Løkke udelader oplysninger om million-forbrug af forsvarets fly

Ny ordning betyder at Forsvaret fra 1. januar 2018 afholder udgifterne til flyvninger for statsministeren – alt sammen i skjul for åbenhedsordning
I al stilhed er der indført en ny ordning, der betyder, at Forsvaret pr. 1. januar 2018 afholder udgifterne for flyvninger med statsministeren. Modsat hidtil hvor Forsvaret har fremsendt en regning til Statsministeriet for hver eneste flyvning Forsvaret har foretaget for statsministeren med Forsvarets fly.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Statsministeriet tolker nyordningen sådan, oplyser Statsministeriet i et svar til Netavisen Pio, at han og ministeriet fra 1. januar 2018 slipper for at oplyse vælgerne om de udgifter, der er forbundet med at flyve ham rundt i verden i Forsvarets repræsentative Challenger-fly – og i enkelte tilfælde Hercules-transportfly eller helikopter.

Således er Lars Løkke Rasmussen pr. 1. januar 2018 holdt op med at oplyse udgiften til beflyvning af ham med forsvarets fly i den såkaldte Åbenhedsordning, som ellers skulle give vægerne indsigt i ikke mindst ministrenes fly- og øvrige transportudgifter.

I 2017 kostede 23 flyvninger med statsministeren med følge i Forsvarets fly skatteyderne næsten 2,4 millioner kroner. Det fremgår af oplysninger i Åbenhedsordningen.

I år har Lars Løkke foretaget 27 flyvninger – inklusive flyvningen til Marrakesh i Marokko i det nordlige Afrika og en flyvning til EU-topmøde i Bruxelles. Begge foretaget indenfor den seneste uge.

Udgifterne til befragtning af Lars Løkke Rasmussen i Forsvarets repræsentative Challenger-fly i 2018 vil skønsmæssigt stå skatteyderne i 2,5 millioner kroner.

Men på grund af Statsministeriets tolkning af den nye ordning er oplysningerne om Løkkes flyudgifter i 2018 ikke længere oplyst under Åbenhedsordningen.

I strid med Åbenhedsordningen

Lars Løkke Rasmussens tolkning af nyordningen – at han ikke længere skal oplyse offentligheden om flyudgifterne – er i direkte strid med intentionerne bar Åbenhedsordningen, der blev aftalt mellem Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de radikale og SF 30. juni 2009.

Lars Løkke Rasmussens tolkning af nyordningen er i direkte strid med intentionerne bar Åbenhedsordningen

I den politiske aftale om Åbenhedsordningen står således anført:

”Den ny åbenhedsordning vil indebære, at alle regeringens ministre fremover af egen drift vil offentliggøre oplysninger om månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser og modtagne gaver.”

Statsministeriet har 3. juni 2009 desuden udarbejdet en vejledning til ministerierne, om hvordan blandt andet ministrenes transportudgifter skal oplyses under Åbenhedsordningen.

Her står anført under afsnittet ”Transportudgifter”:

”Hvis transporten sker med Forsvarets fly eller andet chartret fly, anføres regningsudgiften for det pågældende fly, idet der gøres påtegning om, at der er tale om et chartret fly incl. delegation.”

Så hverken af den politiske aftale, der ligger til grund for Åbenhedsordningen – eller den vejledning som Statsministeriet har udarbejdet til ministerierne - fremgår det, at statsministeren er undtaget pligten til at oplyse om flyudgifter, når statsministeren flyver med et af Forsvarets fly.

Professor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, undrer sig over, at Statsministeriet tolker ændringen derhen, at man ikke længere skal oplyse om fly-udgifter ved flyvning med Forsvarets fly:

vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly

"Ud fra en normal juridisk vurdering vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsministeriet fortsat bør oplyse om udgifterne ved flyvning med Forsvarets fly. Det følger rent logisk af den politiske aftale, der er ligger til grund for ordningen," siger Bønsing til Netavisen Pio.

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, undrer sig over statsministerens adfærd i sagen:

"Jeg vil derfor spørge statsministeren om, hvorfor man mener, han ikke længere skal oplyse om fly-udgifter under Åbenhedsordningen - bare fordi udgiftsposteringen flytter fra Statsministeriet til Forsvarsministeriet. Og selvfølgelig også, hvor mange penge hans mange flyvninger med Forsvarets Challenger i år har kostet," siger Hønge til Netavisen Pio.

Opdateret kl. 13.58 med kommentarer fra SF's Karsten Hønge.

Fakta: Her er Løkke-finten

Her er Løkke-finten:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Statsministeriet tolker det sådan, at statsministeren slipper for at oplyse om flyudgiften, når flyvningen er foregået i et af Forsvarets fly, på grund af nedenstående anmærkninger til 2018-finansloven under paragraf 12 (Der vedrører udgifter til Forsvarsministeriet):

Ӥ 12.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren samt, at Forsvaret afholder de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

 Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger. Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce