LO vil have deleøkonomien under kontrol

Deleøkonomiske virksomheder som AirBnB og GoMore skal automatisk indberette skat, så man sikrer fair konkurrence med traditionelle virksomheder, lyder det fra LO.
Fair konkurrence bør handle om at skabe det bedste produkt for kunderne, ikke hvem der er bedst til at undgå at betale skat og dumpe lønnen mest, lyder det fra LO, der vil have deleøkonomien bedre reguleret.

– Vi vil meget gerne samarbejde med nye typer af virksomheder, der tilbyder forbrugerne varer og tjenesteydelser på nye, smarte måder. Men det er ingen hemmelighed, at vi er bekymrede for, at nogle af platformsvirksomhederne bevidst forsøger at snige sig uden om lovkrav, skattebetaling og deres ansvar som arbejdsgivere over for medarbejderne, siger LO-næstformand Nanna Højlund i forbindelse med lanceringen af en rapport om dele- eller platformsøkonomi.

Kært barn har mange navne, men LO definerer delesøkonomi således:

Deleøkonomi

Ingen skal slippe for skat
Automatisk indberetningspligt, en taskforce og øget ansvar for virksomhederne, er nogle af de forslag som LO kommer med for at gøre platformsøkonomien mere gennemskuelig.

I rapporten foreslår LO blandt andet, at platformsvirksomhederne underlægges en automatisk indberetningspligt over for SKAT for at sikre korrekt skatteindbetaling fra dem, der leverer ydelser via platformen. Det skal eksempelvis gælde chauffører for Uber, værelsesudlejere på AirBnB og freelanceskribenter på tjenesten UpWork.

LO foreslår samtidig at der nedsættes en taskforce bestående af SKAT, politiet og relevante offentlige myndigheder, der holder særligt fokus på platformsvirksomhederne – ikke at forveksle med den taskforce som forleden blev diskuteret i folketinget, som specifikt var rettet efter Uber.

LO deleøkonomi

I oplægget vil LO også gerne, at de digitale virksomheder skal sikre, at produkter og ydelser, der sælges via deres platform, overholder de samme regler om særlig uddannelse, certificeringer, autorisationer og forsikringer, der er forbundet med at udføre et givet stykke arbejde – som der gælder for alle andre virksomheder. At noget foregår på nettet eller via en app på telefonen, skal ikke bruges som et fripas til at slippe for reglerne.

Endelig vil LO gerne se på om man lovgivningsmæssigt kan sikre, at medarbejderne i platformsøkonomien sikres de samme muligheder for at forhandle overenskomster, som der gælder for almindelige lønmodtagere. At man er ansat via en app, og kaldes en ’partner’ som i tilfældet med Uber, gør ikke at virksomheden skal kunne slippe for de samme regler som der gælder i forhold til almindeligt ansatte.

– Det er vigtigt, at vi får afklaret lovgivningens definitioner af, hvad der er et arbejdstager/lønmodtager-forhold, og hvad der er selvstændig virksomhed. Hvis de nye forretningsmodeller efterlader smuthuller i de nuværende rammer, skal arbejdsmarkedets parter stadig have tilstrækkelige muligheder for at lade løn- og arbejdsvilkår for alle relevante arbejdstagere omfatte af kollektive aftaler og overenskomster”, siger Nanna Højlund.

Debat om deleøkonomi på Folkemødet
LO vil med udgangspunkt i udspillet holde en debat på Folkemødet om deleøkonomien med bl.a. erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulse, Nanna Højlund og næstformanden for FTF, Kent Petersen. Det foregår i Folkets Hus, lørdag den 18. juni kl. 14.30-15.30.

Læs hele notatet fra LO her.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook