Lønmodtagere og arbejdsgivere skal tage større ansvar for integration

Der er brug for at styrke integrationen på arbejdsmarkedet. Derfor må arbejdsmarkedets parter sætte sig sammen og finde nye løsninger og finde ud af, hvorfor de eksisterende muligheder i overenskomsterne ikke bliver brugt af ret mange.
Vi har i november oplevet en forfærdelig terroraktion i Paris. Men terror må ikke få os til at bøje nakken – uanset hvorhenne det finder sted. Det er vigtigt, at vi ikke lader os true eller kue og ikke bliver bange for at leve et normalt liv, selv om der er ekstreme kræfter, der prøver at sprede skræk og rædsel.

Det skal vi huske, når vi forholder os til den største flygtningekrise i mange år. Næsten 60 millioner mennesker er på flugt, og mange søger mod vores land. Den måde, vi tager os af disse mange sårbare og ulykkelige mennesker på, er med til at definere, hvem vi er.

Danmark har en lang tradition som et åbent, humanistisk og tolerant land, og vi skal møde flygtninge med respekt og give dem mulighed for et trygt, aktivt og værdigt liv. Vi skal ikke være naive, men vores frygt for terror må ikke manifestere sig i nationalisme og lukkethed.

Brug for bedre integration i Danmark
FTF og medlemsorganisationerne vil et åbent samfund, og vi ønsker at bidrage aktivt til en god integrationsindsats. Der er både brug for en forbedret myndighedsindsats og en bedre indsats for integration på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund.

Myndighedernes indsats bør bestå i en tværfaglig og koordineret indsats, der omfatter hele familien. Der skal udarbejdes én samlet integrationsplan - på tværs af social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Der er bl.a. brug for en tidlig indsats til asylansøgere med traumer, tidlig afklaring af kompetencer og uddannelsesbaggrund og tolkebistand ved brug af sundhedssystemet. Kommunerne skal kompenseres økonomisk for en sådan styrket indsats.

Der er brug for, at arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen for at finde eventuelle nye løsninger og for at finde ud af, hvorfor de eksisterende muligheder i overenskomsterne ikke bliver brugt af ret mange.

Drop forringelserne for flygtninge
FTF’s organisationer vil arbejde på, at vi og vores medlemmer bidrager til at løse den aktuelle situation på en god og menneskeværdig måde, og så er det afgørende, at arbejdsgiverne på en helt anden måde end tidligere åbner deres virksomheder for at integrere flygtningene i arbejdslivet.

Danmark skal ikke indgå i en international konkurrence om at forringe forholdene for flygtninge og asylansøgerne. Den nye lave integrationsydelse, tre års ventetid på familiesammenføring og tilbageholdelse på ubestemt tid er eksempler på tiltag, der direkte modarbejder en god integration i det danske samfund og skaber fattigdom.

Kampen for demokrati, fred, social retfærdighed, uddannelse og sundhed er den bedste vej til integration og det bedste værn mod terrorisme.

 

Bente Sorgenfrey (f. 1956) er formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kommentarer fra Facebook