Løkke fastholder: Kommunerne skal aflevere milliarder

Lars Løkke Rasmussen fastholdt under dagens spørgetime, at kommunerne de kommende år skal aflevere penge til staten uden garanti om, hvorvidt pengene kommer tilbage til kommunerne.
Hvordan går det med Venstres løfter om at få gang i væksten, styrke kernevelfærden og gennemføre en straksopbremsning i asyltilstrømningen. Sådan lød spørgsmålet fra Mette Frederiksen til statsminister Lars Løkke Rasmussen under dagens spørgetime i Folketinget.

Mette Frederiksen opremsede de fire mål, som Lars Løkke opstillede i august sidste år. ”Vi skal bevæge os den vej, og kald os en fiasko, hvis vi ikke bevæger os den vej”, sagde Løkke ved den lejlighed.

De fire succes kriterier var, at færre skal på offentlig forsørgelse, der skal skabes flere private arbejdspladser, kernevelfærden skal styrkes og der skal ske en straksopbremsning af asylansøgere. Socialdemokratiets formand var ikke imponeret af statsministerns foreløbige resultater, for nu at sige det mildt:

”Det, jeg beder statsministeren forholde sig til, er en status, efter der er gået nu snart et år, hvor vi har lav vækst, hvor det ikke for alvor er lykkedes at flytte folk fra offentlig forsørgelse til et aktivt liv på arbejdsmarkedet, hvor der ikke er sket en straksopbremsning på asylområdet, og hvor, så vidt jeg kan se, regeringen ikke lægger op til heller fremover for alvor at prioritere vores velfærd”.

Kernevelfærd svækkes af omprioriteringsbidrag
Ud over det stærkt stigende antal asylansøgere henviste Frederiksen blandt andet til, at væksten i Danmark var lavere i slutningen af året under Lars Løkke, end i starten af året under SR-regeringen. ”Væksten er for lav. Der bliver brændt penge af på skattelettelser, som vi kunne bruge til andre formål”, lød det fra Frederiksen.

Hun tog også fat på regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, der ifølge mange af landets borgmestre svækker den borgernære velfærd som skoler, daginstitutioner, ældrepleje og handicapområdet.

Mette Frederiksen undrede sig over, at Løkke på den ene side har talt om at styrke kernevelfærden, men på den anden side lægger op til at indføre minusvækst i kommunerne, fordi omprioriteringsbidraget de kommende år skærer cirka 2,4 milliarder kroner om året af de kommunale budgetter. Venstre har efter pres accepteret at sende pengene tilbage til næste år, mens det er uklart, hvad der skal ske de følgende år.

”Jeg går ikke ind for minusvækst”, svarede Løkke. Direkte adspurgt af Mette Frederiksen, om det betød der ikke ville ske nedskæringer i kommunerne frem mod 2020 måtte han dog præcisere, at det skulle forstås som et løfte om ikke at indføre minusvækst i den offentlige sektor som helhed, men holdt døren åben for, at der godt kan skæres ned på de kommunale budgetter.

Han afviste derfor Frederiksens tilbud om, at garantere kommunerne, at alle penge, der opkræves i omprioriteringsbidrag, også sendes tilbage til kommunerne i alle årene frem til 2019.

”Jeg kan ikke konkludere andet, end at statsministeren i dag har bekræftet, at der meget vel kan komme minusvækst i de kommunale budgetter i de kommende år. Og det mener jeg er en forkert prioritering, når den økonomiske ramme er så begrænset, som den er”, sluttede Mette Frederiksen.


placeholder

Annonce