LO-økonomer: LO-familie taber på Helhedsplanen

Regeringen hævder, at en LO-familie vil få 15.000 kroner mere mellem hænderne som følge af Helhedsplanen. Men faktisk taber en LO-familie omkring 600 kroner på planen, lyder det nu fra LO’s økonomer.
Regeringens Helhedsplan betyder, at en almindelig LO-familie får 15.000 kroner mere mellem hænderne. Sådan har det lydt gentagne gange fra regeringen over den seneste måned.

Men det er ikke et retvisende billede. Faktisk står en almindelig LO-familie til at tabe 600 kroner på regeringens Helhedsplan, lyder det nu i et indlæg fra LO’s to topøkonomer, Morten Aastrup og Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO.

Dels medregner regeringen en række usikre ’dynamiske effekter’ af skattelettelser til både erhvervslivet og enkeltpersoner. Og dels medregner regeringen ikke konsekvenserne det tab, en LO-familie oplever som følge af de nedskæringer i velfærden, som ifølge LO er konsekvensen af skattelettelserne.

lovsregeringhelhedsplan

Dynamiske effekter står for størstedelen af fremgangen
Regeringen opgør som nævnt gevinsten for en LO-familie til 14.900 kroner. En stor del af den gevinst bygger imidlertid på usikre antagelser om, at skattelettelser til erhvervslivet vil øge investeringer og produktivitet, som så igen vil føre til højere løn for den almindelige lønmodtager.

Blandt andet vil det såkaldte ACE-fradrag, der giver virksomheder en skattefordel ved at foretage nye investeringer via egenkapital, ifølge regeringens udspil sikre en LO-familie en indkomstfremgang på 3.800 kroner om året. Også afskaffelsen af PSO-afgiften og effektiviseringer i forsyningssektoren vil ifølge regeringen øge indkomsten for en LO-familie. I alt udgør de dynamiske effekter 9.600 kroner af de 14.900 kroner.

Flere økonomer har sået tvivl om regeringens opgørelse, og heller LO-økonomerne mener, at det er retvisende at indregne den form for ’dynamiske effekter’: ”At regne de her dynamiske effekter med er temmelig optimistisk på LO-familiens vegne. Der er absolut ingen garanti for, at LO-familien nogensinde ser de penge i husholdningsbudgettet.”, lyder det i indlægget.

Reelt er der kun sikkerhed for, at LO-familien vil opleve en øget indkomst som følge af indførelsen af det nye jobfradrag og den direkte effekt af at afskaffe PSO-afgiften, mener de to økonomer. I modsat retning trækker beskæringen af rentefradraget og afskaffelsen af den grønne check:

”Skræller vi de dynamiske effekter fra, har regeringen lagt op til en gevinst på ca. 5.300 kr. i rede penge for et LO-par med to børn i ejerbolig (…) Hvad der startede på en gevinst i størrelsesordenen 15.000 kr. for LO-familien, er altså nu nede på en tredjedel.”, hedder det.

Velfærdstab på over 5.900 kroner for LO-familie
Dertil kommer spørgsmålet om nedskæringer på det offentlige udgifter. Ifølge LO’s beregninger betyder regeringens skattelettelser, at det offentlige forbrug skal sænkes med 8,1 milliarder kroner. Det betyder færre penge til skoler, børnehaver og sygehuse.

De nedskæringer kan deles ud på hver enkelt familie. Eksempelvis betyder færre penge til offentligt forbrug alt andet lige betyder færre penge per barn i folkeskolen. Ifølge regeringens egne beregninger svarer én milliard kroner i offentligt forbrug til et individuelt offentlig forbrug på 235 kroner i aldersgruppen 0-17 år og 128 kroner i aldersgruppen 18-65 år. Det vil sige, at en LO-familie med to voksne og to børn ved en nedskæringer på 8,1 milliarder kroner taber knap 5.900 kroner.

Dermed bliver der altså samlet set tale om et tab for en LO-familie på 600 kroner.

Adskiller sig fra regeringens beregninger
LO’s beregninger af velfærdstab adskiller sig på to måder fra regeringens beregninger. For det første medregner LO, modsat regeringen, ikke de dynamiske effekter af personskattelettelserne. For det andet medregner LO ikke mindreregulering af overførselsindkomster og provenuet fra fattigdomsydelserne med som finansiering af skattereformen, sådan som regeringen gør (Tabel 2.4).

Det betyder, at mens regeringen selv hævder kun at bruge 1,3 milliarder kroner fra råderummet på at betale for skattereformen, så mener LO, at der bruges hele 8,1 milliarder kroner fra råderummet på at betale for skattelettelserne.

 


placeholder

Annonce