Lunde Larsen mistænkes for at have skjult kvælstoftal

Kvælstofniveauet i det danske havmiljø har formentlig været højere end hidtil antaget, miljøministeren kritiseres for manglende åbenhed.
Esben Lunde Larsen (V) beskyldes af flere partier for at have hemmeligholdt vigtig viden om kvælstofniveauet i det danske havmiljø.

Det skriver Altinget.dk på baggrund af et internt notat fra Miljøstyrelsen, der er dateret den 19. september 2017.

I notatet konstateres det, at de nye oplysninger vil kunne genoplive diskussionen om etableringen af nye havbrug i Kattegat. Landbrugs- og fiskeriordfører Simon Kollerup (S) kalder det ”rystende”, at der er så lidt sikkerhed bag de tal, som ligger til grund for miljøreguleringen.

Kritik fra Danmarks Naturfredningsforening
Miljøforsker fra Aarhus Universitet, professor Jacob Carstensen, kalder informationerne en ”stor ændring” som "reelt kan rykke på vores konklusion om, at der har været tale om et fald i kvælstofniveauet de seneste ti år".

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer, at miljøministeren ikke straks har fremlagt de nye kvælstofstal, ligesom foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, mener, at det kan få indflydelse på regeringens mål om flere havbrug og udrulningen af regeringens landbrugspakke.

 

Fejl i kvælstof- og fosformålinger
Esben Lunde Larsen (V) orienterede i juni Folketinget om, at der var opdaget fejl i kvælstof- og fosformålinger for 2016-2017. Fejlene var opstået hos Laboratoriet ALS, og ministeriet har efterfølgende igangsat et serviceeftersyn af hele området. Dengang forklarede ministeren, at der kun var tale om fejl i tallene for 2016-17, som endnu ikke er indrapporteret officielt og som dermed ikke er blevet anvendt i miljøreguleringen. I oktober meddelte Miljøministeriet, at der også kan konstateres afvigelser i ferskvandsanalyserne fra 2012-14.

Men notatet, som Altinget har fået indsigt i, viser nu, at Miljøministeriet den 19. september var orienteret om fejl i målingerne helt tilbage fra 2010.

”Målingerne er usædvanligt lave i 2016, men også målinger siden 2010 indikerer et systematisk fald, som kan skyldes ændret analysemetode. Målingerne fra 2010-15 indikerer således et systematisk fald i niveau på 15-20 % i forhold til årene før 2010,” står der blandt andet i notatet.

Ni dage efter notatet blev skrevet, er der blevet afholdt en teknisk høring om fejl i analyser for 2016 og 2017 for Folketingets partier. Her var Esben Lunde Larsen og embedsmænd fra Miljøstyrelsen tilstede, men ifølge Maria Reumert Gjerding (EL) og Lise Bek (DF), som begge også var tilstede, blev de nye informationer ikke fremlagt for partierne.

”Og det er decideret misvisende og vildledende. Jeg mener, at man har tilbageholdt væsentlige oplysninger for Folketinget,” siger Maria Reumert Gjerding.

S: Rystende og frustrerende
På Christiansborg forhandler man lige nu om en ny målrettet regulering af landbruget, ligesom man har en ambition om at anlægge nye havbrug i Kattegat. Miljøministeren mener, at Danmark vil kunne udnytte et ”råderum” i kvælstofudledningen, som er opstået, fordi Danmark har reduceret sin udledning af kvælstof og fosfor mere, end vi har forpligtet os til, men de nye tal viser, at kvælstofkoncentrationen formentlig har været undervurderet med 15-20 procent siden 2010.

Socialdemokratiet er med i forhandlingerne om miljøreguleringen af landbruget. Simon Kollerup udtrykker bekymring over de nye informationer:

”I Socialdemokratiet ønsker vi en balanceret regulering af landbruget, som både tager hånd om miljø og sikrer erhvervet stabile rammevilkår. Derfor er det lige dele rystende og frustrerende, at der er så store usikkerheder knyttet til grundlaget for vores regulering af landbruget. Det gør det til en udfordrende øvelse at finde den rette balance,” skriver han i en mail til Altinget, hvor han opfordrer Esben Lunde Larsen til ”hurtigst muligt” at skabe mere sikkerhed om, hvilket grundlag der skal forhandles på.

Esben Lunde Larsen er indkaldt i samråd om sagen den 29. november.


Kommentarer fra Facebook