Markant færre på offentlig forsørgelse siden 1995

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening er der ikke sket noget fald i antallet af danskere på offentlig forsørgelses. Men ifølge AE-Rådet viser DA’s egne tal, at antallet af overførselsmodtagere er faldet med helt op til 152.000 personer på tyve år.
Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda satte for nylig fokus på, at der er sket en drastisk stigning i antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder, som modtager offentlig forsørgelse såsom dagpenge, kontanthjælp, efterløn eller førtidspension.

Historien indgår som en del af DA’s samlede fortælling om, at for mange danskere er på offentlig forsørgelse, og at der derfor er behov for at sænke ydelser såsom kontanthjælp og førtidspension, så det bliver mindre attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Et synspunkt som også nuværende beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) forfægtede, da han frem til sidste år var formand for DA.

DA’s egne tal viser dog faktisk, at der er sket et mindre fald siden 1995. I 1995 var antallet af danskere på offentlig 985.000, mens tallet i dag er på 947.000. Altså et fald på 38.000 på 20 år.

Men faktisk er det reelle tal endnu højere, påpeger AE-Rådet. I den mellemliggende periode er der nemlig blevet markant flere danskere i den arbejdsdygtige alder. Det er derfor mere retvisende at se på, hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse, end blot på antallet.

I 1995 var 27,7 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse, mens det i 2014 var 25,5 procent.  Altså et fald på 2,2 procent, hvilket svarer til 77.000 personer.

Tager ikke hensyn til nedsat pensionsalder
Hertil kommer, at DA har valgt at se på gruppen af 16-66-årige. Her er der det problem, at pensionsalderen i 2004 blev hævet fra 65 til 67 år. Som en konsekvens steg antallet af 65- og 66-årige på offentlig forsørgelse naturligt nok markant efter 2004.

For at få et mere retvisende billede af udviklingen, har AE-Rådet i stedet valgt at kigge på udviklingen for de 16 til 64-årige. Her er der sket 930.000 til 800.000 personer fra 1995 til 2014, altså et fald på 130.000 personer.

Ses der igen på udviklingen i forhold til den stigende befolkning, så er der tale om et fald fra 26,8 procent til 22,5 procent, eller hvad der svarer til 152.000 personer. Det er fire gange så mange, som ved at betragte det umiddelbare fald.

AE-Rådet gør også opmærksom på, at Danmark har den fjerdehøjeste beskæftigelsesfrekvens i EU. Næsten tre ud af fire danskere i aldersgruppen 16 til 64 år. Trods vores velfærdsordninger er Danmark altså et af de lande i Europa, hvor flest voksne er i beskæftigelse.


Kommentarer fra Facebook