Mattias Tesfaye: I fremtiden skal skolebørn vurderes på faglighed - ikke sociale og personlige evner

Folkeskolens elever vil i fremtiden fortsat blive bedømt på karakterer, mens eksempelvis evnen til at samarbejde ikke vil tælle med, når de skal videre i systemet.
Foto: Børne- og Undervisningsministeriet/Keld Navntoft
Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister
Børne - og undervisningsminister Mattias Tesfaye har (S) besluttet, at han vil fjerne folkeskolens uddannelsesparathedsvurderingen.

Det sker på baggrund af en anbefaling fra en gruppe nedsat af Børne - og undervisningsministeriet.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering om, hvorvidt eleven er klar til at tage en uddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Vil ikke stemple elever 

”Ingen kan alt, men alle kan noget. Det gælder også unge i folkeskolen. Derfor skal vi ikke stemple dem som parate eller ikke-parate. Spørgsmålet er snarere, hvilke potentialer den enkelte rummer,” siger Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

Hvordan en ny ordning, som træder i stedet for uddannelsesparathedsvurderingen, vil se ud vides endnu ikke. Men arbejdsgruppen anbefaler, at standpunktskaraktererne stadig skal være afgørende i vurderingen af eleven efter 9. og 10. klasse, men at personlige og sociale forudsætninger som for eksempel samarbejdsevner og mødestabilitet ikke skal.

Børne - og uddannelsesministeren vil efter påske indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en ny ordning, som skal afløse uddannelsesparathedsvurderingen.

Mindre bureaukrati 

Udover at man vil ændre kriterien for måden eleven bliver bedømt, skal en ny ordning også mindske bunken af bureaukrati for folkeskolelærere.

Der blevet brugt virkeligt mange ressourcer hos lærerne

“(...)der blevet brugt virkeligt mange ressourcer hos lærerne på at vurdere - ikke bare elevernes faglige niveau, men også deres personlige og sociale færdigheder,” skriver børne - og undervisningsordfører for Socialdemokratiet, Astrid Kragh, på Facebook.

placeholder

“Derfor er afskaffelsen af uddannelses-paratheds-vurderingen endnu et skridt i den store opgave, vi har givet os selv, med at fjerne detailstyrede regler, som vi har lavet på Christiansborg,” tilføjer hun.
 

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio og uddannet cand.mag i analytisk journalistik.


placeholder

Kommentarer

I min skoletid fik vi altid karakterer for Flid, Orden og Opførsel i Folkeskolen. Man lagde ingen vægt på samarbejdsevner; det var bare kæft, trit og retning.

Drengene får dårligere og dårligere karakter i forhold til pigerne. Skoledrengene mistrives i en feminine skole. Det forslag vil måske gør det værre.

Det fornufthedens niveau der var blandt folkeskolelærere før OECD rapporten satte Christiansborg i brand, ja den er langsomt ved at indfinde sig på Borgen!

Fornuftsrationalet som stille og roligt drev landet fremad og skaffede lønmodtagere på alle hylder, er blevet smadret af en halv generation af folketingspolitikere, der intet kendskab havde til folkeskolens indre liv med uddannet personale på alle pladser!

Kun en Marianne Jelved der sov i timen da bussen for alvor kørte derudad!

Siden har Folketingets flertal talt pædagoger og lærere bort fra Danmarks bedste folkeskole!

Resultaterne ses igen og igen!

At komme tilbage til de gode gamle dage ja, det kræver uddannet personale i mindst ti år på alle pladser og niveauer!

Pædagogik og undervisning kræver erfarne folk!

Der som det mest naturlige i verden ved at slutresultatet er det afgørende!

Nu mangler regeringen uddannet personale overalt i samfundet!

Den alsidige påvirkning blev erstattet af statskontrolleret pædagogik med ensidig og enøjede regeringsbriller!

Derfor mangler så mange erhvervsgrupper i dag elever og nye medarbejdere!

Hvornår Mette Frederiksen giver de danske folkeskolelærere en oprigtig undskyldning, ja, det sker aldrig!

Fejlene blev begået i hendes tid som top-socialdemokrat!

Og den æder damen aldrig!

Med Tesfaye som ny statsminister bliver ukrudtet erkendt!

Og i en af hans kunstpauser kan enhver begavet folkeskolelærer læse imellem linjerne at manden indser Socialdemokratiets fejlbarlighed!

Folkeskolelærerne havde ret!

Dengang!

De sidste fem års fulde beskæftigelse har intet med Mette Frederiksens regering at gøre!

Folkeskole-årene forud skaffede præcist den arbejdskraft som landet behøvede!

Takket være folkeskolelærerne der altid har fingeren på pulsen og altid til sidst får sendt eleverne afsted med “troen på fremtiden i behold”!

Den ødelagde Marianne Jelved, da hun sov i timen i folketingssalen!

Der var ingen folkeskolelærere til at vække hende!

Annonce