Manglende åbenhed på jobbet øger stress og depression hos seksuelle minoriteter

Risikoen for psykisk mistrivsel øges, når LGBT-personer ikke kan være åbne om deres seksuelle orientering på arbejdspladsen.
Selvom mangfoldighed og tolerance fra i morgen og ugen ud bliver fejret til Copenhagen Pride Week, så er det stadig langt fra alle, som føler, at de kan tale frit om deres seksualitet.
 
Mere end hver fjerde LGBT-person føler ikke, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering på deres arbejdsplads. Der viser en rapport lavet Als Research for Ligestillingsministeriet.

Overordnet tegner undersøgelsen et positivt billede af LGBT-personers (homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner) vilkår på det danske arbejdsmarked, hvor et flertal på 69 procent føler, at de i ‘høj’ eller ‘meget høj’ grad kan være åbne om deres seksualitet på arbejdet.

Men rapporten viser også, at der er steder, hvor det halter. Der er nemlig fortsat 27 procent, som går på arbejde med en følelse af, at de slet ikke eller kun i nogen eller ringe grad, kan tale åbent om deres seksuelle orientering.

Vi skal gøre det lettere at være åben om sin seksuelle orientering og kønsidentitet på danske arbejdspladser

På baggrund af rapportens tal, mener den nye minister for ligestilling, Mogens Jensen (S), “ikke vi er i mål endnu”, og derfor vil han nu tage fat i arbejdsmarkedets parter.

“Vi skal gøre det lettere at være åben om sin seksuelle orientering og kønsidentitet på danske arbejdspladser. Derfor har jeg inviteret arbejdsmarkedets parter, en række virksomheder og faglige organisationer til et dialogmøde. Vi skal sammen se på, hvordan vi, i samspil med LGBTI-miljøet, bedst griber denne udfordring an og hjælper både arbejdsgivere, kollegaer og tillidsvalgte til at skabe trygge, inkluderende arbejdspladser for alle,” siger Mogens Jensen ifølge en pressemeddelelse.
 

Værst blandt ufaglærte 

Blandt de homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, som arbejder som ufaglærte eller faglærte, er der en større andel, som ikke føler, at de kan være åbne over for deres chef og kollegaer.

Mens 76 procent af funktionærerne føler de kan være ærlige, så gælder der kun for 56 af de ufaglærte LGBT-personer.  

Det kan have store konsekvenser for ens psykiske trivsel, hvis man på jobbet skal skjule, at man eksempelvis har en kæreste af samme køn.

Analysen viser at otte procent har følt sig diskrimineret på deres nuværende arbejdsplads på grund af deres seksualitet

Hos de LGBT-personer, som kun ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ føler, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering på arbejdspladsen, ses en markant højere grad af mistrivsel og en højere risiko for depressioner og stress.

Diskrimination - især af transpersoner 

Når nogle holder sig tilbage fra at fortælle chefen eller kollegerne, at de ikke er heteroseksuelle, kan det skyldes frygten for at blive diskrimineret.

Analysen viser at otte procent har følt sig diskrimineret på deres nuværende arbejdsplads på grund af deres seksualitet. For transpersoner er det tal helt oppe på 25 procent.

Bøsser trives generelt bedre end lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Transpersoner er samtidig den gruppe, som er mest tilbageholdende med at fortælle om deres seksuelle orientering på arbejdspladsen. Kun hver anden af de transpersoner, som har svaret på spørgeskemaet, er åbne om deres kønsidentitet på deres arbejde. Af dem har halvdelen senere fortrudt deres åbenhed.

Også ledelsen i virksomhederne synes at se forskelligt på grupperne

Bøsser trives generelt bedre end lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Også ledelsen i virksomhederne synes at se forskelligt på grupperne. For mens ledere og HR-medarbejdere for 85 procents vedkommende svarer, at det vil blive accepteret fuldt ud, hvis en homo- eller biseksuel “springer ud” på arbejdspladsen, så er det kun 68 procent, der ville have samme accept, hvis der var tale om en transperson.

Der er 1.655 LGBT-personer, der har besvaret undersøgelsens spørgeskemaer i forbindelse med rapporten.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce