Man kan ikke styrke arbejdsmiljøet, hvis ledelsen famler i blinde

Ny undersøgelse viser, at hver femte leder er uden lederuddannelse. Det er svært at tackle stress og dårligt arbejdsmiljø, hvis man ikke er klædt ordentligt på.
Ville du lægge dig under kniven hos en læge, der ikke har læst medicin? Eller sætte dig ind i et fly, hvis piloten ikke har certifikat?

Læger og piloter har et stort ansvar for andre mennesker, og det giver sig selv, at de skal være uddannet til at varetage deres job. Men når det kommer til ledere, er billedet mere mudret.

Hver femte leder har ingen lederuddannelse

En ny undersøgelse fra Lederne blandt 2.808 ledere fra både den offentlige og den private sektor viste, at 19 procent ikke har nogen uddannelse i ledelse.

19 procent ikke har nogen uddannelse i ledelse

Det er værd at bide mærke i. Ledere står hver dag med et stort ansvar for deres medarbejdere. Det er ledelsens opgave at sørge for, at der er god dialog med de ansatte, og at rammerne for arbejdet er i orden. Så de har en helt afgørende rolle at spille, når det gælder om at løfte arbejdsmiljø og trivsel.

Men det kan være yderst vanskeligt at gå forrest i den indsats, hvis man savner svar på spørgsmål som ”Hvordan får jeg bedst taget problemerne i opløbet, hvis arbejdspresset for mine medarbejdere begynder at nå kogepunktet?” eller ”Hvordan hjælper jeg bedst en medarbejder, som har været sygemeldt med stress, tilbage på jobbet igen?”

Giv ledere redskaberne til at bekæmpe stress

Regeringens stresspanel har fat i noget af det rigtige, når de i stedet for Forældreintra retter blikket mod behovet for at klæde ledere på til at passe godt på de ansattes arbejdsmiljø. Deres seneste forslag går på, at ledere skal trænes i at forebygge stress.

17.000 mennesker i Danmark i gennemsnit er sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø hver dag

Det er fornuftigt. Mere uddannelse til ledere er en vigtig brik, hvis det skal lykkes at ændre på, at 17.000 mennesker i Danmark i gennemsnit er sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø hver dag ifølge en FTF-undersøgelse fra 2018.

Vi – arbejdsgivere, fagbevægelse og politikere – må samarbejde om, at alle ledere får den viden og de redskaber, der skal til for at tage kampen op mod arbejdsmiljøproblemer som stress, mobning, chikane og konflikter.

Det kan også ses på bundlinjen 

Det kræver, at vi investerer i at uddanne ledere. Men pengene er godt givet ud. Det koster dyrt – både for den enkelte og for arbejdspladsen – når en medarbejder går ned med flaget på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og det er ingen hemmelighed, at når arbejdsglæden og trivslen stiger til vejrs, går medarbejdernes produktivitet samme vej.

Det koster dyrt når en medarbejder går ned med flaget på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø

Det kan ses på bundlinjen, når man styrker arbejdsmiljøet. Men det er svært at gøre, hvis ledelsen famler i blinde.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næstformand i HK Danmark.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

En dejlig oplysende tekst fra HK´s næstformand, Martin Rasmussen ! M.K. rører på en fundamental vigtigt emne ! Som idéhistoriker fra AAU var jeg beskæftiget med lederproblematikkens teorier, og som havnearbejder(løsarbejder) ved aarhushavn fik jeg lagt mærk til lederproblematikkens praksis.
Den klassiske, meget militæriske lederstil, hvor den ansatte bare få ordre og skal udføre dem i lederens kontrol.. uden oplysende debat og information.. plejer jo at være en slags umyndiggørelse af de ansatte og fører tit til lammelse af de ansattes "tænk selv" potentiale, koblet til angst at gøre noget forkert. Og fører såmænd lidt til stress psykisk ubehag og sygemeldinger. De ansatte ser deres job som kedelig, som en ren nødvendig `pengemaskine´ til indkomst for det daglige. Der er ingen kreative begejstring for jobbet. Lederen er det nødvendige onde. Og lederne har deres hoved i skyerne af profit og effektivisering og at give ordre til de ùmyndigjorte´ ansatte. Fagforeninger slås om overenskomsterne kun.
Og så findes der mere og mere nye koncepter af lederskab: Hvori lederens kompetence bestå i, til at oplyse de ansatte om jobbets mening og laver slags fælles debat om hvordan og hvorledes de ansatte, med deres praktiske videnskompetence om jobbets struktur, kan på selvstændig vis udføre jobbet!Hvor den individuelle medarbejder er udfordret, som "selvtænkende person", på en kreativ måde at udføre jobbet. Lederen kan umulig have kendskab til de praktiske betingelser jobbets udførelse indebærer. Det vigtigste er tillidsful menneskelig respekt for de forskellige faglige kompetencer og debat og informationsflow imellem de funktioner folks sidder i ! "Humanisering af arbejdsliv", her som slogan, er stadigvæk i nogne traditionelle lederuddannelser en fyord, og den gamle gejst af lederen som Herre over de ansatte, med kvælning og kontrol af de ansattes praktiske kompetence, er desværre stadig alt for populær ! Jeg mener at Leif Lahn Jensen(nu socdem MF og ex havnearbejder) er meget videnskompetent om den problematik jeg fik berørt i denne kommentar.

En dejlig oplysende tekst fra HK´s næstformand, Martin Rasmussen ! M.K. rører på en fundamental vigtigt emne ! Som idéhistoriker fra AAU var jeg beskæftiget med lederproblematikkens teorier, og som havnearbejder(løsarbejder) ved aarhushavn fik jeg lagt mærk til lederproblematikkens praksis.
Den klassiske, meget militæriske lederstil, hvor den ansatte bare få ordre og skal udføre dem i lederens kontrol.. uden oplysende debat og information.. plejer jo at være en slags umyndiggørelse af de ansatte og fører tit til lammelse af de ansattes "tænk selv" potentiale, koblet til angst at gøre noget forkert. Og fører såmænd lidt til stress psykisk ubehag og sygemeldinger. De ansatte ser deres job som kedelig, som en ren nødvendig `pengemaskine´ til indkomst for det daglige. Der er ingen kreative begejstring for jobbet. Lederen er det nødvendige onde. Og lederne har deres hoved i skyerne af profit og effektivisering og at give ordre til de ùmyndigjorte´ ansatte. Fagforeninger slås om overenskomsterne kun.
Og så findes der mere og mere nye koncepter af lederskab: Hvori lederens kompetence bestå i, til at oplyse de ansatte om jobbets mening og laver slags fælles debat om hvordan og hvorledes de ansatte, med deres praktiske videnskompetence om jobbets struktur, kan på selvstændig vis udføre jobbet!Hvor den individuelle medarbejder er udfordret, som "selvtænkende person", på en kreativ måde at udføre jobbet. Lederen kan umulig have kendskab til de praktiske betingelser jobbets udførelse indebærer. Det vigtigste er tillidsful menneskelig respekt for de forskellige faglige kompetencer og debat og informationsflow imellem de funktioner folks sidder i ! "Humanisering af arbejdsliv", her som slogan, er stadigvæk i nogne traditionelle lederuddannelser en fyord, og den gamle gejst af lederen som Herre over de ansatte, med kvælning og kontrol af de ansattes praktiske kompetence, er desværre stadig alt for populær ! Jeg mener at Leif Lahn Jensen(nu socdem MF og ex havnearbejder) er meget videnskompetent om den problematik jeg fik berørt i denne kommentar.

Annonce