For mange muslimer har et problematisk kvindesyn

Blandt for mange muslimer i Danmark er synet på kvinder ikke i overensstemmelse med et liv i den frie vestlige verden, mener S-ordfører.
Foto: unsplash.com
Kvindesynet blandt for mange muslimer er ikke i overensstemmelse med et liv i den frie vestlige verden.

Når det halter med ligestillingen, så skyldes det blandt andet, at mange muslimer fra barnsben oplever, hvordan familiens kvinder behandles anderledes end familiens mandlige medlemmer.  

I 2017 var 41 procent af kvinderne på danske krisecentre fra udlandet

Samtidig legitimeres vold mod kvinder flere steder inden for Islam, hvilket kan være med til at forklare muslimske kvinders overrepræsentation på krisecentrene.

I 2017 var 41 procent af kvinderne på danske krisecentre fra udlandet. Den største gruppe af indvandrerkvinder på centrene var fra Syrien, hvor 14 procent af de 699 indvandrerkvinder havde rødder. 8 procent var fra Irak, og 6 procent var fra Somalia.

Voldtægter og skilsmisse

Kvindesynet manifesterer sig også når man ser på antallet af voldtægter som bliver begået af folk fra Stormellemøsten (Nordafrika, Mellemøsten og enkelte lande i Asien, red.).

En undersøgelse viser, at ikke-vestlige mænd oftere bliver dømt for voldtægter og blufærdighedskrænkelser.

Endelig er kvindesynet et problem, når kvinderne forsøger at komme ud af et ægteskab med en muslimsk mand.

Inden for Islam foregår skilsmisse på mandens præmisser. Den forhenværende imam Ahmed Akkari, forklarer i bogen “Min afsked med islamismen“, at en islamisk ægteskabskontrakt reelt er en ansættelseskontrakt, hvor manden er chefen.

I dagspressen har det været oprullet, hvordan sager fra Odense viser, at det kan være vanskeligt for en kvinde at komme ud af et ægteskab; ikke mindst fordi imamer hjælper mændene ved f.eks. at true og afpresse kvinderne.

Ingen dansk tendens

Ovenstående er ikke et særligt dansk fænomen. Ser man på kvinders vilkår i de lande, hvor de muslimske indvandrere har deres rødder, så er mønsteret tydeligt.

World Economic Forums har et indeks som rangerer kvinders vilkår og muligheder i forskellige lande. 17 ud af de 20 lavest placerede lande er islamiske.

Den socialdemokratiske regering har sikret, at det kan straffes som psykisk vold, hvis man udøver social kontrol.

Kvindernes internationale kampdag er derfor en oplagt anledning til at minde om, at der er nok at tage fat på, når det gælder ligestillingen i den muslimske verden.

I Danmark har vi den seneste tid sikret lovgivning, der beskytter kvinder mod religiøse skilsmissekontrakter, og den socialdemokratiske regering har sikret, at det kan straffes som psykisk vold, hvis man udøver social kontrol.

Strafferammen er op til tre års fængsel. Men vi er ikke i mål og arbejdet fortsætter.

 

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget og politisk ordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Jeg mener det er danske myndigheder der er skyld i at muslimske kvinder undertrykkes i Danmark, for det er myndighederne der udsteder fortsatte opholdstilladelser selv om de pågældende opretholder islamisk levevis, som de i øvrigt påstår at være flygtet bort fra. Det må derfor være folketing og regering der udstikker nye retningslinjer for myndighederne, således at man kun giver fortsat opholdstilladelse til mennesker der er ophørt med at dyrke en islamisk livsform, som jo kun giver kvinden halv værdi og manden den fulde myndighed.

Så hvorfor bliver Socialdemokratiet ved med at give dem dansk indfødsret?

Det er da mere problematisk at der er muslimer i Danmark.
Hvorfor skal vi blive ved med at diskutere dette emne, mere end 50 år efter at de første gæstearbejdere kom til Danmark? Af egen fri vilje!
De fylder for meget og bidrager for lidt.
De de er RIGTIG gode til er at kende deres rettigheder, men ikke deres pligter!

Hvorfor fortsætter skiftende regeringer så med, at importere befolkningsgrupper fra MENAPT-lande til intet nytte?

Lov følge, eller land fly...

Så mange påstand, uden tal, bare påstand.
Om mon Stoklund har læst Coran? Det tror jeg næppe, men han har måske læst bibel som på mange sted " kræver " undertrykkelsen af kvinder.
Coran, Bibel, Tora har samme udgangspunkt og samme patriarkalske forstilling om kvinder.
Lidt patetisk men igår et godt nyhed, folketinget sagde nej til at afprøve tvangtestning fra den ny epidemilov på Vollsmoses beboer.
Socialdemokraterne troede nok at man vil sige ja når nu det handlede om Vollsmose man ville kunne ygmyg udlænske borger, befræfte folketinget s mangel tillid til netop denne befolkning s gruppe, sikken et sejr for Stoklund, og afprøve loven samtidig. Det gik ikke, det er jeg glade for, endelig fik S et nej!

Marie Christine

Ja, der står også meget misogynt pjat i biblen. Og hvad så?
I Danmark er det verdslige love der gælder, ikke rablerier fra en ørkenrøver der levede i 700 tallets Arabien.

Marie Christine

Ja, der står også meget misogynt pjat i biblen. Og hvad så?
I Danmark er det verdslige love der gælder, ikke rablerier fra en ørkenrøver der levede i 700 tallets Arabien.

Annonce