og udviklende jobs og muligheder for videre uddannelse.

Det skal blandt andet ske ved at give flere unge muligheden for at tage et grundforløb på en erhvervsskole, så de kan prøve mulighederne af og blive afklaret om, hvad de skal vælge.

Desuden skal arbejdet med at skaffe praktikpladser til alle forbedres og endelig så skal folkeskolen blive bedre til at vejlede om erhvervsuddannelsernes mange muligheder, står der i udspillet.

Regeringen forventes inden længe at komme med et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne.

Se hele udspillet her.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook