For mange offentligt ansatte mener DA-direktør: Vil ikke pege på hvem

DA-direktør kritiserer, at der er ansat "væsentligt flere" i den offentlige sektor end forudset. Han vil dog ikke kritisere ansættelsen af podere, smitteopsporere og vaccinemedarbejdere.
Foto: Dansk Arbejdsgiverforening
Jacob Holbraad - adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
"Det offentlige suger medarbejdere ud af arbejdsmarkedet til grundlæggende skade for dansk økonomi," udtaler direktøren hos Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, til dagbladet Børsen mandag under overskriften: "Cor­o­na­po­de­re har væ­ret med til at slå re­kord i an­tal­let af of­fent­ligt an­sat­te".

På den baggrund har Netavisen Pio spurgt Jacob Holbraad om han er imod, at det offentlige har ansat podere, smitteopsporere, vaccinemedarbejdere og  sagsbehandlere, der skal fremme ekspditionen af udbetaling af hjælpepakker til virksomheder og erhvervsdrivende:

Så vi er bekymrede

"En lang række af poderne er jo privatansatte, men det man kan se er, at det offentlige har ansat væsentligt flere end man forudså fra Finansministeriets side. Så vi er bekymrede for, om der er tilstrækkeligt med medarbejdere til rådighed for den private sektor, så vi kan gribe det opsving, som vi står i starten af."

"Der er ansat væsenligt flere end forudset"

Men jeg spørger lige igen: Skulle samfundet efter din mening ikke have ansat podere, smitteopsporere, vaccinemedarbejdere og folk, der kan hjælpe med at få udbetalt hjælpepakker? Skulle samfundet have undladt at ansatte disse mennesker i et forsøg på at bekæmpe coronakrisen?

Og dem skal man selvfølgelig ansætte

"Nej, det er ikke, det jeg siger. En betragtelig del af dem, du nævner, er privatansatte mens nogle af dem er offentligt ansatte. Og dem skal man selvfølgelig ansætte. Men man kan bare se, at der er blevet ansat væsentligt flere end Finansministeriet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, der beskæftiger sig med podning og smitteopsporing og vaccinationer?

"Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at der samlet set er ansat så stort et antal mennesker i den offentlige sektor, at det rækker ud over hvad Finansministeriet selv forudså, der ville ske. Og også til andre opgaver end dem, du peger på."

Men den del af de ekstra ansatte i den offentlige sektor, der skyldes coronaindsatsen, er okay med dig?

"Jeg synes, at der samlet set er ansat for mange i den offentlige sektor. Og som så altså ikke står til rådighed for den private sektor."

"Det har jeg tal på lige nu her"

Hvem er det så det offentlige "suger ud af arbejdsmarkedet" ud over dem, der skyldes coronaindsatsen?

"Det har jeg ikke tal på lige nu her. Men vi kan bare se, at antallet af offentligt ansatte stiger meget, meget markant. Og har gjort det gennem 2020 og i starten af 2021. Og væsentligt ud over hvad Finansministeriet selv har forudset."

Men vi kan bare se, at antallet af offentligt ansatte stiger meget, meget markant

Ud over yderligere ansatte, der skyldes det offentliges indsats mod Covid-19, kan du ikke pege på bestemte områder, hvor det offentlige aktuelt "suger" flere medarbejdere til sig?

"Jeg kan bare sige, at når man ser tallene, så er antallet af offentligt ansatte de seneste måneder uomtvisteligt steget markant. Og den stigning er sket inden for en række områder. Jeg vil ikke lige her pege på bestemte områder," siger DA's direktør, Jacob Holbraad, til Netavisen Pio.

Stigning på 24.500

Børsen skriver, at antallet af offentligt ansatte i maj måned er 860.415. Det er, ifølge Børsen, en stigning på godt 24.500 personer på to år. Dermed overgår antallet af offentligt ansatte den tidligere rekord fra 2010.

Avisen oplyser, at de fleste af de 24.500 yderligere offentligt ansatte skyldes flere ansatte i sundhedsvæsenet på grund af corona, men ifølge Børsen viser tallene også en stigning i ansatte i offentlig administration, forsvar og politi.

En væsentlig forklaring på den stigning er jo corona

“En væsentlig forklaring på den stigning er jo corona, men vi har et betydeligt fokus på, at der også skal være kvalificerede hænder til rådighed for det private arbejdsmarked,” siger finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, til Børsen og understreger, at regeringen vil lave reformer, der øger den strukturelle beskæftigelse.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Man skulle tro at direktøren for DA, Jacob Holbraad er med i kampagnen for Nye Borgerlige, med påstand om for mange ansatte inden for det offentlige. En billig baggrund idet han ikke vil fortælle hvem, der i hans øjne er unødvendige.

Hvis man nedlægger militæret vil der blive frigivet ca. 19.500 personer der kan udfylde en del af den manglende arbejdskraft i det private erhvervsliv. Så bare sæt i gang, militæret er så inderligt overflødigt, især hvis vi skal undgå de klimaændringer som alle de forudgående krige har medført.

dum...dum...dum....

arbejdsgivere og politikere med de holdninger bør miste det danske statsborgerskab og omgående udvises til Afghanistan!

Manden har da en pointe, hvis man ikke er chauvinist
Vi kan løse det ved at:
1-Fyre offentligt ansatte ( NB løsning )
2-tvangsprivatisere og udlicitere (det bliver over mit lig)
3-give de svage grupper flere rettigheder og penge
4-sænke beløbsgrænsen, flere (kvote)flygtninge, mere praktik
5-stikke hovedet i busken
Bh en privatansat, der betaler en del i topskat med glæde. 🌹🌹🌹🌹

Den sidste løsning med at sætte hovedet i busken er helt klart mit forslag. Det vil give en reel mangel på arbejdskraft hvor arbejdsgiverne skal konkurrere om lønmodtagerne. Det skal nok få dem til at løfte lønningerne, men vil selvfølgelig også sænke overskuddene i de store virksomheder så vi ikke længere skal opleve 100% stigninger på et år.
Det er vel ligemeget om man er ansat i privat eller offentligt job bare man skaber noget værdi for os alle. Hvorfor har privat ansatte så travlt med at fortælle de er privat ansatte som om det skulle være et kvalitetsstempel?

3-give de svage grupper flere rettigheder og penge, så de hjælpen ind på arbejdsmarkedet

Hahaha - man aner, at det har moret den gode Jan Kjærgaard både at interviewe og renskrive interviewet. Rubrikken er meget loyal, men artiklen er i sin ordlyd lige dele drilsk udstillende og morsom.
Well done!
P.S. Billedvalget med de bedrøvede øjne er også toppen

Annonce