Løkke sender velfærden på skrump

Lars Løkke Rasmussen lægger op til en vækst på 0,5 procent om året. Det er dog langt fra nok til at følge med det stigende pres på den offentlige sektor, som forventes frem mod 2025.
En vækst i det offentlige forbrug på 0,5 procent om året. Det var et af hovedbudskaberne, at statsminister Lars Løkke Rasmussen her til aften holdt sit private pressemøde på Marienborg. Lars Løkke talte om både børn, ældre og politi, som nu kunne se frem til flere penge frem mod 2025.

Det lyder jo umiddelbart som om, der nu bliver råd til flere hænder i den offentlige sektor. En vækst på 0,5 procent svarer trods alt til cirka to milliarder kroner om året. Men ses Løkke 0,5 procent i forhold til de udfordringer, den offentlige sektor står over for, er der faktisk tale om en nedskæring i forhold til det nuværende niveau.

Det skyldes det såkaldte demografiske træk, som de kommende år vil presse den offentlige sektor. De demografiske er udtryk for, hvor meget det offentlige forbrug skal vokse, for at holde trit med befolkningsudviklingen. De kommende år bliver der således markant flere ældre, hvilket igen betyder højere udgifter på især social- og sundhedsområdet.

De tre tidligere overvismænd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Peter Birch Sørensen og Torben M. Andersen skrev for nylig i Jyllands-Posten om de kommende års demografisk træk:

”En afgørende politisk prioritering er, hvor meget af råderummet, der skal bruges på at sikre serviceniveauet. Der forventes et ekstra træk på udgifterne til offentlig service på ca. 1,2 pct. om året i de kommende år. Dette såkaldte demografiske træk er den realvækst i det offentlige forbrug, som er nødvendig, hvis der skal være uændret personalenormering og vareforbrug i forhold til antallet af brugere af den offentlige service og dertil en velstandsregulering af vareforbruget.”

Den vækst, som Løkke lægger op til, er altså kun halvt så stor som det, der er nødvendigt, for at opretholde et velfærdsniveau i 2025, der er på samme niveau som i dag. Bliver væksten frem mod 2025 kun på 0,5 procent, vil det altså reelt virke som en nedskæring.

Løkke løftede i øvrigt ikke sløret for, hvor pengene skal komme fra. Ud over de 0,5 procent lovede han nemlig også massive skattelettelser til folk i både toppen og bunden.

 


Kommentarer fra Facebook