Annonce

Mændene mangler i krænkelsesdebatten

I hele debatten om sexisme nævnes næsten udelukkende sexisme vendt imod kvinder. Men mænd kan også blive krænket, mener en gruppe af socialdemokratiske mænd.
Fagbevægelsens Hovedorganisation udgav i februar 2019 en rapport om sexisme med lidt over 3.000 danske lønmodtagere. Særligt de unge nyansatte har været i fokus i debatte

Ifølge rapporten var der, for personer op til 39 år, ikke nogen forskel mellem hvor mange mænd og hvor mange kvinder, der har været udsat for sexchikane. Og der var for øvrigt heller ingen særlig tendens til, at det er chefer, der udøver sexisme.

Beskrivelser af krænkelser kan føre til at der kommer mere fokus på arbejdsmiljø i det hele taget herunder voksenmobning - uanset køn.

Mænd kan også blive krænket, både af kvinder og af andre mænd. Og vi bør fortsætte partiets og fagbevægelsens arbejde på tværs af køn og arbejdspladser.

Misbrug af krænkelsesdebatten

Det er et problem, når f.eks. enkelte fremtrædende socialdemokrater som tidligere minister Helle Degn, forsøger at bruge den ellers legitime kamp mod seksuelle krænkelser til at opnå andre politiske mål, der ikke har med seksuelle krænkelser at gøre.

Krænkelsesdebatten rejser legitime spørgsmål, som skal besvares.

Den slags bør man fornuftigt tage afstand fra.

Krænkelsesdebatten rejser legitime spørgsmål, som skal besvares. Men det er problematisk at den bruges som instrument til andre mål inden for områder, der ikke har med seksuelle overgreb at gøre.

Det gælder ikke mindst, når det sker inden for områder, der har med køn og ligestilling at gøre.

Når det hævdes at den overordnede samfundskultur er den samme som i de heldigvis få krænkelsessager, så går det altså galt. Og når samfundet beskrives med ord som “kønsfascisme” hvor samfundet skulle undervurdere og nedgøre kvinder bliver det særdeles problematisk:

“Jeg oplever det, når jeg skal have repareret min bil, eller jeg køber hus. Ikke sexisme i den klamme form, men en kønsfascisme, der undervurderer og nedgør kvindelige kunder, kolleger, ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer,” sagde Helle Degn til TV2 Nyhederne forleden.

Det beskriver i hvert fald ikke den virkelighed, som de fleste af os kender, hvor piger, drenge, kvinder og mænd har det godt sammen på arbejdspladser, i hjemmet og i fritiden.

Helle Degn siger truende: “Vi har lært deres spilleregler nu, og vi har lært mekanismerne.” og henviser til hårde magtkampe hun har været en del af. Vi anerkender at politik er en hård sport.

Men man skal også passe på man ikke bliver som det man kæmpede imod. Og socialdemokratiske mænd har i dag helt legitimt også meninger om ligestilling og om børn. Og mænd har også problemer og udfordringer som køn.

Og man bør ikke blive tromlet og behandlet som en “kønsfascist” fordi man har en anden holdning til køn end Helle Degn.

Tiden er en anden

Når Helle Degn henviser til de socialdemokratiske mænd og “deres spilleregler” vil vi minde om at vi er i år 2020 og ikke i 1970’erne.

Vi må kunne diskutere sammen for at udvikle vores politik både i forhold til krænkelser som altså rammer både mænd og kvinder, og også kunne prioritere diskussioner om mænds (både hetero- og homoseksuelle) manglende rettigheder som forældre og deres vigtige betydning for vores børn.

Udskammer håndværkere og specialarbejdere

Og når Helle Degn hævder, at antallet af krænkelserne er faldet, fordi politikerne er blevet mere veluddannede, så er det lige snobbet nok.

Det er ikke okay at udskamme håndværkere eller specialarbejdere for at være krænkere eller sexistiske.

Vi har ikke set tal på at det skulle være folk fra middel- og arbejderklassen der begår krænkelser

Det kan godt være sproget ikke er så poleret og dannet (så kan det jo til gengæld være mere ærligt og humoristisk) - men det betyder jo ikke at det er krænkende. Vi har ikke set tal på at det skulle være folk fra middel- og arbejderklassen der begår krænkelser.

Som socialdemokrater synes vi heller ikke sådan en udtalelse ligger i tråd med, at vi skal være parti for hele Danmark og så afgjort for middel- og arbejderklassen.

Mænd og kvinder bør samarbejde

TV2 beskriver hvordan Helle Degn og mere end 600 andre socialdemokratiske kvinder i Helga-netværket arbejder for deres sag.

Vi er selv en del af et noget mindre og nyere socialdemokratisk netværk: Thorvald-netværket.

Vi arbejder for bl.a. at sikre udsatte mænds sundhed, for at en stor del ikke af vores drenge ikke tabes i skolen og på arbejdsmarkedet, og for lige vilkår for begge forældre.

I netværksmøderne deltager både kvinder og mænd og vi mødes bl.a. med ”vores” minister og ordfører - og vi vil også gerne samarbejde og deltage i møder med Helga-netværket, men her er mænd udelukket og forbudt adgang.

Vi kunne ellers slå kræfterne sammen - til glæde for både kvinder og mænd. Men det ensidige fokus på kvinder, hvor mænd holdes udenfor, sender et forkert signal og det er hverken socialt eller demokratisk.

Den kønsadskillelse som eksminister Helle Degn nu magtfuldkomment håndhæver, var vel egentligt den hun i sin tid kæmpede imod. Vi skal passe på vores piger og kvinder, men også vores drenge og mænd.

Simon Simonsen er medlem af Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.

Kenneth F. Christensen er kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet.

Peter Joakim Buch arbejder med stofmisbrugere på Vesterbro og er medlem af Socialdemokratiet.

Torben Høegh Rask er tidligere landbrugstekniker og folkeskolelærer. Nu fleksjobber og bistandsværge. Han er medlem af Socialdemokratiet i Kolding.

 

Paul Christian Schneider er ingeniør og medlem af Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune.

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Tidlligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. Har været redaktør på DSUs medlemsblad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far. Tillidmand i Thorvald Netværket.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Respekt for alle der står frem med vidnesbyrd om dårligt arbejdsmiljø med stresspres fra uønsket adfærd fra chefer, arbejdsledere og kolleger. Uanset køn, uanset seksuel præference. Vi er klar til at bakke op og støtte.

Så længe Jeppe Kofod er minister har Socialdemokraterne dømt sig ude af debatten om sexisme!
Mette Frederiksen er nød til at skille sig af med den klammert!

Der er ikke nogen så klam som dig FALSKE JPN. du skriver under FALSKE synonymer fordi du IKKE tør " fægte med åben pande ". Se det er fandme KLAMT.

Vi er helt enig.

Har man ikke sine meningers mod, bør man holde kæft og overlade debatten til mandfolk (M/K).

3 vigtigste emner for tiden!
1. Trump
2. Corona
3. Krænkelser af kvinder!

ER DER IKKE VIGTIGERE TING I VERDEN LIGE NU ????