Løhde varsler lockout af 120.000 statsansatte

120.000 statsansatte vil blive lockoutet, hvis overenskomstforhandlingerne ender med en konflikt. En voldsom optrapning, mener fagbevægelsen.
Konflikten mellem staten og lønmodtagerne er endnu engang blevet optrappet.

Innovationsminister Sophie Løhde (V), der er statens chefforhandler, har på et pressemøde onsdag varslet en omfattende lockout på hele statens område, som ventes at træde i kraft den 10. april, med mindre forligsmanden udskyder den.

”En lockout er et stort skridt. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke ønsker konflikt, men jeg har besluttet, at vi er nødt til at svare igen,” sagde Sophie Løhde på pressemødet i Finansministeriet, med henvisning til, at fagforeningerne i de seneste dage har varslet strejke for omkring 10 procent af deres medlemmer.

Fagforeningerne har varslet strejke på en række udvalgte områder, men innovationsministeren vil nu brede konflikten ud, for at lægge pres på fagforeningerne.

”Strejkevarslerne rammer med nålestik, og formålet med vores modsvar er at fremme en løsning ved forhandlingsbordet,” understreger Sophie Løhde.

Hun nævnte for eksempel togdrift, eksport af kød og Danmarks Meteorologiske Institut som steder, der er blevet udset af fagforeningerne som steder, der med relativt få strejkende vil have store konsekvenser.

Rammer især uddannelsessektoren
Et notat fra Moderniseringsstyrelsen viser, at det især vil være undervisningssektoren, som bliver ramt af lockouten. Det drejer sig blandt andet om de ansatte på universiteter, frie grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt voksen- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Udover uddannelserne vil også ansatte i ministerier og styrelser risikere at blive lockoutet.

I alt har staten varslet lockout af 65 procent af de 181.000 statsansatte. Undtaget bliver blandt andet politi, forsvar og efterretningstjeneste samt ansatte der arbejder med børnesager, asylbehandling og vacciner.

Voldsomt svar
Statens lockout-varsel bliver ikke pænt modtaget af modparten, der mener, at arbejdsgiverne unødvendigt optrapper konflikten.

Sophie Løhdes varsel af lockout er en helt unødig eskalering af konflikten, lyder det blandt andet fra Rita Bundgaard, der er formand for HK/Stat, der har 21.000 medlemmer ansat i staten.

”Lockout er også en del af den danske model, men her er der ikke tale om ”et passende modsvar” til lønmodtagernes strejkevarsler,” skriver hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det her er ikke et balanceret skridt. Det er et drastisk skridt, og ministeren bruger den magt, hun sidder med ved udover at være de statsansattes arbejdsgiver også at være en del af regeringen.”

Og en lignende udmelding kommer fra FTF, der er hovedorganisation for blandt andet skolelærere, pædagoger og sygeplejersker.

”Regeringen siger, at de ønsker en løsning ved forhandlingsbordet, men er mere end sure over fagbevægelsens strejkevarsler og optrapper konflikten med en #lockout af 120.000 ansatte. Voldsomt svar fra Løhde,” lyder det i et tweet fra Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF.

Følger kommuner og regioner op?
Det er ikke kun de statsansatte, der lige nu forhandler overenskomst, også de kommunalt og regionalt ansatte skal have ny overenskomst.

Bestyrelsen i Kommunernes Landsforening vil mødes senere på dagen for at træffe en beslutning om de også skal varsle lockout. Det vil i så fald ramme en stor del af den offentlige sektor, herunder daginstitutioner, skoler og plejehjem.

Også Danske Regioners såkaldte koordinationsudvalg, der består af formandskabet for bestyrelsen, Bent Hansen (S) og Stephanie Lose (V) samt Regionernes Løn- og Takstnævns formandskab, regionsformand Anders Kühnau (S) og regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), skal mødes onsdag for at tage stilling til, om Danske Regioner skal varsle lock-out. Det vil i så fald hovedsageligt ramme sygehusområdet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce