For mange afløsere forringer sikkerheden på skibene

Jeg frygter for den dag det går galt og den manglende erfaring med håndtering af redningsudstyr ender med at koste menneskeliv.
Foto: Colourbox
Når man arbejder ombord på et passagerskib, er man hver dag ansvarlig for andre menneskers liv og sikkerhed. Det er et kæmpe ansvar, som kræver at man har ordentligt kendskab til de opgaver man har, når der opstår en nødsituation.

Det er et kæmpe ansvar

Derfor er det vigtigt at personalet er ordentligt trænet til at håndtere de forskellige nødsituationer som kan opstå ombord. Det kræver både kendskab til redningsudstyret, men også et godt kendskab til det skib man sejler på.

Afløserne mangler ordentlig træning 

Hvis først der opstår en nødsituation ombord, er det vigtigt at alle har 100 procent styr på hvilke opgaver der skal udføres i den givne situation. Det gælder især de opgaver man selv har ansvaret for, men også kollegaernes opgaver.

Der kan hurtigt opstå tilfælde hvor kollegaer ikke selv er i stand til at udføre deres opgaver. Det kan være fordi de selv er kommet galt afsted, fordi de bliver nødt til at tage sig af andre der er kommet galt afsted eller noget helt tredje.

Det er et kæmpe problem for sikkerheden ombord når store dele af den faste besætning erstattes af afløsere

Derfor er det et kæmpe problem for sikkerheden ombord når store dele af den faste besætning erstattes af afløsere i f.eks. cateringafdelingerne.

I de fleste tilfælde vil afløserne kun arbejde på skibet i et par sæsoner, inden de søger andre steder hen. Det betyder at der hele tiden vil være store dele af en besætning som er relativt nye, og derfor ikke har et indgående kendskab til skibet.

Yderligere vil de fleste afløsere ikke have samme træning i at bruge de forskellige typer af redningsudstyr.

Det er helt urimeligt at afløserne i en nødsituation står med ansvaret for at de forskellige opgaver bliver udført hurtigt og ordentligt, når de oftest ikke har mere end et par dages kursus som erfaring.

Inden det går galt

Jeg frygter for den dag det går galt og den manglende erfaring med håndtering af redningsudstyr ender med at koste menneskeliv.

Forhåbentligt sker det inden det kommer til at gå rigtig galt

Jeg håber at Søfartsstyrelsen snart tager sikkerheden alvorligt, og begynder at stille større krav til sikkerhedsuddannelsen for besætningerne i de danske passagerskibe. Forhåbentligt sker det inden det kommer til at gå rigtig galt.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Befaren skibsassistent og beskæftiget indenfor færgefart


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Der var engang, hvor matroserne havde en faglig organisation og stærkt sammenhold, hvor man blev i havn til sikkerheden var sikret. Ofte var skibsfører glad for dette, bl.a. fordi skibsfører juridisk har ansvaret. Men det er ikke skibsføren, der udskriver fyresedlen.

Annonce