Mangel på faglært arbejdskraft truer opsvinget

Det er bekymrende at kigge på den udvikling der har været i tilgang og afgang fra en uddannelse som industritekniker.
Den økonomiske fremgang i Danmark betyder større efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, men uddannelsesindsatsen har været forsømt i årevis,

Heldigvis ser det ud til at vindene vender og det er helt nødvendigt hvis ikke manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skal blive en gevaldig bremseklods for det økonomiske opsving.

Men hvis vi skal nå i mål må politikerne træde i karakter og begynde at tilgodese erhvervsuddannelserne, som har været forsømt i årevis, og her kun de starte ved de kommende finanslovsforhandlinger, og afskaffe det forhadte omprioriteringsbidrag, som gør at skolerne årligt skal spare 2 procent, og derved har svært ved at tilbyde attraktivt forhold, samt de nyeste maskiner.

Massiv fremgang i industrien

Dansk økonomi har rejst sig oven på krisen. Beskæftigelsen stiger og arbejdsløsheden falder, der er masiv overskud på betalingsbalancen, produktiviteten er høj, og renten er lav. I industrien har vi været vidne til den længste periode med fremgang i beskæftigelsen. Den er nu steget 16 kvartaler i træk. Og i Dansk Metal forventer vi, at industribeskæftigelsen igen vil runde 300.000 personer i 2019, samtidig er den sæsonkorrigerede arbejdsløshed i Dansk Metal i februar 2018 nede på 2,3 procent.

Det udgør en stor udfordring, hvis der også i årene fremover skal kunne leveres kvalificeret arbejdskraft til en industri i vækst og fremgang.

Derfor er det bekymrende at kigge på den udvikling der har været i tilgang og afgang fra en uddannelses som industritekniker.

Industriteknikere er en af de mest efterspurgte grupper af faglærte i industrien. I de seneste syv år har vi på trods af stigende efterspørgsel oplevet en udvikling, hvor 4.759 industriteknikere er overgået til pension/efterløn, mens kun 1.732 er blevet uddannet i samme periode. Altså en formindskelse af arbejdsstyrken blandt industriteknikere på 3.027. Udviklingen går heldigvis i retning af, at færre bliver pensioneret og flere bliver uddannet. Men der er fortsat ikke balance. Det udgør en stor udfordring, hvis der også i årene fremover skal kunne leveres kvalificeret arbejdskraft til en industri i vækst og fremgang.

Smedemanglen tager til

Der er ligeledes stor efterspørgsel efter smede. Her har vi også i en årrække været vidner til en parallel udvikling til den, vi har set på industriteknikere. Heldigvis er der sket en vending de to seneste år.

Inden for gruppen af smede var der ligeledes en ubalance i form af en større afgang end tilgang i årene 2011-2015. Men i både 2016 og 2017 er bøtten vendt, og de to seneste år har der været en nettotilgang på 419 smede til det danske arbejdsmarked.

Uddannelsesindsatsen skal have en spand kul efter mange års forsømmelse

AE-Rådet har tidligere beregnet, at der i 2025 vil mangle op mod 70.000 faglærte i dansk økonomi, hvis ikke udviklingen vendes. Det vil selvsagt have store negative konsekvenser for dansk økonomi. Der er derfor ingen vej udenom. Uddannelsesindsatsen skal have en spand kul efter mange års forsømmelse. Første skridt blev taget i forbindelse med trepartsaftalen i efteråret 2016, hvor det blev slået fast, at der skal etableres op mod 10.000 ekstra praktikpladser om året. Det er et skridt i den rigtige retning. Herudover er det afgørende, at der sættes massivt ind på efter- og videreuddannelsen af voksne. Og i folkeskolerne skal der rettes et større fokus mod erhvervsuddannelserne.

Kasper Palm er forbundssekretær i Dansk Metal med ansvar for bl.a. uddannelsesområdet.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundssekretær i Dansk Metal


placeholder

Annonce