Lundes ministerium vil bekæmpe lav troværdighed

Efter en række møgsager og opsigelser vil Miljø- og Fødevareministeriet nu igangsætte en ’indsats’ der skal genskabe den svækkede troværdighed.
Miljø- og Fødevareministeriet har over de seneste år været involveret i en række dårlige sager. Det har slidt på troværdigheden, og derfor igangsætter ministeriet nu en indsats, der skal genskabe troværdigheden hos danskerne.

I et svar til Netavisen Pio, bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet at de har igangsat en såkaldt ’indsats’ for at genoprette troværdigheden. Ministeriet har afsat 40.000 kroner over det næste halve år til at arbejde med indsatsen internt i ministeriet. De understreger meget klart, at der er tale om en indsats og ikke en kampagne, selvom det ikke fremgår, hvad forskellen mellem de to ting er.

De mange møgsager
I svaret fra Miljø- og Fødevareministeriet lyder det “I Miljø- og Fødevareministeriets første to år har der været en række store sager, der er blevet intenst dækket af medierne. Det indtryk, der er efterladt af Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af dækningen af de omtalte sager, er, at det knirker med troværdigheden i Miljø- og Fødevareministeriet.”

Senest har ministeriet været omdrejningspunkt for den såkaldte ‘kvotekonge’-sag. Her kom ministeriet og særligt minister Esben Lunde Larsen på kant med fiskeriordførerne hos folketingets resterende partier, efter det kom frem, at der havde været tilbageholdt oplysninger om løsningsforslag til at komme kvote-problemet til livs. Helt præcist havde Esben Lunde Larsen kun forelagt ét forslag til at bekæmpe problemet med kvotekonger, selvom det senere viste sig, at ministeriet havde udarbejdet et katalog med 16 forslag.

Efterfølgende blev sagen behandlet indgående i pressen, hvor der særligt blev rettet fokus mod Venstres tætte forhold til nogle af de fiskere, der sad på størstedelen af de danske kvoter. Derudover kom det frem, at administrationen af kvoter har ‘sejlet’. Senest med historien om, at fiskerimyndigheder har tilbageholdt oplysninger for politiet i sagen mod de kvotekonger, der har brudt loven.

Men vi skal kun et år tilbage for at finde endnu en elendig sag for Miljø- og Fødevareministeriet, da Eva Kjer Hansen (V) måtte gå som minister, efter en stærk kritik af regeringens landbrugspakke. Ministeriet blev kritiseret for at pynte på tallene, og præsentere miljøkonsekvenserne af pakken som flottere, end hvad reelt var, fordi ministeriet havde indregnet miljøeffekter af tiltag fra den tidligere regering. Eva Kjer Hansen trådte tilbage få dage efter et samråd, hvor hun havde afvist alle anklager fra oppositionen og de Konservatives Rasmus Jarlov, som leverede en hård kritik af ministeren. En kritik, som efterfølgende blev omsat til mistillid, og gav Eva Kjer Hansen en god grund til at trække sig, inden hun blev afsat med et mistillidsvotum.

Det kræver mere end bare sminke
Peter Goll, mangeårig kommunikationsrådgiver og indehaver af eget kommunikationsbureau Goll Impact, er umiddelbart positiv over for ministeriets projekt.

“Hvis man i en virksomhed eller organisation oplever, at man bliver presset på nogle områder, så er det den ansvarlige ledelse, som kigger på, hvordan de kan genoprette en holdbar situation igen,” udtaler han til Netavisen Pio.

Men han understreger også, at for en organisation som Miljø- og Fødevareministeriet, så handler det om to ting - reelle ændringer og kommunikation.

Man skal selvfølgelig se på det som en dobbelt fejning - at man både skal kigge på de procedure, der kan ændres, for at situationen kan blive holdbar igen, men også hvordan man så kommunikerer det.”

Hvis man kun forsøger at kommunikere, så får man svært ved at opnå sine mål, lyder det fra Peter Goll. 

“Det kræver, at man laver nogle reelle ting om - ikke kun hælder noget sminke ud over det. For så virker det ikke.”

‘Gå-hjem-møder’ og personalekonference
Det fremgår også af svaret fra ministeriet, at indsatsen blandt andet omfatter en række ‘gå-hjem-møder’ og en personalekonference med ‘troværdighed’ som omdrejningspunktet.

Troværdighed er første i rækken af såkaldte ‘strategiske indsatsområder’, som vil blive fuldt af indsatser for at styrke ‘samfundsnytte’, ‘moderne forvaltning’ og ministeriet som en ‘attraktiv arbejdsplads’.

Det sidste kan ses i lyset af, at ministeriet i 2015-2016 oplevede en decideret flugt af medarbejdere. 37 medarbejdere sagde op i det sidste halve år af 2015.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook