LO vil sætte gang i væksten

Danmark har brug for solid økonomisk vækst, mener LO. Derfor spiller organisationen ind med syv konkrete forslag der skal styrke væksten.
Danmark har brug for økonomisk vækst, ikke flere udbudsøkonomiske reformer, lyder det fra LO. Derfor lancerede organisationen en række forslag, fordelt på syv indsatsområder som skal skaffe mere kvalificeret arbejdskraft, forbedre medarbejdernes produktivitet og forbedre den danske infrastruktur.

LO foreslår blandt andet en national kommission der skal være med til sikre at Danmark bliver ”det bedste land i verden til at udnytte digitaliseringen”. Og til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), foreslår der en række fradrag til de virksomheder, der vil investere i IT-udstyr, digitalisering, forskning og udvikling samt en ordning, hvor almindelige lønmodtagere, der ikke betaler topskat, får mulighed for at købe aktier på særlige favorable vilkår.

- Det er ikke svært at regne ud, hvor vi henter den største gevinst: Det gør vi ved at sætte fut under den lunkne kedel i stedet for at fyre op under den, der allerede er rødglødende, lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard.

Lønmodtagere skal være aktieejere
I Danmark har lønmodtagerne stående rekordstore beløb på deres indlånskonti, ifølge LO er tallet op imod 800 milliarder kroner, og med de historisk lave renter, så er det en rigtig dårlig forretning. Samtidig er der mange virksomheder som har behov for investeringer.

I Sverige indførte man i januar 2012 en ordning, hvor privatpersoner fik mulighed for at købe aktier med en mere favorabel og simpel beskatning end den traditionelle beskatning af aktieindkomst. Sidste år viste en undersøgelse, at cirka hver sjette svensker benytter sig af ordningen. Og LO ønsker en tilsvarende ordning i Danmark.

LO foreslår derfor, at lønmodtagere, via en investeringskonto, skal have mulighed for at investere i aktier til en lav beskatning med et beløb på op til 50.000 kroner. For ikke at skubbe den i forvejen stigende ulighed yderligere i den gale retning, mener LO dog ikke, at ordningen skal gælde for danskere, der betaler topskat, danskere med en stor formue eller folk der i forvejen har aktier.

"Vores medlemmer er lige som alle andre. Nogle har mod på det og lyst til det. Det, vi opfordrer til, er at man tager stilling til, om man vil investere i en virksomhed, der er tæt på én," siger LO-formanden til Berlingske om forslaget.

Mere uddannelse
Uddannet og kvalificeret arbejdskraft er en vigtig direkte kilde til velstand via ny viden og kvalifikationer, lyder det fra LO. Og derfor skal der investeres i at gøre flere faglærte. På grund af regeringens omprioriteringsbidrag på det statslige område, skal uddannelsesinstitutionerne nemlig årligt skal spare 2 procent fra 2017 til 2020.

LO foreslår at den besparelse sløjfes og at der i stedet investeres mere i erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. LO foreslår konkret, at der over en periode på fem år afsætte en halv milliard kroner til både at hæve erhvervskolelærernes kvalifikationer og til at give de fysiske rammer og maskinparken et løft.

LO vil desuden gøre det mere attraktivt,at tage efter- og videreuddannelse, blandt andet ved at hæve den godtgørelse som lønmodtagere får, fra 80 procent til 100 procent af dagpengesatsen.

Bedre arbejdsmiljø
LO vil have reduceret nedslidning og dårligt arbejdsmiljø, som årligt koster milliarder i tabt produktivitet. Det skal blandt andet ske gennem mere rådgivning af offentlige og private arbejdspladser, så virksomhederne selv bliver bedre til at håndtere arbejdsmiljø.

Organisationen foreslår også, at alle nye ledere med personaleansvar, inden for det første år af deres ansættelse, gennemføre en efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

 

”Får vi ikke bugt med nedslidningen er det både en faliterklæring for vores samfund og danske virksomheder vil i fremtiden ikke kunne hyre den nødvendige arbejdskraft,” siger Lizette Risgaard.

Mange af forslagene fra LO ligger umiddelbart ret meget i forlængelse, af de forslag som Socialdemokratiet tidligere på året spillede ud med i forbindelse med vækstpakken. Det store oppositionsparti havde også styrkede erhvervsuddannelser og fradrag til SMV'erne  højt på deres ønskedseddel.
Læs hele forslaget her: Et rigere Danmark – 7 konkrete forslag

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce