Mange svaler og en begravet hund

Kommunerne skærer ned og bruger færre penge end de har ret til. For fjerde år i træk. En farlig kurs der truer det økonomiske opsving. Drop sanktionsregimet, så pengene kan arbejde for velfærd og fremgang i Danmark.
Giv kommunerne mulighed for at overføre penge til næste budgetår og drop sanktionerne for overforbrug. Helt ærligt kære finansminister, udsigtsløs sparekurs i kommunerne er ikke vejen frem. Det er altså ikke særlig smart at køre med håndbremserne trukket.

4500 færre pædagoger. 2500 færre HK’ere. 5500 færre sosu’er. 6000 færre lærere. Nogenlunde sådan ser billedet ud, når man kigger tilbage på de seneste fire-fem år i kommunerne. En sand spareiver har bredt sig. Aktuelt viser en ny analyse, at kommunerne i 2014 brugte 2,3 milliarder kroner mindre, end de havde budgetteret med. Det betyder, at kommunerne uden at sprænge budgetterne for eksempel kunne have ansat 5000 ekstra medarbejdere. Og underforbruget er ikke en enlig svale. Både i 2011, 2012 og 2013 brugte kommunerne også færre penge, end de havde til rådighed. I 2013 svarede underforbruget til 14.000 ansatte.

Usund økonomistyring
Umiddelbart kunne nogle måske fristes til at tænke, at det er en sund udvikling, når kommunerne holder på pengene i krisetider. Men det forholder sig desværre omvendt. I et samfundsmæssigt perspektiv er underforbruget ødelæggende. Det truer opsvinget i dansk økonomi. Det koster jobs og underminerer betingelserne for fremgang og velstand. Min opfordring til regeringen er derfor at holde igen med sanktionsregimet over for kommunerne. Det er nemlig her hunden ligger begravet. Kommunerne er underlagt skrappe økonomiske sanktioner og risikerer at skulle betale bøder til staten, hvis de overskrider budgettet. Derfor holder kommunerne på de penge, der ellers skulle sikre velfærd og fremdrift i Danmark.

Borgere og virksomheder bliver tabere
Som formand for HK Kommunal repræsenterer jeg 50.000 erhvervsaktive HK’ere. Det er blandt andet den medarbejder på jobcentret, der hjælper vores ledige i job. Det er socialformidleren, der støtter udsatte familier, så børnene får en stabil opvækst. Og det er den administrative medarbejder, der sørger for bygge- og miljøtilladelser til borgere og virksomheder. Alle har de oplevet, at hverdagen er blevet mere presset. At ressourcerne ikke svarer til antallet af opgaver. At det er svært at levere den service, som borgere og virksomheder med rette kan forvente. Og det er problematisk, netop fordi velfærden er en fundamental forudsætning for vækst og job i den private sektor.

Smartere offentlig forvaltning
Det er eksempelvis helt afgørende, at virksomheden ikke skal vente unødig længe på en miljøtilladelse. Det er afgørende, at den ledige kommer i job og ikke falder ud af dagpengesystemet. Og det er afgørende, at vi kan hjælpe den udsatte familie, så børnene ikke ender i plejefamilie eller på institution. Medarbejderne i den offentlige sektor – på jobcentret, i børnehaver, på skoler og i ældreplejen – spiller altså en central rolle, når det gælder om at sikre ny fremgang i samfundet. Som det ser ud lige nu, er det svært at forestille sig, at de ansatte kan løbe meget stærkere. Så den bedste løsning er både flere hænder og smartere offentlig forvaltning.

Giv kommunerne lov til at beholde pengene
Derfor vil jeg gerne opfordre regeringspartierne til at understøtte den spirende vækst: Giv kommunerne mulighed for at overføre penge til næste budgetår og drop sanktionerne for overforbrug. Helt ærligt kære finansminister, udsigtsløs sparekurs i kommunerne er ikke vejen frem. Det er altså ikke særlig smart at køre med håndbremserne trukket.

 

Bodil Otto (f. 1957) er formand for HK Kommunal og tillige formand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO), der er en sammenslutning af 29 fagforeninger med i alt 200.000 ansatte på offentlige arbejdspladser. Hun er oprindeligt Kontoruddannet fra Helsinge Rådhus.

Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce