Lobbyisme er legitimt, men kræver åbenhed

Et stærkt demokrati kræver åbenhed med lobbyisterne. Derfor er Mette Bocks (LA) modstand mod et obligatorisk lobbyregister udtryk for ideologisk snæversyn.
Den liberale MF’er kørte propagandamaskinen frem med postulater om, at Engelbrechts forslag ville betyde, at ”der kan holdes øje med enhver bevægelse på Christiansborg”.

Under overskriften 'Lobbyisme er helt legitimt' angreb Mette Bock, erhvervsordfører for Liberal Alliance, i sidste uge i Dagbladet Børsen, den socialdemokratiske erhvervsordfører Benny Engelbrecht. Årsagen var, at Engelbrecht havde foreslået et obligatorisk lobbyistregister.

Den liberale MF’er kørte propagandamaskinen frem med postulater om, at Engelbrechts forslag ville betyde, at der kan holdes øje med enhver bevægelse på Christiansborg”. Det er naturligvis ikke tilfældet i Engelbrechts forslag, og det ville klæde ordføreren at forholde sig sagligt til debatten.

Alt i alt virker debatindlægget mest af alt som ét stort stråmandsargument. Bock angriber nemlig et standpunkt, som Engelbrecht ikke deler, hvis man læser hans mange skriverier om lobbyistregistret. Det er et klassisk trick så bare at opfinde en slemmere holdning hos ens modstander, som man så hagler ned bagefter.

Obligatorisk register giver retvisende billede

Engelbrechts forslag går på, at Folketingets allerede eksisterende mulighed for lobbyistregistrering skal gøres obligatorisk, da billedet ellers bliver uretvisende, og registret ingen reel værdi har, når det er frivilligt. For de politikere, der ikke har rent mel i posen, lader sig naturligvis ikke registrere.

Lobbyister kan fungere som eksperter og kan være en demokratisk styrke, fordi de kan bidrage med vigtig viden til magthaverne, således at politikerne får mere kvalificerede beslutningsgrundlag. Den ærlige og åbne lobbyist, som også fortæller, hvilke interesser han eller hun repræsenterer, er derfor intet problem.

Men Mette Bocks meget liberale opfattelse af politisk interessevaretagelse og det, der er værre, kan jo ikke undre, når man allerede kender til Liberal Alliances nære partnere i erhvervslivet.

Gennemsigtighed for borgerne

Lektor i lobbyisme, Mads Christian Esbensen, mener eksempelvis, at et sådant register både skal være obligatorisk og samtidig skal registrere, hvilken virksomhed eller organisation som den pågældende lobbyist arbejder for, da det ellers ikke ville give mening med et sådant register.

OECD tilslutter sig også koret af tilhængere af obligatoriske lobbyistregistre, idet OECD’s rapport fra efteråret argumenterer, at det i et demokrati er nødvendigt at give borgerne gennemsigtighed med politikerne og deres relationer til eksempelvis folk fra lobbyindustrien.

Men Mette Bocks meget liberale opfattelse af politisk interessevaretagelse og det, der er værre, kan jo ikke undre, når man allerede kender til Liberal Alliances nære partnere i erhvervslivet. Bocks stædige modstand er i hvert fald ikke velunderbygget og bygger mest på luftige ideer om 'sund fornuft' og 'moral'. Et stærkt demokrati kræver åbenhed med lobbyisterne.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce