Annonce

Løkke afviser modtagecentre: Vi er nødt til at give folk ophold

Lars Løkke Rasmussen afviste i dagens spørgetime flere centrale elementer i det socialdemokratiske udlændingeudspil.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen afviste i dag Socialdemokratiets forslag om, at asylbehandling i fremtiden skal foregå i nærområderne. Også i fremtiden skal asylansøgere have behandlet deres sag i Danmark. Det skete, da Lars Løkke i dag var i spørgetime i Folketinget.

”I min optik og min grundholdning er sådan, at hvis folk der kommer her til har krav på ophold, så skal de naturligvis have det. Det er jeg lidt usikker på, om Socialdemokratiet mener. Fordi de [asylansøgerne, red.] skal på et eller andet fly et sted hen, som jeg ikke ved hvor er. Men i min virkelighedshåndbog, der er vi nok nødt til at give dem ophold”.

Løkke kaldte Det fik Mette Frederiksen til at konstatere, at der er forskel på de to statsministerkandidater når det kommer til udlændingespørgsmålet:

”Hvis jeg skal tage statsministerens ord for pålydende, så ønsker statsministeren fortsat at have asylbehandlingen i Danmark. Jeg ønsker at have den i nærområderne. Ganske enkelt fordi jeg synes det er en bedre måde at lave flygtningepolitik på. Her er en tydelig politisk forskel.”

Socialdemokratiet fremlagde for tre uger siden sit udlændingepolitiske udspil ”Retfærdig og realistisk”. Det foreslår blandt andet, at asylbehandling fremover sker i et modtagelsescenter i eksempelvis Nordafrika, og at adgangen til Danmark fremover sker gennem FN’s kvotesystem.

Stikker til Dansk Folkeparti
Mette Frederiksen efterspurgte også handling fra Lars Løkke i forhold til de mange kvinder med ikke-vestlig baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet. En del af det socialdemokratiske udspil handler nemlig om, at personer, der ikke kan finde arbejde, fremover skal yde hvad der svarer til en 37-timers arbejdsuge gennem eksempelvis aktivering.

”Der kan ikke længere være – og det er jo rart, at det er blevet sådan – to meninger om den sag. At rettigheder og pligter følges ad, og at folk, der kan arbejde, skal arbejde og tjene deres egne penge. Det er sådan set vores tilgang hele vejen igennem.”, lød det fra Løkke, som dog ikke ville bakke om det socialdemokratiske 37-timers forslag.

Dermed sendte Løkke samtidig en stikpille til støttepartiet Dansk Folkeparti, som før jul krævede et såkaldt ’paradigmeskifte’ i udlændingepolitikken. Blandt andet ved at gøre det så godt som umuligt for asylansøgere at arbejde i Danmark.

Løkke mente også, at han hans regering har ”øget andelen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, ganske, ganske markant.” og lovede, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ville sætte sig i spidsen for et ”servicetjek” af, om kommunerne har de rette instrumenter og sanktionsmuligheder i forhold til at få flere i arbejde.


Flere artikler om emnet