LO’s udfordring løses ikke af nyt smart slogan

Fagbevægelsens udfordring er ikke at finde et catchy slogan, men at fortsætte med at sikre medlemmerne gode løn og arbejdsvilkår ved at tegne nye overenskomster.
Det er efterhånden en kliche at sammenligne dagbladet Politiken med et elfenbenstårn, hvor lederskribenterne fuldstændig afskåret fra den virkelige verden med rund hånd uddeler gode råd til alt og alle. Men læser man Per Mikael Jespersens (PMJ) leder, så kan man ikke undgå at tænke tanken, at det nok er længe siden, lederskribenten har sat sine fødder udenfor domicilet på Rådhuspladsen.

For ifølge PMJ så ligger fagbevægelsens sejre i fortiden, og alle "har alle interesse i, at fagbevægelsen begynder på en frisk"; svaret på alle fagbevægelsens udfordringer er at  "finde frem til fængende kernebudskaber", som kan tiltale de unge "i fremtidens brancher".

Heldigvis ser virkeligheden væsentligt anderledes ud end PMJ har fået indtryk af. Fagbevægelsen leverer sejre for medlemmerne hver eneste dag.

Og heldigvis værdsætter medlemmerne indsatsen og bakker op om både overenskomster, fagforeninger og fællesskabet. Det dokumenterede en stor undersøgelse for nylig.

De strandede trepartsforhandlinger bliver af PMJ udlagt som et kæmpe nederlag for fagbevægelsen, men sandheden er, at fagbevægelsen netop lyttede til medlemmerne og sagde fra, da regeringen gik for langt.

Til gengæld har fagbevægelsen haft enorm indflydelse på beskæftigelsesreformen, på erhvervsskolereformen, på de mange tiltag mod social dumping. Næste skridt er at sikre et dagpengesystem, der giver medlemmerne bedre tryghed.

Overenskomster, overenskomster, overenskomster
Naturligvis har politikerne stor indflydelse på medlemmernes hverdag, men det afgørende for langt de fleste danske lønmodtagere er og bliver overenskomsterne. Her henter vi de store forbedringer hjem, som både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og at der er job til flere.

Forskellen på at arbejde med eller uden overenskomst gøres let op. For en gennemsnitlig Metal-arbejder er overenskomstens regler om løn under sygdom, pension, fratrædelsesgodtgørelse og så videre mere end 70.000 kroner værd. Det viser i kroner og øre, hvor meget fagbevægelsens arbejde betyder for de enkelte medlemmer.

Det er ikke resultater, der er kommet af, at man har købt et fancy reklame-bureau i København K til at udtænke nye ”fængende” slogans eller producere smarte logoer på glittet papir. Det er resultater, der kommer af den daglige indsats. Som når Metal Hovedstaden i løbet af kort tid organiserer cykelsmede og tegner overenskomster på de københavnske cykelværksteder, der i mange år mere har mindet om det vilde vest med elendige arbejdsvilkår og dårlige lønninger. Nu får cykelsmedene ordentlig løn, pension, løn under sygdom og tryghed i ansættelsen.

Eller når LO-fagforeningerne sætter hårdt ind mod social dumping på Metro-byggeriet og får stoppet snyd og fusk og får presset Metro-ledelsen til at tage problemerne alvorligt. Det er resultater, der tæller for medlemmerne i hverdagen.

At det særligt skulle være unge mennesker, der vender ryggen til fagbevægelsens projekt og idé er absolut heller ikke et billede, jeg kan genkende fra mange besøg på erhvervsskoler i hele landet.

Skulle PMJ have lyst til at tage med mig ud og besøge et hold IT-supporter-lærlinge og høre deres mening om fagbevægelsen efter de har haft besøg af Dansk Metal, så skal han være velkommen. Så giver jeg også gerne en kop caffe latte og et lidt klarere indblik i virkeligheden end den, man har fra et kontor højt hævet over Rådhuspladsen i København.

Kasper Palm (f. 1979) er faglig sekretær i Dansk Metal

Forbundssekretær i Dansk Metal


Kommentarer fra Facebook

Annonce