Markant fald i kommunernes udgifter til ældre

Kommunernes udgifter til hver ældre medborgere er faldet med 25 procent over de seneste ti år.
Siden kommunalreformen i 2007 er der sket et fald i udgifterne pr. ældre på over 25 procent.  Det fremgår af ny rapport fra Tænketanken Cevea, der har set på andelen af ældre og de udgifter, der bliver afsat til dem.

Siden 2007 er den gennemsnitlige samlede udgift pr. ældre i aldersgruppen 65+ i kommunerne på landsplan faldet fra 55.229 kroner til 41.315 kroner, har tænketanken regnet sig frem til.

Ceveas analytiker, Rie Ljungmann, mener, at udviklingen har gjort, at ældre i dag får mindre og dårligere hjælp end for 10 år siden. 

”Udgifterne følger slet ikke med i forhold til antallet af ældre. Jeg kan godt blive bekymret for, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden,” siger hun til Fagbladet 3F.

Flere ældre kræver flere ansatte
Prognosernes viser, at antallet af ældre i Danmark vil fortsætte. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at den samlede befolkning vil stige med 276.000 personer eller 4,8 procent over de næste ti år.

Alene i aldersgruppen 70+ vil stige med 203.000 personer. Og når der kommer flere ældre, så er der behov for mere personale til at pleje dem.

Fagforeningen FOA og kommunernes landsorganisation KL vurderer i en rapport fra 2017 et behov for omkring 40.000 flere medarbejdere i den kommunale ældrepleje allerede i 2026.

Færre ældre modtager hjemmehjælp
Cevea vurderer, at når faldet er så stort, kan ikke alene skyldes at ældre er blevet sundere og mindre plejekrævende, men at tallene også afspejler en strammere visitationspraksis i nogle kommuner. Altså reglerne for hvornår den ældre har ret til for eksempel hjemmehjælp og assistance.

Det ses ligeledes i tallene for modtagere af hjemmehjælp. Her faldt andelen af ældre, der modtog hjemmehjælp – personlig pleje, praktisk hjælp eller en kombination af begge – fra 19 procent til 12 procent i perioden 2008-2016.

Langt de fleste ældre visiteres enten til praktisk hjælp eller en kombination af praktisk hjælp og personlig pleje. Antallet af ældre i aldersgruppen 65+, der har modtaget hjemmehjælp inden for disse to kategorier er faldet siden 2006. Antallet af ældre, der alene modtager personlig pleje er generelt meget lavere end de øvrige kategorier, men til gengæld steget en anelse fra 2008-2016.

Også antallet af botilbud i kommunerne i gennemsnit pr. 1.000 ældre er faldet over de seneste ti år. Det gælder både plejehjemspladser, plejeboliger og ældreboliger.

 

Læs hele analysen her.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce