Løkke-forslag kan udløse massivt pres på mindstelønnen

Venstres integrationsudspil åbner op for, at op imod 600 millioner borgere fra 12 udvalgte lande kan rejse til Danmark og arbejde til 18.000 kroner om måneden.
Lars Løkke Rasmussen vil slå sluserne op på hvid gab, så 600 millioner mennesker får mulighed for at rejse ind i Danmark og arbejde til månedslønninger på helt ned til 18.000 kroner. Det vil betyde et voldsomt pres på lønnen i bunden af arbejdsmarkedet, og dermed betyde lavere løn.

Sådan lyder beskyldningen fra Socialdemokraterne, og i søndagens tv-duel lød det fra Helle Thorning-Schmidt til Lars Løkke, at ”I har lavet en udlændingepolitik, hvor I vil invitere det halve af verden til at komme til Danmark for at arbejde til en meget lav løn (…) Du har selv brugt udtrykket, at der er et arbejdsmarkedsopland på 600 millioner, som skal komme til Danmark på en lav løn”.

Socialdemokraterne henviser til Venstres oplæg Danmark - For dem der kan og vil og til Lars Løkkes tale på sidste års årsmøde i Dansk Industri, hvor Løkke sagde, at ”Vi foreslår, at vi laver en ny moderne udgave af beløbsgrænsen, hvor vi differentierer på en måde, så vi sætter beløbsgrænsen markant ned og åbner dermed et arbejdskraftsmarkedsopland på 600 millioner

Forslaget får også hårde ord med på vejen fra LO. ”Den eneste virkning, forslaget vil have, er, at lønnen bliver trykket på arbejdsmarkedet”, mener LO-formand Harald Børsting, som frygter, at 431.000 LO-modtagere kan blive berørt af forslaget. LO hæfter sig også ved, at forslaget harmonerer meget dårligt med Venstres kritik af, at det ikke kan betale sig at arbejde, og at for mange jobs går til udlændinge.

Venstre: Kom til Danmark og arbejd til 18.000 kroner om måneden
EU-borgere kan frit rejse til Danmark for at arbejde. Det skyldes EU’s regler om fri bevægelighed. Borgere fra lande uden for EU kan derimod ikke uden videre slå sig ned i Danmark, da Danmark har haft indvandringsstop siden 1970’erne. Der findes dog forskellige ordninger, som borgere, der ønsker at arbejde i Danmark, kan gøre brug af.

Den mest almindelige ordning er den såkaldte ’beløbsordning’, og det er den, Venstre nu lægger op til at ændre på. I dag fungerer ordningen sådan, at udlændinge kan komme til Danmark at arbejde, hvis de på forhånd har et arbejde til mindst 375.000 kroner om året. I sit udspil lægger Venstre op til, at den beløbsgrænse skal hæves til 400.000 kroner om året. Samtidig lægger Venstre dog op til, at lave en væsentlig undtagelse. I udspillet (side 7) står der, at

Et antal udlændinge fra en række lande vil få mulighed for at komme til Danmark, hvis de har et job med en årlig løn på 215.000 kr. eller derover. Det svarer ca. til en overenskomstmæssig mindsteløn på industriområdet.”

Det er netop det faktum, at en årsløn på 215.000, svarende til knap 18.000 kroner om måneden,  ligger meget tæt på mindstelønnen, der vækker bekymring om et lønpres på det danske arbejdsmarked.

12 lande = 638 millioner indbyggere
Hvad er det så for lande, hvor indbyggerne fremover skal have lettere ved at komme til Danmark? Venstre skriver, at det er ”lande, der har en økonomisk, kulturel og social udvikling, der minder om vores, og hvor der derfor er en formodning for, at de pågældende relativt let og hurtigt kan integreres i Danmark”.

Konkret fremhæver partiet 12 lande, som er udvalgt på baggrund af FN’s Human Development Index, der måler landenes udvikling på en række forskellige parametre. På baggrund af Wikipedias tal for landenes indbyggertal, der for de fleste landes vedkomne stammer fra 2014, har Netavisen Pio opgjort, at der bor i alt godt 638 millioner borgere i de lande.

Tabel Venstre lande

Lars Løkke Rasmussen afviste i debatten søndag, at det er Venstres politik, at dørene slås op for en arbejdskraftindvandring på 600 millioner. Af det oprindelige oplæg fremgår det, at der kan fastsættes en fleksibel årlig kvote for, hvor mange der skal kunne rejse ind på den lavere beløbsgrænse. Hvor stor kvoten skal være, eller hvordan den præcist skal fastsættes, fremgår dog ikke.


placeholder

Annonce